Adelaides Latviešu Biedrības koris “Dziesmu Laiva”

ALB “Dziesmu Laiva”

“Dziesmu Laiva” ir jauktais koris, kas darbojās Adelaides Latviešu Biedrības paspārnē. Koris uzstājās dažādos sarīkojumos, kuplinot Adelaides latviešu sabiedrību.

Diriģente: Lilita DaenkeE-pasts: [email protected]

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts