Šodien sākas 3×3 saiets Kanberā, Austrālijā!

Pievienots

The 3×3 family camp is being held in Australia for the 35th time, from the 2nd to the 8th of January, just after the Youth Festival, not far from Canberra in Greenhill. This time it will truly be an Australian 3×3 – it is Sydney’s turn to organise, which is why the leaders helpers are from Sydney although the director is from Melbourne and the 3×3 camp will be held in Canberra, but participants are expected from all around Australia and maybe even from overseas.

The guest from Latvia is magazine ‘Ir’ founder and respected journalist Paul Raudseps. Paul’s wife, Dace, will also participate and share her knowledge of journalism and Latvian culture.

Folklorists Rasa Jansone and Rozite Katrina Spica who formed the group ‘Kas tie divi?’ will bring new direction and energy to our understanding of folklore. They are specialists and are able to play numerous instruments, including the kokle, instructing folk dancing and knowledge of the history of Latvian folklore.

Latvian choir ‘Maska’ will lead the singing and learn some of the songs being sung at the Song and Dance festival next year in Latvia.

Šodien savu darbību iesāk trīsdesmitpiektais 3×3 saiets Austrālijā. 

Šoreiz ir iznācis patiesi Austrālijas 3×3 – kārta vadīt 3×3 ir Sidnejai, tāpēc visas galvenās vadītājas palīdzes ir no Sidnejas, vadītāja gan ir no Melburnas un pats 3×3 notiks Kanberā, bet apmeklētājus gaidam no visas Austrālijas un pēc iespējas vairākām zemēm.

Viesi no Latvijas – laikraksta “Ir” dibinātājs un respektēts žurnālists Pauls Raudseps . 3×3 piedalīsies arī Paula sieva Dace, viņas zināšanai ir žurnālistikā un Latvijas kultūras vēsturē.

Folkloras ievirzes vadīs jaunas, enerģijas pilnas, priecīgas folkloristes Rasa Jansone un Rozīte Katrīna Spīča, kuras  kopā izveidojušas  grupu “Kas tie divi?”. Viņu specialitāte ir dažādu instrument spēlēšana, kokļu spēlēšana un gatavošana, danču un rotaļu vadīšana un zināšanas Latvijas folkloras vēsturē.

Dziedāšanas ievirzi vadīs kora no Latvijas “Maska” dalībnieces un varēs, līdz ar dažādām latviešu dziesmām, apgūt 2018. gada Dziesmu svētku Latvijā Kora  koncerta repertuāra dziesmas.

 

Please subscribe to our newsletter