Apsveikums Latvijas vēstniekam Austrālijā M.Krama kungam

Pievienots

A.God. M.Krama kungs !

Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vārdā

sirsnīgi sveicu Jūs ar godpilnā pienākuma uzņemšanos, kā pirmo Latvijas vēstnieku Austrālijā!

Latvijas vēstniecības atvēršana Austrālijā ir ļoti nozīmīgs solis ne tikai sadarbībai starp valstīm, bet arī sadarbībai ar latviešu diasporu Austrālijā un Jaunzēlandē!

Lai Austrālijas pavasaris palīdz viegli iejusties šī kontinenta sabiedrībā un latviešu diasporas sirsnība ir labs atbalsts Jūsu darbā!

Vēlam Jums stipru veselību, izturību un panākumus Jūsu darbā un personīgajā dzīvē!

Patiesā cieņā,

Skaidrīte Aguļēviča

Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē

Priekšsēde

Please subscribe to our newsletter