Brisbanes Latviešu Biedrība

Brisbanes Latviešu Biedrība

org-brisbiedriba

Brisbanes Latviešu Biedrības paspārnē darbojās bibliotēka, kā arī tiek rīkotas literārās pēcpusdienas.

Adrese: 19 Belleview Parade, Paddington QLD 4064Priekšnieks: Ādolfs LīcisE-pasts: [email protected]Mājas lapa: brisbenaslatviesi.blogspot.com.au/2010/09/brisbenas-latviesu-biedriba.html

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts