LFANZ History

The Latvian Federation in Australia (LFA) was founded in Melbourne on the 22nd of July, 1951. Nineteen representatives from seventeen organisations attended the first general meeting. A year later, the Cultural Fund was affiliated. Not long after again, New Zealand’s Latvians joined the organisation, and the Latvian Federation in Australia became the Latvian Federation in Australia and New Zealand (LFANZ).

The range of activity of the LFANZ encompassed not only the ethnic Latvian communities of Australian and New Zealand, but also evolved to include sociopolitical activity and engaging with similar Latvian organisations in other democratic countries. LFANZ political activity in Australia was based on reminding the local residents and governments how the practical application of communism threatened democratic human rights. In this regard, the LFANZ activity had a positive influence on Australian foreign policy. This was the Latvian immigrants’ gift: to help awaken democratic human rights principles in the free world.

LFANZ Executive Council Chair persons

2024 – 2026 Melbourne, Anita Andersone
2021 – 2023 Adelaide, Skairdīte Agulēviča
2018 – 2020 Sydney, Jānis Grauds
2015 – 2017 Melbourne, Kristīne Saulītis
2012 – 2014 Adelaide, Pēteris Strazds
2009 – 2011 Sydney, Juris Ruņģis
2006 – 2008 Melbourne, Dāvids Dārziņš
2003 – 2005 Adelaide, Dace Dārziņa
2000 – 2002. Sydney, Jānis Daliņš
1997 – 1999 Melbourne, Aivars Saulītis
1994 – 1996 Adelaide, Bruno Krūmiņš
1991 – 1993 Sydney, Vidvuds Koškins
1988 – 1990 Melbourne, Armands Ļauļa
1985 – 1987 Adelaide, Eduards Voitkuns
1982 – 1984 Sydney, Jānis Ritenis
1979 – 1981 Melbourne, Valentīns Rolavs
1976 – 1978 Adelaide, Eduards Voitkuns
1973 – 1975 Sydney, Gunārs Bračs
1970 – 1972 Melbourne, Vilis Eglīte

LFA Executive Council Chair persons

1967 – 1969 Adelaide Jānis Ritenis
1965 – 1966 Sydney Ādams Dukāts
1963 – 1964 Melbourne Aleksandrs Gārša, sen.
1961 – 1962 Adelaide Voldemārs Dulmanis
1959 – 1960 Sydney Ādams Dukāts
1957 – 1958 Melbourne Artūrs Bērtīss
1955 – 1956 Adelaide Voldemārs Dulmanis
1953 – 1954 Sydney Arvīds Kripēns
1951 – 1952 Melbourne Aleksandrs Gārša, sen.

LFANZ Certificate of Recognition recipients

1989

Adelaidē: Eduards Voitkuns, Jānis Ātrens
Brisbane: Jānis Kūkums
Kanbera: Biruta Ūdre
Melburna: Latviešu gaidu jenda, Latviešu skautu jenda

1990

Nav pieteikuma

1991

Nav pieteikuma

1992

Adelaidē: Gunārs Bērzzariņš, Margarita Biezaite
Melburnā: Alma Kaziņa-Neilande, Valda Selga Liepiņa
Pertā: Jānis Grīnvalds
Sidnejā: Juris Ruņģis

1993

Brisbanē: Ēriks Ozoliņš
Melburnā: Lidija Dunsdorfa, Eva Brennere, Gunārs Klauss, Gunārs Jurjāns, Dzintars Veide
Sidneja: Austra Eichmane, Kārlis Gulbergs, Iljāna Zvirbule, Ēriks Zvirbulis, Juris Katužāns

1994

Adelaide: Miervaldis Bumbiers, Astra Kronīte, Stanislavs Līvmanis
Brisbanē: Arnis Siksna
Kanberā: Kaspars Svenne
Sidnejā: Lija Veikina, Haralds Rutups

1995

Adelaidē: Trevors Fenels, Jānis Priedkalns
Melburnā: Viktors Bendrups
Sidnejā: Vita Kristovska, Imants Ronis

1996

Kanberā: Egons Eversons
Melburnā: Zenta Dunse,Hermīne Ķiploka, Voldemārs Plukšs
Sidnejā: Alfreds Siļķēns, Imants Sveilis

1997

Adelaidē: Bruno Krūmiņš, Jolante Lūse, Ilmārs Lūsis, Ruta Zvaigzne
Kanberā: Žanis Mediķis
Melburnā: Staņislavs Gaidelis, Sofija Eglīte, Mirdza Stilve
Sidnejā: Ināra Graudiņa

1998

Adelaidē: Jānis Laurs, Maiga Garamy, Mirdza Zvaigzne
Brisbanē: Paulis Sprincis, Andris Francis, Andris Auliciems
Hobartā: Elmārs Kuplis
Kanberā: Augusts Auziņš
Jaunzēlandē: Romāns Reinfelds
Melburnā: Elfrīda Rimšāne, Uldis Šterns, Ērika Stokāne, Edvīns Misa, Jānis Baumanis, Aleksandrs Impols
Pertā: Ludmilla Gūtmārce, Jānis Lūks
Sidnejā: Ārija Zustere, Dace Celinska, Vanda Treimane, Jānis Treimanis

