LAAJ aicinājums piedalīties Mana Dāvana Latvijai- Izglītībai!

Pievienots

2018 – Centenary for Latvia

Latvia celebrates 100 years as a country! On this special anniversary, what gift can each of us bring to the land of our heritage?

The Latvian Federation of Australia and New Zealand (LAAJ) is co-ordinating a unique centenary gift for Latvia, and calls on all of us for whom Latvia has a special place in our hearts to participate generously. Our practical gift will be one of education, as an investment in Latvia’s future.

How can you participate? It’s easy, just substitute your birthday presents this year for a joint monetary gift that will provide real scholarships for Latvian students from all contributors in Australia and New Zealand. Together, we can achieve so much more than we can individually. Our goal is to provide as much educational support as possible for disadvantaged Latvians who would not otherwise have the opportunity for tertiary studies, so call on your relatives, friends and acquaintances to give generously.

This is a great opportunity for our modest sacrifices to deliver a huge gift to the lives of so many.

How do you participate?

Prior to your birthday this coming year, just ask your friends and relatives to donate whatever value of gift they were intending for you in cash, either to yourself for forwarding, or directly in to the LAAJ dedicated account: “My Gift to Latvia” (“Mana dāvana Latvijai”)

Account name – LAAJ Davana – BSB 704 235 Acc No. 00018127

Please forward details of the payment amount and name of birthday recipient via e-mail: manadavanalatvijai@gmail.com

Alternately, payment can be by cheque made out to: LAAJ Davana and sent to:
Mana dāvana Latvijai, c/o PO Box 457, Strathfield, NSW 2135

If you wish, please include a Centenary greeting for Latvia, which we will collate in the form of an electronic album which will accompany the gift to the Vītolu Fund (which will administer the scholarships) at the end of the year. We will also gladly include your name in our “My Gift Calendar” under your birthday date, if you are happy for us to do so.

Further information for this project can be found on the LAAJ home page: www.laaj.org.au. For answers to any questions you may have, please e-mail: manadavanalatvijai@gmail.com

The “Gift to Latvia” will be administered through the Vītolu Fund

Why the Vītolu Fund? Our aim is to provide the maximum educational benefit for Latvia, as an investment in Latvia’s future. The Vītolu Fund has long been established to provide educational scholarships to potential Latvian students who show aptitude and dedication but, through financial or other hardship may be denied the opportunity for tertiary education.

The Vītolu Fund provides a practical opportunity for individuals, organisations and businesses, who have faith in the future of Latvia through providing educational possibilities, to support young, committed and talented students.

The established structure of the Vītolu Fund, will allow our gifts to be administered in the most effective way to those most in need of help to develop and realise their talents for the future of Latvia.

www.vitolufonds.lv

 

2018 gads – Latvijas simtgade

Ko katrs dāvāsim mūsu tēvzemei šai vienreizējā jubilejā?

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē rīko kopēju dāvanu un aicina ikvienu kam sirdī ir īpaša vieta Latvijai piedalīties kopīgā dāvanā Latvijas simtgadei. Dāvanas mērķis ir atbalstīt izglītību Latvijā kā ieguldījumu tās nākotnē.

Aicinam atteikties no savas dzimšanas dienas dāvanas un tās vērtību noziedot šai mūsu, Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu, kopīgai dāvanai – stipendijām Latvijas studentiem. Kopīgi varam panākt daudz vairāk nekā katrs atsevišķi. Palīdziet sasniegt mērķi un aiciniet savus radus, draugus un paziņas arī piedalīties.

Šī ir lieliska iespēja ar mazu uzupurēšanos būt daļa no kautkā lielāka, vērtīgāka.

Kas jādara lai piedalītos kopējā dāvanā

Kad pienāk jūsu dzimšanas diena, lūdziet lai labvēļi jums paredzētās dāvanas vērtību vai nu nodod jums iemaksāšanai, vai arī paši tieši iemaksā LAAJ kontā ‘Mana dāvana Latvijai’.

Account name – LAAJ Davana – BSB 704 235 Acc No. 00018127

Par iemaksu, minot jubilāra vārdu un iemaksāto summu, lūdzu paziņojiet ar epastu manadavanalatvijai@gmail.com

Var arī izrakstīt čeku uz LAAJ Davana un nosūtīt uz:
Mana dāvana Latvijai, c/o PO Box 457, Strathfield, NSW 2135

Ja vēlaties, pievienojiet sūtijumam apsveikumu Latvijas simtgadei ko tad ievietosim kopējā elektroniskā albūmā ko gada beigās nosūtīsim dāvanai līdz uz Vitolu fondu Latvijā. Ja vēlaties, Jūsu vārdu arī ieliksim Mana dāvana kalendārā Jūsu dzimšanas dienas datumā.

Sīkāku informāciju atradīsiet LAAJ mājas lapā www.laaj.org.au. Jautājumus varat sūtīt arī uz: manadavanalatvijai@gmail.com

Dāvanu Latvijai nodosim Vītolu Fondam

Kāpēc Vītolu fondam? Mūsu mērķis ir ar kopīgo dāvanu atbalstīt izglītību Latvija kā ieguldījumu tās nākotnē. Vītolu fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Fonds dod iespēju indivīdiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus.

Fonds ar savu pieredzi var administrēt mūsu dāvanu tā lai tā nonāktu pie tiem, kam nepieciešama palīdzība lai sasniegtu savas spējas.

www.vitolufonds.lv

Bijušo stipendiātu veiksmes stāstu izvilkumi

Manuprāt, pateicoties fondam, manī radās pārliecība pašai par sevi, par to, kas es esmu, un to, ko es varu piedāvāt apkārtējai pasaulei. Iegūstot šo pašpārliecību sev, atklāju daudzus talantus, ko augstskolas laikā arī attīstīju un izkopu, aktīvi iesaistoties Rēzeknes augstskolas sabiedriskajā dzīvē. Manuprāt, pārliecība par sevi un neatlaidība dod nepieciešamo spēku, lai sasniegtu mērķi, iemāca motivēt sevi un pārvarēt neveiksmes, un vienmēr doties uz priekšu. Arnita Rakstiņa

Lai arī esmu pašā dzīves ceļa sākumposmā, esmu sapratis, ka pats svarīgākais ir būt saskaņā ar savu iekšējo balsi. Nav svarīgi, cik šķietami nozīmīgas lietas tiek paveiktas, galvenais, lai ikviena ideja, kuras vārdā tiek strādāts, ir jēgpilna, un ceļš uz to – saskaņā ar sirdsapziņu. Ne mazāk nozīmīgi ir rast atbalstu ceļā uz domu īstenošanu, tādēļ esmu lepns būt daļa no “Vītolu fonda” un neizsakāmi pateicīgs par saņemto atbalstu. Lai fonda cēlie mērķi arī turpmāk iedvesmo jauniešus tiekties uz savu mērķu piepildīšanu un sabiedrības kopējās labklājības veicināšanu! Elvijs Sprudzāns

 

Please subscribe to our newsletter