Apsveikums Kristīnei Saulītei saņemot Triju Zvaigžņu ordeni

Pievienots

Ļ.cien. Kristīne Saulītes kundze!

Atļaujiet Jūs sveikt ar augsto Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni!

Šis augstākais valsts apbalvojums tiek piesķirts par izciliem nopelniem Latvijas valsts

veidošanā, pilsonisko vērtību nostiprināšanā, latviešu diasporas vienotības un saiknes

uzturēšanā ar Latviju. Viss jūsu veikums atbilst katram kritērijam un Jūs esat godam

pelnījusi šo Latvijas valsts atzinības un cieņas apliecinājumu.

Personīgi Kristīnes Saulītes izaugsmei esmu sekojusi no pašiem pirmsākumiem. Varu

apliecināt, ka viņas darbība dažādās Austrālijas organizācijās ir ienesusi daudz vērtīgu

izmaiņu, viņa turpina nest Austrālijas latviešu diasporas vārdu pasaulē, kas ir viens no

svarīgākajiem aspektiem. Visas Austrālijas sabiedrības priekšā no biklas un kautrīgas

Latvijas jaunietes ir izveidojusies, spēcīga organizātore, lieliska vadītāja, savas valsts

patriote un cienīga Latvijas valsts apbalvojuma saņēmēja. Man ir liels gods strādāt

Kristīnes Saulītes vadībā.

Vēlreiz atļaujiet Jūs sveikt ar augsto, Jūsu darba novērtējumu un novēlēt tikpat

pašaizliedzīgi pārstāvēt Latvijas intereses arī turpmāk!

Patiesā cieņā, LAAJ vārdā

Skaidrīte Aguļēviča

LAAJ priekšsēde

Please subscribe to our newsletter