1999

Adelaidē: Astra Kronīte, Irīna Ozoliņa
Brisbanē: Irēne Kūkuma
Kanberā: Jānis Ātrens
Melburnā: Leonīds Riters, Bruno Birzenieks, Armands Ļauļa, Irēna Klausa, Rasma Celma
Pertā: Ēriks Ozoliņš, Miervaldis Balodis, Kārlis Ridūzis, Vilis Gūtmarcis
Sidnejā: Terēze Dzītare, Jānis Ronis

2000

Adelaidē: Alberts Lūks
Brisbanē: Osvalds Freibergs, Oskars Rudzītis
Melburnā: Ilga Beck, Kārlis Brēmanis, Kārlis Kasparsons, Valda Rube
Pertā: Elfrīda Džonsone
Sidneja: Ivars Birze, Jānis Bruzgulis

2001

Adelaidē: Māra Siksna
Melburnā: Henrijs Pacers, Gunta Eglīte, Raimonds Kukēvičs
Pertā: Jānis Vucēns, Evalds Rūdolfs
Sidnejā: Ruta Birzule, Edīte Soboļevska, Anita Apele, Iveta Rone

2002

Adelaidē: Ilga Puide, Alis Eke, Gunārs Bērzzariņš
Brisbanē: Valdis Gertners
Kanberā: Inta Skrīvere, Žanis Mediķis
Melburnā: Edgars Laķis, Arnis Vējiņš, Aija Grosa
Pertā: Alfreds Gulāns, Dailonis Olmanis
Sidnejā: Viktors Aleidzāns, Vija Spoģe-Erdmane, Melita Gulbe, Jānis Gulbis, Ināra Krūmiņa

2003

Adelaidē: Ilgvars Andernovics, Rasma Gešmane, Biruta Irbe, Hermīne Valtere
Kanberā: Ēriks Ingevics
Melburnā: Zane Ritere, Sandra Birze, Jānis Vējiņš, Aivars Saulītis
Pertā: Milija Tītmane
Sidneja: Aina Sveile, Raimonds Krauklis, Dace Celinska, Daina Jaunbērziņa

2004

Adelaidē: Jānis Dišlers, Jānis Spirēns, Margarita Stīpniece, Tālis Putniņš
Brisbanē: Arvīds Biela
Hobarta: Ieva Šaule
Melburnā: Dāvids Dārziņš, Ivars Dragūns, Helena Kastelāne, Elvīra Latiša, Artūrs Rimšāns
Pertā: Sylvia Lūks
Sidnejā: Ināra Graudiņa, Elmārs Zaļums

2005

Adelaidē: Aelita Bērziņa, Māra Kolomitseva, Inese Laine, Helena Reid, Eižēns Šmits, Alberts Veigurs
Kanberā: Juris Jakovics
Jaunzelandē: Romāns Reinfelds
Melburnā: Līvija Judge, Māra Piksone
Pertā: Valdis Auziņš, Jānis Pelšs
Sidnejā: Jānis Drengers, Uldis Misiņš, Ilga Nyrady, Ina Rone

2006

Adelaidē: Māra Balode, Dace Dārziņa, Ilze Thomas
Kanberā: Līvija Graudiņa
Melburnā: Anna Būmane, Iveta Laine, Olga Siliņa, Judīte Šmita
Sidnejā: Vaira Zemīte

2007

Adelaidē: Rudīte Bērziņa, Andis Bērziņš, Jānis Caune, Margota Puķīte, Ints Puķīte
Melburnā: Inta Celma-Sharpe, Līga Dārziņa, Karīna Jaunalksne, Valda Jefimova, MLB dāmu kopa, Vilis Padoms, Anda Purēna, Anita Vējiņa, Andris Ziedars, Irēna Ziedare
Pertā: Daina Eglīte-Vārpiņa, Viktors Mazaļevskis
Sidnejā: Aldis Birzulis

2008

Adelaidē: Artūrs Berķis, Uldis Bērziņš, Lilita Daenke, Rita Lutere, Marija Perejma, Ilze Rozentāla, Aldis Sils, Inta Stupāne, Valdis Tomanis, Velta Voitkuna
Kanberā: Egons Eversons
Melburnā: Anita Andersone, Markus Dragūns, Jūlijs Kūlnieks, Anda Migle, Ivars Mirovics, Andris Saltups
Sidnejā: Jānis Čečiņš, Linda Graudiņa, Linda Ozere, Tālis Putniņš, Vēsma Upeniece

