Ziņas

Pilnais skats

Ģimeņu nometne “DZINTARIŅŠ” – “DZINTAROS”

Pievienots

Adelaidē Jaunais gads ir iesācies ar radošu un priekpilnu ģimeņu nometni "Dzintariņš". Piecpadsmit ģimenes no 7.-11. janvārim pulcējās Normanville "Dzintaros", lai stiprinātu draudzības un pavadītu laiku latviskā garā. Dažas ģimenes varēja piedalīties tikai vienu dienu, dažas divas, bet ikviens bija priecīgs par iespēju pabūt kopā un apgūt ko jaunu. Galvenais…

LAAJ jaunais prezidijs Adelaidē

Pievienots

Ik pēc trijiem gadiem, rotācijas kārtībā Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē maina savu mājas vietu. Pēdējos trīs gadus prezidijs atradās Sidnejā. Šajā laikā ir veikts liels darbs, kuru ietekmēja neparastie COVID-19 izraisītie apstākļi. 2020.g. 12. decembrī notika Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzelandē (LAAJ ) kopsanāksme, kuras vienā no darba kārtības…

LAAJ sveic Latvijas valsts svētkos

Pievienots

Jauni materiāli pamatskolas vecāko klašu skolēniem

Pievienots

2018.gadā Melburnas Latviešu biedrības “Daugavas” skolā vecāku padomes un skolotāju iniciēts uzsākās projekts – sagatavot digitālus un estētiskus materiālus, lai skolēni mācību vielu varētu apgūt pēc 2012.gadā izstrādātās skolas mācību programmas un skolotājiem būtu vieglāk strādāt. Tika saņemtas gan Austrālijas valdības dotācijas (“grants”) tā izpildei, gan LAAJ atbalsts, gan privātpersonu…

Austrālijas latviešu skolas jaunajos laikos

Pievienots

Durvis ir vaļā, nāciet iekšā (vai pareizāk būtu teikt - ejam ārā!) virtuālajā pasaulē! Vīruss mums ir aizvēris daudzas durvis, bet plaši atvēris vismaz vienas jaunas un pa tām brašā solī ienāk attālinātā mācīšanās Austrālijas latviešu skolās. Šīs durvis jau bija pavērušās senāk, mums ir bijuši labi aizsākumi, kā piemēram…

Viesi no Valodas izglītības satura centra – aisberga neredzamā daļa

Pievienots

Šī gada janvāra beigās un februāra sākumā Austrālijā viesojās Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistes Anta Lazareva, Baiba Mūrniece-Buļeva un Renāte Neimane. Daļa no viņu darbības Austrālijā šogad bija saistīta ar Valsts valodas prasmes pārbaudījumu (VVPP), kuru kārtoja 23 personas. 17 no tām bija A. Ziedares Vasaras vidusskolas (AZVV) jaunieši un…