Vīru koris ‘Veseris’ labdarības koncertā

Pievienots

This Sunday, 23rd of July, Latvian men’s choir, Veseris, will perform in a fundraising concert. The Melbourne Latvian Retirement Village wishes to purchase a robotic seal, named PARO, which has been shown to assist people with Alzheimer’s disease.

The concert will start at 2pm and entry is by donation starting at $10. Refreshments will be available for purchase before the concert, during intermission and also following the concert.

Further information: PARO , Laikraksts

 

Svētdien, 23 jūlijā, vīru koris ,Veseris, uzstāsies Melburnas latviešu ciemā labdarības koncertā. Latviešu ciems vēlās iegādāties PARO, robotu roni kas ir pierādīts palīdzēt ļaudīm ar Alcheimeru slimību.

Koncerts sāksies plkst. 14.os un ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $10. Atspirdzinājumi un uzkodas būs pērkami pirms koncerta, starpbrīdī un pēc koncerta.

Papildu informāciju: ParoLaikraksts

 

 

Please subscribe to our newsletter