Prezidijs un pārstāvji

LAAJ Prezidijs

2015-2017. gada LAAJ Prezidijs Melburnā.

prezidijs2015-2017

Pirmajā rindā, sākot no kreisās puses :

Pēteris Saulītis (Saimniecības daļas vadītājs), Dāvids Dārziņš (KF priekšsēdis), Kristīne Saulīte (LAAJ priekšsēde), Jānis Kārkliņš (LAAJ Vice priekšsēdis), Dace Daliņa (Pirmā sekretāre)

Otrajā rindā, no kreisās puses:

Jāna Andersone (Jaunatnes nodaļa), Gita Pūpēde (Otrā sekretāre), Henrijs Pacers (kasieris), Lisa Birzule (Informācijas nodaļas vadītāja), Anita Andersone (Kultūras nodaļas vadītāja). Iztrūkst Laila Grosa (Jaunatnes nodaļa)

 

LAAJ Vicepriekšsēži

LAAJ Vicepriekšsēži pārstāv un veicina LAAJ darbību  7 Austrālijas pavalstīts un 1 Jaunzēlandes pilsētā.

Dienvidaustrālijā: Reinis Dancis
Jaundienvidvelsā: Jānis Grauds
Jaunzēlandē: Miervaldis Altments
Kanberā: Juris Jakovics
Kvīnslandē: Arnis Siksna
Rietumaustrālijā: Jānis Vucēns
Tasmānijā: Ieva Šaule
Viktorijā: Anita Andersone