Annas Ziedares Vasaras Vidusskola

Annas Ziedares Vasaras Vidusskola

org-vv

Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas (AZVV) nometne notiek latviešu īpašumā “Dzintaros”, Dienvidaustrālijas pavalstī.  Nometne ir domāta latviski runājošiem bērniem, sākot no 13 gadu vecuma.

youtube

Adrese: Wilson Dv, Yankalilla, SAVadītājs: Markus DragunsTelefons: 08 8558 3485Mājas lapa: www.azvv.org.au

Rediģēts 10/11/17. Maiņas?

Organizāciju saraksts