Jaunatnes dienās Melburnā – Izglītības diena

Pievienots

Tradīcija turpinās

Pagājušajā gadā Austrālijas latviešu 57. Kultūras dienu ietvaros pirmo reizi notika Izglītības diena. Saprotu, ka teiksiet – tas nav nekas jauns, jo kādreiz Kultūras dienās regulāri esot noticis skolotāju seminārs. Jauki, ka tradīcija atdzimst. Atšķirība ir šāda – ja līdz šim skolotāju semināros piedalījās tikai Austrālijas latviešu skolu skolotāji, tad tagad ir aicināti visi, kurus interesē piedāvātās sarunu tēmas. Īpaši klausītājus varētu interesēt pēdējās divas lekcijas, kuras ir par vispārīgām un visnotaļ saistošām tēmām.

Šī gada Izglītības dienā lektori būs latviešu valodas un citu mācību priekšmetu skolotāji, kuri darbosies Annas Ziedares vasaras vidusskolā vai kādā no mūsu vasaras ārpusskolu nometnēm. Tie klausītāji, kuri ir aizņemti šajā datumā, bet vēlēsies dzirdēt pirmās divas lekcijas, varēs apmeklēt to atkārtojumu A. Ziedares vasaras vidusskolas Viesu dienā 5. janvārī Normanvillē.

Nāc un piedalies tajā lekcijā, kura tevi interesē, vai kopā ar skolotājiem pavadi visu 30. decembra rīta pusi, izzinot aktuālo latviešu valodas, vēstures, ģeogrfijas un kultūras jomā!

Programmā:

9:00 Valodas stundas pamatstruktūras elementi, ievērojot daudzlīmeņu darbu klasē (1)
Latviešu valodas skolotājas Dace Anstrate, Dace Konopecka, Samanta Kavrusa-Vecmane mācīs, kā praktiski sastādīt latviešu valodas stundu plānus, un palīdzēs saprast, ko vajadzētu ievērot, sastādot stundu plānu daudzlīmeņu klasē

10:30 Latvijas vēstures un ģeogrāfijas mācības mūsdienīgā klasē (2)
Par tehnoloģiju, mācību raidījumu un jaunu metožu izmantošanu, mācot Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, stāstīs un līdzdarboties aicinās vēstures skolotājs Mg.ed. Edgars Bērziņš un Dr.geogr. Imants Kukuļs

11:45 Kafijas pauze

12:00 Latviešu valodas mācīšanās iespējas ārpus Latvijas jauniešiem un pieaugušajiem (3)
Filoloģijas doktore Inga Laizāne

13:00 Lībiskais latviskajā (4)
Valodniece, sociolingviste, latviešu valodas skolotāja, Dr. philol. Gunta Kļava

Papildu informācija:
• Dalība Izglītības dienā ir bez maksas;
• Reģistrācija – obligāta līdz 25. decembrim;
• Pasākuma vieta tiks izvēlēta atkarībā no dalībnieku skaita;
• Lai reģistrētos, raksti uz e-pastiem: [email protected] vai [email protected] (norādot vārdu, uzvārdu un kurās lekcijā piedalīsies, piemērs: Vārds Uzvārds 1,3,4 ) vai reģistrējies elektroniski, aizpildot anketu: https://www.surveymonkey.com/r/V9XHRH3 ;
• Kontaktpersona Izglītības dienā Melburnā – AZVV vadītāja Iveta Laine: 0421018063

Izglītības dienu līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra, viesskolotāju klātbūtni AZVV un citās nometnēs nodrošina LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” līdzfinansējums.

Ļena Rumpe, LAAJ Skolu nozares vadītāja

Please subscribe to our newsletter