Ziņas

Saraksta skats

LAAJ apsveikums Daugavas Vanagu organizācijai 75. gadadienā

Augsti godātie, Daugavas Vanagi un Daugavas Vanadzes! Kad dzirdam kādu sakām - Daugavas Vanagi, uzreiz šie divi vārdi asociējas ar tādiem vārdiem, kā uzturēt, aizstāvēt, godināt, bet visbiežāk ar palīdzēt un atbalstīt. Un šodien Jūsu lielajā dienā es vēlos noliekt galvu Jūsu priekšā un pateikt: PALDIES! PALDIES par Lestenes kapiem, par Okupācijas Muzeju….PALDIES par visām tām vēsturiski nozīmīgajām vietām, kuru saglabāšanā un uzturēšanā esat ņēmuši dalību.PALDIES to daudzo daudzbērnu ģimeņu vārdā kuras ir saņēmušas un turpina saņemt palīdzību no Jums.PALDIES, ka rūpējaties par zemessargiem un leģionāriem.PALDIES par to, ka esiet saglabājuši Latvijas neatkarības ideju un atgādiniet mums par tām vēstures lapaspusēm, kuras tik ilgus gadus ir bijušas liegtas izzināt, it sevišķi Padomju okupācijas laikā.PALDIES par Jūsu milzīgo darbu!Dārgās vanadzes, PALDIES arī Jums par jūsu pienesumu šai lielajā un svētīgajā darbā! Jūs soļojat droši un lepniUn šautenes plecos ir JumsUn senajo varoņu vārdiNāk līdzi, kā mantojums, Jums!Lūdzu turpiniet glabāt šo svēto mantojumu un nododiet to nākamajām paaudzēm! Lai nezūd darba spars vēl daudzus, daudzus gadus! Skaidrīte AguļēvičaLAAJ Priekšsēde

Jaunzēlandes latviešu tikšanās ar skolotājiem no Latvijas!

Aicinām latviešus Jaunzēlandē piedalīties latviešu kultūras nodarbībās bērniem, vecākiem, vecvecākiem un citiem interesentiem! 24.martā plkst.20.00 pēc Velingtonas laika, notiks pirmā Jaunzēlandes latviešu tiešsaistes tikšanās - nodarbība! Nodarbībās apgūsim latviešu kultūras tematus, pilnveidosim savas latviešu valodas zināšanas un pavadīsim laiku kopā! Nodarbības vadīs savas jomas speciālisti - Ilze Gaigala (latviešu valoda, tradīcijas un kultūra) un Reinis Vējiņš (teātra māksla, tradīcijas un kultūra). Pirmā nodarbība būs iepazīšanās un plānota līdz 90 minūtēm. Nodarbības ir bezmaksas un notiks tiešsaistes platformā Zoom. Gaidīsim tikšanos, lai kopīgi mācītos, sarunātos un pavadītu laiku kopā!

Canberra Latvian School

School meets every Tuesday from 18:00 to 19:30 during ACT schools term. We have school-age and adult learners. Also, Playgroup meets at the same time. We are learning the Latvian language, culture, history and geography. [org_kontakti cilveks="Coordinator and teacher: Iveta Leitase" epasts="[email protected]" telefons="0402 054 854" "]

Ģimeņu nometne “DZINTARIŅŠ” – “DZINTAROS”

