Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība (DLOA)

Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība (DLOA)

DLOA mērķi ir:

Prezidija locekļi: DLOA priekšsēde Skaidrīte Auguļēviča , Vice-priekšēde – Mārīte Rumpe, Kasieris – Ilmārs Bumbieris, Sekretāre – Iveta Leitase, konsultante – Malda Ceplīte ar tiesībām pārstāvēt DLOA, kad priekšsēdis vai vice-priekšsēdis nevar; DLOA pārstāve Baltijas Padomē – Jolanta Lūsis, DLOA pārstāve LAAJ – Mārīte Rumpe; DLOA pārstve Adelaides Latviešu skolas padomē – Malda Ceplītis Iveta Leitase, DLOA sekretāre

Priekšsēde Skaidrīte AguļēvičaMājas lapa: www.dloa.org.au

Rediģēts 28/12/17. Maiņas?

Organizāciju saraksts