LAAJ Atzinības raksta saņēmēji 2018. gadā

Pievienots

Šogad LAAJ Atzinības raksti ir piešķirti:

Dienvidaustrālijā
Dacei Freijai – par ieguldījumu darbā Adelaides latviešu skolā un darbā ar jauniešiem AZ vasaras vidusskolā.
Ullai Gičasvilli – par ilggadīgu darbību, devumu, padomu došanu un atbalstu Adelaides Latviešu biedrības pavārmākas klasēm, senioru grupai “Rosme”, kā arī pašaizliedzīgo darbu pavārgrāmatas “Latvian Flavours” rediģēšānas komandā.
Anitai Hale – par ilggadīgu darbību, devumu, padomu došanu un atbalstu Adelaides Latviesu biedrības pavārmākas klasēm, kā arī pašaizliedzīgo darbu pavārgrāmatas “Latvian Flavours” rediģēšanas komandā.
Andrim Jaudzemam – par neizmērojamu ieguldījumu latviešu sabiedrības darbā, kā arī DV nodaļas darbā.
Valdim Jaudzemam – par ilggadēju ieguldījumu latviešu sabiedrības darbā, DV nodaļas un katoļu draudzes darbā.
Ģintai Orchard – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā.
Inārai Strazdai – par aktīvu darbu latviešu sabiedrības labā strādājot finanšu jomā.
Pēterim Strazdam – par ilgo pašaizliedzīgo darbu daudzās Adelaides organizācijās un notikumu iemūžināšanu fotouzņēmumos.
Zaigai Sudrabai – par ilggadīgu un nenogurstošu darbu vadot Adelaides Latviešu biedrības bibliotēku.
Dzidrai Virgin – par ilggadīgu un nenogurstošu darbu un možu prātu vadot autobusu Adelaides Latviešu biedrības ikmēneša izbraukumos un citos īpašos gadījumos.

Jaundienvidvelsā
Aijai Dragūnai – par veiksmīgi novadītām Austrālijas Latviešu 35. jaunatnes dienām.
Tālim Štubim – par veiksmīgi novadītām Austrālijas Latviešu 35. jaunatnes dienām.

Jaunzēlandē
Miervaldim Altmentam – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā.

Kanberā
Ainai Blyton – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā, savā mundrumā, kaut grūtos apstākļos, visus citus uzmundrinādama.
Andrejam Grigulim – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā gadu desmitiem, dažādās nozarēs, neatlaidīgi un rūpīgi.
Aijai Stambulei – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā, neuzkrītoši izpalīdzot, kur vien vajadzība rodas.

Rietumaustrālijā
Sarmītei Liepai – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā.

Viktorijā
Valentīnai Krofordai – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā, jaunatnes audzināšanā, Latviešu Ciemā un Svētā Krusta Ev-lut. Draudzē.
Ilzei Nāgelai – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā, it īpaši tēlotājas mākslas, žurnalistikas un elektroniskās medijas laukos.
Kristīnei Saulītei – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā un Austrālijas un pasaules latviešu jumtu organizāciju vadībā.

Please subscribe to our newsletter