Mežabrāļi: cīņa par Baltiju

Pievienots

After the Second World War, soldiers from across the Baltics who had fought on both sides of the war disappeared into the forests to wage Europe’s bloodiest guerrilla war against the occupying Soviet forces.

This short docu drama includes interviews with former partisan fighters and those who supported them and dramatic battle scene recreations and interviews with modern-day Special Forces of Lithuania, the direct descendants of the Forest Brothers.
The film is in Latvian and Estonian with English subtitles.

 

Pēc Otrā pasaules kara, karavīri no visas Baltijas kas bija cīnījušies abās karas pusēs pazuda mežos, lai cīnītos pret okupētajiem padomju spēkiem.

Šī īsā dokumentālālā filmā ir intervijas ar bijušajiem partizānu cīnītājiem un tiem, kas tos atbalstīja, kā arī dramatiskas kaujas ainavas un intervijas ar mūsdienu Lietuvas speciālajām spēkām, Mežabrāļa pēctečiem.
Filma ir latviešu un igauņu valodās ar angļu subtitriem.

 

Please subscribe to our newsletter