Adelaidē Jaunais gads ir iesācies ar radošu un priekpilnu ģimeņu nometni "Dzintariņš". Piecpadsmit ģimenes no 7.-11. janvārim pulcējās Normanville "Dzintaros", lai stiprinātu draudzības un pavadītu laiku latviskā garā. Dažas ģimenes varēja piedalīties tikai vienu dienu, dažas divas, bet ikviens bija priecīgs par iespēju pabūt kopā un apgūt ko jaunu. Galvenais noteikums bija, ka uz nodarbību jāierodas visai ģimenei kopā vai jābūt vismaz vienam vecākam kopā ar bērnu. Rītos vilkām sarkanbaltsarkano karogu un dziedājām "Dievs, svētī Latviju!", lai atcerētos, kāpēc mēs esam šeit un kas mūs visus vieno.Šogad Covid-19 dēļ nenotika Annas Ziedares Vasaras Vidusskola, bet vieta jau nevar palikt tukša, tāpēc Adelaides Latviešu skolas saime rīkojās. Pasakāmies "Dzintaru" valdei par iespēju šo nometni rīkot. Paldies sakām arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai par finansiālu atbalstu, nodarbību materiālu iegādei un citu izdevumu segšanai.Ideja par nometni virmoja gaisā, bet likās ka Covid-19 apstākļos būs grūti to īsā laikā noorganizēt. Galvenais stūrakmeni bija Irēna Šulca, kura pieteicās par pavāru. Ja vēderi pilni, tad visi priecīgi. Mūsu skolas priekšsēde Daila Mohr izveidoja pieteikšanās anketas, un tad jau viss ripoja savu gaitu.Nometnes dalībniekiem tika paralēli piedāvātas nodarbības ar mālu, ādas apstrādes nodarbības, aušana, kliņģera cepšana, latvisko spēļu pēcpusdiena (Tautas bumba, Pēdējais pāris šķiras, Gurķis u.c.), auduma apdruka un āra nodarbības. Katrs varēja izvēlēties, kuras nodarbības vēlas apmeklēt. Karstākajā dienā, kad gaisa temperatūra sasniedza 34°C, notika ūdens cīņas ar švammēm, par ko īpaši priecājās mazākie nometnes dalībnieki.Liels prieks bija latvisko spēļu un rotaļu skolotājai Zandai, kas bērniem iemācīja spēli ar bumbu, ko Latvijā visi spēlēja daudzdzīvokļu māju pagalmos un ciematos – Gurķis. Tā iepatikās tik ļoti, ka Zandai jau vakariņu laikā tika prasīts, vai šovakar atkal spēlēsim Gurķi? Tātad, Gurķis bija aktuāls vairākus vakarus pēc kārtas un tika spēlēts līdz iestājās tumsa, jo, ja bumba ieripoja krūmos, to tumsas dēļ bija grūti atrast.Zanda arī dalījās noslēpumā, kā pagatavot garšīgo un bagātīgo svētku kliņģeri. Galvenais noslēpums esot neskopoties ar pildījumu, jo tas taču esot svētku ēdiens. Visiem nodarbības dalībniekiem bija jāpieliek roka sava kliņģera vai kliņģerīša veidošanā. Virtuve smaržoja, un vēlāk visiem bija iespēja to nogaršot.Māla un auduma apdrukas nodarbību vadīja Daila. Visiem bija prieks darboties, jo vēlamo rezultātu varēja sasniegt īsā laikā, un kāds jau tajā pašā dienā vilka mugurā jauno T-kreklu, ko pats apdrukājis ar latviskiem rakstiem vai dabas veltēm.Uzmini nu, kura bija visskaļākā nodarbība? Dziedāšana? Nē, ādas apstrādes nodarbība! To vadīja Chris Mohr un Dainis Skābe. Viņi lika visiem cītīgi vicināt āmurīšus, lai tiktu pie vēlamajiem rakstiem uz savām rokassprādzēm vai glāžu paliktņiem. Vismeditatīvākā bija aušana, kur dalībnieki tika pie uzaustām rokas sprādzītēm; paldies Lilitai Daenke par to.Mazajiem un radošajiem paralēli bija iespēja apgleznot vai apzīmēt akmeņus, putnu būrīšus vai koka zīmes. Visi atrada ko darīt un papildus tam baudīja Dzintaru kalna skaistos dabas skatus, skaļās putnu dziesmas, ķenguru apciemojumus un krāšņos saulrietus (tie tiešām ir dārgas gleznas vērti!).Ceram, ka drīzā nākotnē atkal varēsim pulcēties, kādā radošā nometnē un ielūgt ciemiņus no citām pavalstīm. Liels paldies ik vienam, kurš pielika pūles, lai nometne notiktu. Īpašs paldies Dailai par dalībnieku informācijas koordinēšanu.Mārīte RumpeAdelaides Latviešu skolas pārzine

