Sākās uzņemšana Latviešu Valodas Aģentūra Tālmācības skolā

Lucelia Ribeiro

Pievienots

The Latvian Language Agency’s (LVA) Distance Learning School is now accepting applications for distance learning!

Our school will teach Latvian language skills to children from 6 to 14 years old (living outside Latvia). Lessons are prepared and run in the ClassFlow environment.

The implementation and approbation of the LVA distance learning school project will take place from now until 2019, therefore the number of pupils in 2017/18 will be limited. Students will be able to master the Latvian language in the ClassFlow environment. Preference will be given to children who do not have the opportunity to study at the Latvian language schools on the weekend, as well as families who will be able to give feedback on the learning process.

Further information: Latvian Language Agency

 

Gaidām pieteikumus Latviešu valodas aģentūras tālmācības skolā!

Mūsu skolā 6–14 gadus veci bērni (kuri dzīvo ārpus Latvijas) attālināti mācīsies latviešu valodu. Nodarbības tiek gatavotas un tiks vadītas ClassFlow vidē.

Pašreiz (līdz 2019. gadam) notiek LVA tālmācības skolas projekta ieviešana un aprobācija, tāpēc skolēnu skaits, kas 2017./18. mācību gadā varēs apgūt latviešu valodu ClassFlow vidē, ir ierobežots. Priekšroka tiks dota tiem bērniem, kuriem nav iespēju mācīties latviešu valodu diasporas nedēļas nogales skolā, kā arī ģimenēm, kuras varēs sniegt atsauksmes par mācību procesu.

Papildu informāciju:  Latviešu Valodas Aģentūra

Please subscribe to our newsletter