Melburnas Latviešu Biedrības Daugavas Skola

MLB Daugavas Skola

org-mlbskola

Daugavas skola ir latviešu sabiedrības valodas skola bērniem no pirmsskolas līdz 8. klasei. Skola ir Melburnas Latviešu Biedrības (MLB) filiāle. Skolas galvenie mērķi ir piedāvāt iespējas bērniem gūt izglītību, tā lai viņi varētu:

Skolas saime tiekās katru sestdiena (11:30-15:30) par skolas gadu. Skolas sarīkojumos skola sadarbojās ar Melburnas Latviešu Vidusskolu, Melburnas Latviešu ciemu , Dainas bērndārzs un MLOA Latvijas Valsts svētkos.

Adrese: 51 Brighton Rd. Elwood, VICPārzinis: Aldis SveilisE-pasts: [email protected]Telefons: 03 9873 0792Mājas lapa: daugavasskola.com.au

Rediģēts 9/1/17. Maiņas?

Organizāciju saraksts