2009

Adelaidē: Rasma Lāce, Astrīda Boothy, Andris Dārziņš, Aivars Līdums, Inga Pērkone-Grauze, Vera Petrova, Aldis Putniņš, Ivars Ozols, Gunta Rudzīte
Brisbanē: “Zigrīda” , Uldis Siliņš
Melburnā: Ieva Kaina, Jānis Kārkliņš
Sidnejā: Dagnija un Ojārs Greste, Irēna Pakalna, Viktorija Mačēna, Imants Līcis, Baiba Liepiņa, Elga Rodze-Ķīsele

2010

Adelaidē: Rūdis Dancis
Brisbanē: Dace Damberga
Kanberā: Arvīds Purvs
Melburnā: Iveta Laine, Anda Migle
Sidnejā: Andris Andersons, Daina Jaunbērziņš, Pēteris Kļaviņš

2011

Adelaidē: Jānis Lindbergs
Kanbera: Jānis Stambulis
Melburnā: Jānis Kārkliņš, Gunārs Klauss, Henrijs Pacers, Māra Saulīte
Sidnejā: Ilona Brūvere, Juris Krādziņš, Māra Moore, Ingrīda Veidnere

2012

Adelaidē: Regīna Berķe, Edgars un Malda Ceplīši, Juris Dancis, Genoveva Janmeija, Zaiga Sudraba, Ilga Vēvere, Alvis Zvaigzne
Kanbera: Gunārs Šterns
Melburnā: Līga Dārziņa, Māra Lezdkalne, Petras Nesteckis, Roksija Reitere, Irene Ziedare
Sidnejā: Vija Bruzgule, Daina Kaina, Lauma Reinfelde, Andra Rone, Līga Strunga, Ģiedra Vadze, Toms Veidners

2013

Adelaidē: Ilga Jankēviča, Zinta Ozoliņa, Inta Skābe, Juris Skābe
Brisbanē: Osvalds Freibergs , Liāna Iksena
Melburnā: Sandra Birze, Kārlis Brēmanis, Jānis Kārkliņš, Eduards Lēmanis, Beatrise Švolmane
Sidnejā: Andris Kariks, Rūdolfs Nemme, Gundega Zariņa, Gunārs Zodiņš

2014

Adelaidē: Imants Kronītis
Kanberā: Andrejs Grigulis, Gunārs un Meta Šterns
Melburnā: Anita Andersone, Lāra Brennere, Aleksandrs Grimms, Silvia Miglis, Gunta Vagars

2015

Brisbanē: Inga Česlis
Hobartā: Ilona Jēkabsone
Melburnā: Miervaldis Balodis, Dzintra Samule, Edmunds Smalkais,Roksija Reitere,Lilita Lauriņa, Juris Vīksne, Edgars Vēgners
Pertā: Ieva Vlahova, Jānis Kukulis, Ilmārs Rudaks
Sidnejā: Jānis Grauds, Voldis Kains, Gints Kārkliņš, Dimitrijs Pešudovs

2016

Melburnā: Silvia Miglis, Linda Graudiņš, Uldis Ozoliņš
Pertā: Viktors Mazaļevskis, Jānis Lūks, Andris Vārpiņš
Sidnejā: Sandra Dragūns, Pēteris Erdmanis

2017

Adelaidē: Reinis Dancis, Iveta Leitase, Ilga Vasele
Kanberā: Valdis Strazds, Jānis Stambulis
Melburnā: Mārtiņš Biršs, Līga Dārziņa, Marija Ševčenko, Ieva Kains, Ilze Ābele, Marta Apinis, Rudīte Pārums
Pertā: Austra Kaģis, Rita Džonsone, Ruta Auziņa, Silvija Lūks
Sidnejā: Daiva Tuktēna, Ivars Šeibelis, SLB dāmu kopa

2018

Dienvidaustrālijā: Dace Freija, Ulla Gičasvilli, Anita Hale, Andris Jaudzems, Valdis Jaudzems, Ģinta Orchard, Pēteris Strazds, Zaiga Sudraba, Dzidra Virgin
Jaundienvidvelsā: Aija Dragūna, Tālis Štubis
Jaunzēlandē: Miervaldis Altments
Kanberā: Aina Blyton, Andrejs Grigulis, Aija Stambule
Rietumaustrālijā: Sarmīte Liepa
Viktorijā: Valentīna Kroforda, Ilze Nāgela, Kristīne Saulītis

2019

Melburnā: Koidula Nemīro, Valda Jefimova
Kanberā: Dace De Dekker, Kanberas latviešu biedrība, Kanberas latviešu deju kopai Sprigulītis
Pertā: Māra Hope, Sidney Hope
Adelaidē: Mārīte Rumpe
Sidnejā: Eigits Timermanis, Viktors Sīkais, Gundega Zariņa, Kabarē de Rīga ansamblis

2020

Adelaidē: Jolanta Lūse, Ļena Rumpe, Lilita Daenke
Brisbanē: Adolfs Lācis
Melburnā: Sandra un Roberts Birzes, Latviešu Ciema Melburnā vadība un darbinieki, Ingrīda Hawke, Andris Atvars, Lija Andersone
Sidnejā: Daina Kaina, Ella Mačēna