LAAJ jaunais prezidijs Adelaidē

Ik pēc trijiem gadiem, rotācijas kārtībā Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē maina savu mājas vietu. Pēdējos trīs gadus prezidijs atradās Sidnejā. Šajā laikā ir veikts liels darbs, kuru ietekmēja neparastie COVID-19 izraisītie apstākļi. 2020.g. 12. decembrī notika Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzelandē (LAAJ ) kopsanāksme, kuras vienā no darba kārtības punktiem bija apstiprināt jauno prezidiju uz nākamajiem trijiem gadiem, un LAAJ ieguva jaunas mājas –  Dienvidaustrālijā, Adelaidē! Jaunais LAAJ prezidijs uzsāk savu darbu, laikā kurā pasaule mainās katru dienu, kas rada zināmu apjukumu un neizpratni: kā virzīt darbu, kā mudināt organizācijas darboties latviešu sabiedrības labā jaunajos apstākļos. Taču nekatoties uz šiem izaicinājumiem, jaunais prezidijs ir apņēmības pilns un gatavs darbam. LAAJ jaunais prezidijs kā galveno uzdevumu ir izvirzījis sadarbību ar pavalstu vice priekšsēžiem iesaistot viņus aktīvāk līdzdarboties. Veicināt sadarbību ar Jaunzēlandi, paplašināt sadarbību ar Latviju, veicināt un atbalstīt dažādus projektus un protams pildīt tiešos LAAJ pienākumus. LAAJ prezidijs 2021-2023 gadam sastāv no gados jauniem cilvēkiem, kuri katrs atsevišķi un visi kopā ir jau devuši savu ieguldījumu latviešu sabiedrības darbā un arī turpina to darīt. Mazliet iepazīstināšu ar katru : LAAJ Priekšsēde:    Skaidrīte Aguļēviča  (Agoulevitchs) LAAJ Vice – pr.:      Reinis Dancis Kasiere:                     Mairita Antona Sekretāre, biedrzine: Ilga Vēvere  Kultūras fonda, Kultūras nodaļas vadītāja: Ilze Lībeka Lietvedība (saimniecības vad), informācija, mājas lapa: Mārīte Rumpe Izgītības un skolu nozare: Iveta Leitase Jaunzēlandes un Austrālijas paavalstu vice priekšsēži. Mazliet par katru no jaunā prezidija, proti ko viņi dara patreiz: Reinis Dancis, ir izveidojis Darvinā jaunu latviešu grupiņu no apm.25-30 cilvēkiem, kuriem ir svarīga latvietība. Viņš noorganizēja 18.novembra pasākumu un jau piesaistīja valdības pārstāvjus; opozīcijas partijas vadītāju (Mrs Lia Finocchiaro MLA) un tas viss tika izdarīts nepilna gada laikā. Pirms tam Reinis darbojās Adelaides latviešu skolā, kā skolas padomes priekšsēdis. Mairita Antona, ar vīru Kārli nesen parcēlās uz Adelaidi no Amerikas, kur viņa ieguva savu izglītību. Mairitas meitas (2) apmeklē Adelaides latviešu bērnudārza grupu.  Vīrs, Kārlis ir Adelaides Latviešu kooperatīva valdes loceklis. Ilga Vēvere, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas vadītāja. Ilze Lībeka, Adelaides latviešu biedrības valdes locekle un Adelaides latviešu skolas padomes locekle. Mārīte Rumpe, Adelaides latviešu skolas pārzine, ļoti aktīva latviešu sabiedrības darbā. Iveta Leitase, LAAJ skolu nozares vadītāja, nesen pārcēlusies uz Kanberu un darbojas, lai atjaunotu Kamberas latviešu skolu. Kā arī ir iesaistījusies Kanberas latviešu biedrības valdes darbā. Par sevi varu piebilst, esmu aktīvi darbojusies Adelaides sabiedriskajā dzīvē: vairāk kā 25 gadus vadu Adelaides latviešu radio programu “Latvju Balss”, desmit gadus esmu sastāvējusi DLOA valdē, kā kasiere, tad pildījusi  vice-priekšsēdes pienākumus un no 2017.gada esmu DLOA priekšsēde. Paldies par atbalstu un izrādīto uzticību! Skaidrīte Aguļēviča – Adelaide,  LAAJ priekšsēde e-pasts [email protected] mob. 0403040076 Attēlā LAAJ valde 2021. - 2023. No kreisās Ilze Lībeka, Ilga Vēvere, Reinis Dancis, Skaidrīte Aguļēviča, Iveta Leitase un Mārīte Rumpe. Iztrūkst Mairita Antona.