JĀŅI “DZINTAROS”

Pievienots

Jāņu dziesmas izskanējušas, Jāņuguns apdzisusi,”Dzintaros” iestājies klusums un ķenguri, kuri tika iztraucēti, atkal var justies kā pilntiesīgi saimnieki! Tas ir šodien, bet 26.jūnijā “Dzintaros” skanēja Jāņu dziesmas, bērnu klaigas un valdīja vispārēja jautrība, jo Adelaidieši svinēja Jāņus! Jāņi bija vareni par to paldies visām čaklajām rokām, kuras piedalījās šo svētku organizēšanā, vadīšanā un protams arī barošanā (pabarot 115 Jāņa bērnus nav nieka lieta). Paldies, visai Adelaides skolas vadības saimei par darbu! Uz atkal redzēšanos nākamgad, Dzintaros!

Please subscribe to our newsletter