Kultūras fonds

Kultūras Fonda mērķis ir sniegt finansiālo atbalstu nozarēm, kas ir tiešā veidā saistītas ar latvietības saglabāšanu un veicināšanu.

Atbalsti tiek sniegti bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem latviskās izglītības uzturēšanā un veicināšanā; dažāda veida kultūras nozarēm atbalstot teātrus, korus, tautas dejas, tēlotāju, lietišķo mākslu, daiļamatniecību, latviešu nometnes un sporta sarīkojumus.

Kultūras Fonds darbojās LAAJ paspārnē kā arī ir līdzdalībnieks PBLA Kultūras Fondā.

Kultūras Fonda padome 2015-2017 g.

2015 LAAJ KF valde - 8596

Priekšsēdis: Dāvids Dārziņš, Kasieris: Henrijs Pacers, Sekretāres:Gita Meiere-Nestecka un Simona Gaisa, LAAJ Kultūras nodaļa: Anita Andersone, LAAJ Jaunatnes nodaļa: Jāna Andersone un Laila Grosa

Valdes locekle: Linda Clucas

Kultūras fonda piešķīruma veidlapa (PDF)

Kultūras Dienas

Kultūras dienas (KD) ir viens no svarīgākajiem notikumiem Austrālijas latviešu sabiedrības dzīvē. KD notiek katru otro gadu, rotācijas kārtībā, radot iespēju latviešiem, latviešu kultūras cienītājiem un visiem citiem interesentiem piedalīties vai arī būt skatītājiem dažāda veida latviskās kultūras sarīkojumos.

Nākošās Kultūras Dienas tiks rīkotas  Adelaidē 2018. gadā,  sākot no 26. decembra līdz 1. janvārim. Tuvāku informācija par KD norisi var atrast LAAJ kalendārī un Kultūras Dienas tīmekļu lapā, ALKD.