LAAJ apsveikums Daugavas Vanagu organizācijai 75. gadadienā

Lielā junda, 13/03/2021, Dienvidaustrālija

Pievienots

Augsti godātie, Daugavas Vanagi un Daugavas Vanadzes!

Kad dzirdam kādu sakām – Daugavas Vanagi, uzreiz šie divi vārdi asociējas ar tādiem vārdiem, kā uzturēt, aizstāvēt, godināt, bet visbiežāk ar palīdzēt un atbalstīt. Un šodien Jūsu lielajā dienā es vēlos noliekt galvu Jūsu priekšā un pateikt: PALDIES!
PALDIES par Lestenes kapiem, par Okupācijas Muzeju….
PALDIES par visām tām vēsturiski nozīmīgajām vietām, kuru saglabāšanā un uzturēšanā esat ņēmuši dalību.
PALDIES to daudzo daudzbērnu ģimeņu vārdā kuras ir saņēmušas un turpina saņemt palīdzību no Jums.
PALDIES, ka rūpējaties par zemessargiem un leģionāriem.
PALDIES par to, ka esiet saglabājuši Latvijas neatkarības ideju un atgādiniet mums par tām vēstures lapaspusēm, kuras tik ilgus gadus ir bijušas liegtas izzināt, it sevišķi Padomju okupācijas laikā.
PALDIES par Jūsu milzīgo darbu!
Dārgās vanadzes, PALDIES arī Jums par jūsu pienesumu šai lielajā un svētīgajā darbā!

Jūs soļojat droši un lepni
Un šautenes plecos ir Jums
Un senajo varoņu vārdi
Nāk līdzi, kā mantojums, Jums!
Lūdzu turpiniet glabāt šo svēto mantojumu un nododiet to nākamajām paaudzēm! Lai nezūd darba spars vēl daudzus, daudzus gadus!

Skaidrīte Aguļēviča
LAAJ Priekšsēde

Please subscribe to our newsletter