Sagaidot nākamo mācību gadu – Brisbenas latviešu skoliņas pārstāve viesojas Sidnejā

Pievienots

Sagaidot jauno mācību gadu, sestdien, 2020.gada 25.janvārī es, Gunita – Brisbenes latviešu skoliņas pārstāve devos uz Sidnejas Latviešu namu, kur Valsts izglītības satura centra speciālistes aicināja uz programmas parauga “Latviešu valoda gada ritumā” prezentāciju un Valsts valodas prasmes pārbaudi.

Man izdevās noklausīties vērtīgu informāciju ar ieteikumiem, kam pievērst uzmanību un pamatprincipiem, kā realizēt mācību programmas saturu atbilstoši disaporas skolu iespējām un vajadzībām, ar ko dalījās speciālistes no Latvijas. Tāpat pārstāves dalījās ar informāciju par interneta resursiem, kur pieejama informācija par grāmatām un dažādām mācību tēmām.

Kopā ar Sidnejas skolas skolotājiem, mēs vienojāmies diskusijā par savu darba pieredzi un kā varētu šo programmu īstenot darbā ar bērniem, kā arī nonācām pie secinājuma, ka šai programmai būtu nepieciešams papildinājums ar konkrētiem mācību piemēriem, lai atvieglotu skolotāju darbu. Izglītības satura speciālistes šai domai piekrita, kā arī atzīmēja, ka tas jau ir tapšanas procesā.

Viens no iemesliem, kāpēc es devos uz Sidnejas Latviešu namu, bija, lai noskaidrotu vajadzīgo informāciju par Valsts valodas prasmes pārbaudi, lai nepieciešamības gadījumā Brisbenē esošajiem interesentiem varētu asistēt un paskaidrot, kur un ko meklēt interneta vidē, lai pieteiktos un, kā pašu spēkiem sagatavoties pārbaudei.

Man izdevās uzzināt par Sidnejas skolas aktualitātēm, paveikto un citiem jaunumiem. Ļoti patīkami bija uzzināt par Sidnejas skolas vizuālās mākslas skolotājas Māras Mores jauno realizēto projektu darbā ar bērniem. Man izdevās noskaidrot, ka Māra izmanto animāciju kā mācīšanās instrumentu, lai veicinātu bērnu zināšanu padziļināšanu un interesi par pazīstamākajiem darbiem latviešu literatūra. Šobrīd viņa kopā ar skolēniem veido animāciju par Andreja Pumpura eposu “Lāčplēsis”. Man bija iespēja iepazīties ar Māras projektu tuvāk un apskatīt video un attēlus par darba procesu. Māras video iepriecināja arī pārējos sapulces dalībniekus. Šis bija skaists atgādinājums par to, cik radoši un gudri ir mūsu diasporu skolotāji.

Esmu priecīga par iespēju viesoties Sidnejas Latviešu namā un, satiekot skolotājus, pārrunāt skolu jaunumus un sniegt viens otram atbalstu un iedrošinājumu turpināt strādāt, mācīties un dalīties visā vērtīgajā atkal un atkal. Pateicos LAAJ par atbalstu, lai šī vizīte būtu iespējama.

Šī visa iespaidā šo rakstu vēlos nobeigt ar diasporas izglītības vadlīnīju moto – „Es esmu vajadzīgs Latvijai, un Latvija ir vajadzīga man”.

Gunita Mistere

Foto: Kaija Moore

Please subscribe to our newsletter