Adelaides Latviešu Biedrības koris “Dziesmu Laiva”

ALB “Dziesmu Laiva”

“Dziesmu Laiva” ir jauktais koris, kas darbojās Adelaides Latviešu Biedrības paspārnē. Koris uzstājās dažādos sarīkojumos, kuplinot Adelaides latviešu sabiedrību.

Diriģente: Lilita DaenkaE-pasts: lilita.daenke@loreto.sa.edu.au

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts