Baltiešu spēles 2022 Adelaidē

Pievienots

Sirsnīgs paldies visiem BALTIEŠU SPĒĻU dalībniekiem, par aktīvo dalību. Baltiešus vieno ne tikai vēsture un robežas, bet arī sports un š.g. spēles tam bija pierādījums. Jau no 2017. gada nu jau sesto reizi mēs satiekamies sporta sacensībās ar saviem kaimiņiem, kas nenoliedzami vieno mūs vēl stiprāk.

Paldies, Latvijas vēstniekam Austrālijā, Marģeram Krama kungam par klātieni un uzmundrinošo uzrunu. Liels paldies arī par sportistu papildinājumu; četrām basketbollistēm, kuras ieradās no Dārvinas, lai piedalītos un papildinātu mūsu komandu. Sirsnīgs paldies arī Dienvidaustrālijas Baltiešu padomei par veiksmīgi organizētajām spēlēm, bet īpašs paldies Reinim Dancim par nozīmīgo ieguldījumu šo spēļu organizēšanā, šoreiz attālināti no Dārvinas.

Paldies arī visiem tautiešiem, kuri aizpildīja līdzjutēju rindas. Šo pāsākumu finansiāli atbalstīja Latvijas Ārlietu Ministrijai, paldies par finansiālo atbalstu latviešu komandai.

Uz tikšanos, 2023.gada maijā Baltiešu spēlēs!

Skaidrīte Aguļēviča

LAAJ, DLOA priekšsēde

Please subscribe to our newsletter