Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA)

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir ārzemju latviešu centrālo organizāciju augstākā pārstāvība, kuras sastāvā ietilpst Amerikas latviešu apvienība, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība, Eiropas latviešu apvienība, Krievijas latviešu kongress, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Latviešu nacionālā apvienība Kanadā.

PBLA galvenais mērķis ir vienot tautiešus Latvijas brīvības un drošības aizstāvības uzdevumā un veicināt latviešu tautas uzplaukumu neatkarīgā, demokrātiskā, kulturāli un saimnieciski attīstītā Latvijā, veicināt organizētas, ietekmīgas un vitālas latviešu kopienas uzturēšanu ārzemēs un sekmēt latviešu tautas vienotību pasaulē. PBLA darbu finansē trimdas latviešu brīvprātīgi ziedotie līdzekļi Latvijas Brīvības fondam (LBF) un PBLA dalīborganizāciju iemaksas.

PBLA paspārnē darbojas Izglītības padome, kas tika izveidota 1976. gadā ar mērķi veicināt un koordinēt latvisko izglītības procesu ārpus Latvijas, kā arī PBLA Kultūras fonds, kura uzdevums kopš tā dibināšanas 1972. gadā ir bijis atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi, kā arī latviskās izglītības pasākumus latviešu mītnes zemēs pasaulē.

PBLA centrālais birojs atrodas ASV, bet kopš 1991. gada Rīgā darbojas PBLA pārstāvniecība.

 

 

PBLA

 

PBLA valde gadskārtējās sēdes atklāšanā Rīgā, Mazajā Ģildē, 2015. gada 30. septembrī

Pirmajā rindā no kreisās: Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) valdes priekšsēde Kristīne Saulīte, PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, Ministru prezidente Laimdota Straujuma, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, PBLA priekšsēža vietniece, Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens un PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza

Otrajā rindā no kreisās: Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis, LNAK Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde Daina Gūtmane, LAAJ Kultūras fonda priekšsēdis Dāvids Dārziņš, LNAK pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, PBLA pārstāvības Latvijā vadītājs Jānis Andersons, ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALA “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja Kaija Petrovska, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris, ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāvis Indulis Bērziņš, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, LAAJ pārstāvis Pēteris Strazds, ALA ģenerālsekretārs Raits Eglītis, PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš, PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Elferts un Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas prāvests Klāvs Bērziņš

Mājas lapa: PBLA