Prezidijs un pārstāvji

LAAJ Prezidijs

2017-2019. gada LAAJ Prezidijs Sidnejā.

Jānis Grauds –  priekšsēdis

Andris Galviņš

Iveta Rone

Andra Rone

Ilona Brūvere

Jānis Čečiņš

Rudīte Watson

 

LAAJ Vicepriekšsēži

LAAJ Vicepriekšsēži pārstāv un veicina LAAJ darbību  7 Austrālijas pavalstīts un 1 Jaunzēlandes pilsētā.

Dienvidaustrālijā: Skaidrīte Aguļēviča
Jaundienvidvelsā: Jānis Čečiņš
Jaunzēlandē: Miervaldis Altments
Kanberā: Juris Jakovics
Kvīnslandē: Ance Deksne
Rietumaustrālijā: Jānis Vucēns
Tasmānijā: Ieva Šaule
Viktorijā: Anita Andersone