Ziņas

Pilnais skats

Melburnas Latviešu vidusskola gaida jaunus audzēkņus

Pievienots

Melburnas Latviešu vidusskola gaida jaunus audzēkņus un Latviešu valodas skolotājus. Melburnas Latviešu Vidusskola (MLV) darbojas ar trim klasēm. Vairākums audzēkņu apmeklē MLV kad viņi mācās austrāliešu skolu 9., 10. un 11. klasēs. MLV mērķi: uzlabot audzēkņu latviešu valodu, paplašināt zināšanas par Latvijas vēsturi, pasniegt interesantas un patīkamas stundas, veicināt draudzības…

Latviešu valodas pārbaudījumi Austrālijā

Pievienots

Valodas pārbaudījumi un intensīvas vizītes Adelaidē janvāra beigās un februāra sākumā uz piecām, vizīšu piepildītām dienām bija ieradušās trīs Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāves A.Lazareva, I.Upeniece un B.Mūrniece-Buļeva un LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve V.Ernstsone. Šajās dienās viesi apmeklēja Gilles Street pamatskolas Intensīvās angļu valodas apmācības plūsmu. Viesi…

Atskats uz Izglītības dienu un AZVV Viesu dienas semināru

Pievienots

Atskats uz Izglītības dienu un AZVV Viesu dienas semināru 2018.gada 28.decembrī Adelaides Latviešu biedrības zālē notika LAAJ Skolu nozares organizētā Izglītības diena. Tajā piedalījās 6 lektori no Latvijas un 28 dalībnieki. Vienu daļu no dalībniekiem interesēja specifiskās lekcijas par praktiskām mācīšanas metodēm, bet otru daļu piesaistīja tālmācības tēma un G.Ceplenieka…

Latviešu valodas prasmes pārbaudījums Austrālijā

Pievienots

Latviešu valodas prasmes pārbaudījumu laiks drīz klāt! Pieteikšanās līdz 2019.gada 10.janvārim. 2019. gada janvāra beigās un februāra sākumā Austrāliju otro reizi apciemos Valsts izglītības satura centra (VISC) darbinieki. VISC pārstāvji šobrīd intensīvi strādā pie diasporas izglītības satura vadlīnijām, kā arī viņi iegūst un apkopo informāciju par to, vai ir iespējams…

A.Ziedares Vasaras vidusskolas (AZVV) viesi no Latvijas

Pievienots

Iepazīsimies ar A.Ziedares Vasaras vidusskolas (AZVV) viesiem no Latvijas Jau vairākas vasaras latviešu sabiedrība Austrālijā gaida AZVV viesu skolotājus no Latvijas. Prieks redzēt gan jaunas, gan iepriekš redzētas sejas. Pirms iepazīstamies, atgādināšu, ka viesu skolotāji lasīs lekcijas Izglītības dienā 2018.gada 28.decembrī Adelaides Latviešu biedrības zālē. Dace Anstrate ir pedagogs ar…

LAAJ Atzinības raksta saņēmēji 2018. gadā

Pievienots

Šogad LAAJ Atzinības raksti ir piešķirti: Dienvidaustrālijā Dacei Freijai - par ieguldījumu darbā Adelaides latviešu skolā un darbā ar jauniešiem AZ vasaras vidusskolā. Ullai Gičasvilli - par ilggadīgu darbību, devumu, padomu došanu un atbalstu Adelaides Latviešu biedrības pavārmākas klasēm, senioru grupai "Rosme", kā arī pašaizliedzīgo darbu pavārgrāmatas "Latvian Flavours" rediģēšānas…