Sanāciet, sadziediet, sadancojiet! Nepalaidiet garām iespēju iegādāties biļetes uz Austrālijas latviešu 35. Jaunatnes dienām

Pievienots

Tickets for the Australian Latvian Youth Festival are on sale!

The 35th Australian Latvian Youth Festival will be a week filled with song and dance. We are expecting participants from all over Australia as well as a well known choir from Latvia. Tickets for the festival are now on sale, and to tempt you, here is a brief look into the festival’s concerts.

The opening concert will be held at Sydney Latvian house on Thursday 28th of December. This concert will show off Australia’s Latvian youth musical and creative talents. Musicians from Sydney, Adelaide, Melbourne and Latvia will ring in the youth festival. The programme will be diverse and colourful.

Immediately following the opening concert everyone is invited to the Latvian dance evening- everyone will be invited to dance, sing, meet old friends as well as get to know new friends from other Australian cities and Latvia.

On the 29th of December our Latvian guests will perform. The Latvian youth choir ‘Maska’ is popular throughout the world, participating in international choir competitions and organising concerts together with Latvia’s best musicians, which places them among the best in Latvia and the world. Choir head conductor and artistic director is Janis Ozols, who visited Australia in 2011 with vocal group ‘Baltijas Balsis'(Baltic voices), and participating in the 33rd Australian Latvian Youth Festival. The choir repertoir is wide ranging, beginning with Latvian classics to contemporary pop/folk/ethnic musical works. This will be the choir’s first tour outside of Europe.

After MASKA has inspired the audience, it will be time for the audience to warm up and exercise their vocal chords- coming together for the sing a long at Sydney Latvian house! Let’s enjoy sauerkraut with frankfurts, drinks and delicious desserts in fine company. Folk songs and popular songs will be heard throughout the night with a musical accompaniment.

The folk dancing performance will be held on the 30th of December again at Sydney Latvian House. The performance is called ‘Daudz apēda, daudz izdzēra, daudz darbiņu padarīja!'(We ate a lot, drank a lot, we got a lot of work done), and folk dancing groups from Adelaide, Melbourne, Canberra and Sydney will participate. The performance will be based around the them of the most beautiful seasons in the Latvian countryside – harvest time. When the harvest was completed, the hard work done, then there was also much celebration with singing and dancing.

Following the performance we will relax (or continue celebrating!) at the afterparty at the Latvian Relief Society Hall ‘Daugavas Vanagi’. We will enjoy a light dinner and live music from ‘4 kaķēni’ (4 kittens) from Adelaide.

The Youth Festival will conclude on the 31st of December at the New Years Eve ball at Sydney Latvian House with the theme of 70’s disco. Come dressed up in your most colorful 70’s outfit. The night will be full of dancing, singing and festivities.

Tickets to the Youth Festival can now be bought through the Festival’s website: www.35aljd.weebly.com. Sydneysiders will also be able to purchase tickets at the SLB bookshop ‘Riga’. Tickets will also be available just prior to each performance.

Don’t let this opportunity pass without enjoying the many interesting concerts and performances. We invite everyone to Sydney from the 27th to the 31st of December!

 

 

 

Iegādāsimies Austrālijas Latviešu 35 Jaunatnes dienu biļetes jau tagad!

Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes Dienas solās būt pilnas dziesmu, deju, draudzības un jautrības! Gaidām dalībniekus no visas Austrālijas, kā arī izcilu kori no Latvijas. Jaunatnes dienu biļetes  ir iespējams iegādāties jau tagad.

Šeit nu ir īss apkskats par to kas gaidāms svētku laikā, šī gada nogalē.

Atklāšanas koncerts notiks Sidnejas Latviešu namā, ceturtdien 28. decembrī. Šis koncerts atspoguļos Austrālijas latviešu jauniešu mūzikālās spējas un radošās dotības. Koncertā piedalīsies mūziķi no Sidnejas, Adelaides, Melburnas un Latvijas, un ieskandinās mūsu Jaunatnes dienu svētkus! Programma būs krāšņa un daudzpusīga.

Tūlīt pēc Atklāšanas koncerta, aicinām visus uz latviešu danču vakaru – būs jūsu kārta uzdejot, padziedāt, satikt vecos draugus, kā arī iepazīties ar jauniem draugiem no citām Austrālijas pilsētām un jauniešiem no Latvijas.

29. decembrī būs  iespēja izbaudīt mūsu Latvijas viesu sniegumu. Jauniešu koris MASKA popularizē Latvijas vārdu pasaulē, piedaloties starptautiskos koru konkursos un rīkojot koncertus kopā ar labākajiem Latvijas mūziķiem, kas to ierindo starp labākajiem koriem Latvijā un pasaulē. Kora galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs ir Jānis Ozols, kurš ir viesojies Austrālijā 2011.gadā ar vokālo grupu “Baltijas Balsis”, piedaloties AL33. Jaunatnes Dienās. Kora repertuārs ir ļoti plašs, sākot ar  latviešu un ārzemju klasikas līdz pat mūsdienīgiem pop/folk/etno mūzikas skaņdarbiem. Šis būs kora pirmais koncertceļojums ārpus Eiropas.

Kad MASKA būs visus iedvesmojusi visus klātesošos, būs pienācis laiks izvingrināt balss saites arī visiem svētku apmeklētājiem – kopīgi vienojoties sadziedāšanās vakarā Latviešu namā ar dziesmām! Baudīsim  skābus kāpostus ar desiņām, dzērienus, gardas uzkodas un jautru kompāniju. Tautas dziesmas un populāras dziesmas skanēs visu vakaru muzikantu pavadījumā.

Tautas deju uzvedums šogad notiks Sidnejas Latviešu namā, 30. decembrī. Uzvedumā “Daudz apēda, daudz izdzēra, daudz darbiņu padarīja!” piedalīsies latviešu tautas deju kopas no Adelaides, Melburnas, Kanberas un Sidnejas. Tajā tiks izdejots viens no skaistākiem gada laikiem latviešu lauku dzīvē – talka.  Kad tika novākta raža, grūtais darbs nostrādāts, kā arī daudz dziedāts un dejots, laiks pienācis visiem kopā priecāties par bagātīgo ražu.

Pēc uzveduma, atpūtīsimies (vai uzdzīvosim, kā nu kurš!) apkūlībās Daugavas vanagu namā. Izbaudīsim vieglas vakariņas un dzīvu mūziku, ko izpildīs grupa “4 kaķēni” no Adelaides.

Jaunatnes dienas slēgs 31. Decembrī Sidnejas Latviešu namā ar jaungada balli, “Diskotēka 70”. Nāciet ģērbušies viskrāšņākajos 70. gadu tērpos. Vakars, kas būs piepildīts ar dejām, dziesmām un jautrību.

Jaunatnes dienu biļetes var iegādāties elektroniski mūsu mājas lapā www.35aljd.weebly.com. Sidnejiešiem arī būs iespējams biļetes iegādāties SLB grāmatnīcā “Rīga”. Bīļetes varēs arī iegādāties uz vietas pirms katra sarīkojuma.

Vairāk informācija par Jaunatnes dienu sarīkojumiem drīz parādīsies presē. Sīkāku informāciju var arī atrast Facebook: @JDSAustralia, vai pa epastu: [email protected]

Nepalaidiet garām izdevību izbaudīt daudzveidīgus un interesantus koncertus un sarīkojumus! Aicinām visus uz Sidneju, no šī gada 27. līdz 31. decembrim!

 

Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienu rīcības komiteja

Please subscribe to our newsletter