Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība (DLOA)

Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība (DLOA)

DLOA mērķi ir:

Priekšsēdis: Reinis DancisMājas lapa: www.dloa.org.au

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts