Latvijas viesi vasaras nometnēs mācās par Austrālijas dabas spēkiem un latvietību Austrālijā

Pievienots

Nevaru saprast, vai ar nolūku vai tīri aiz sagadīšanās, šī gada bērnu nometnes “Tērvete” izvēlētā tēma bija “Dabas spēki”. Es domāju, ka nometnes vadītājam pat prātā nebija ienācis, ka dabas spēki šogad sniegs mums tik nopietnu pārbaudījumu kā ugunsgrēkus, kuri plosās visā Austrālijā.

Šogad uz mūsu nometnēm ieradās arī palīgi no Latvijas– “Tērvetes” nometnes vadītāja palīgs Mārtiņš Spriņģis ieradās no “Pelēkā vilka”organizācijas Latvijā, bet uz“3×3”nometni bija atbraukusi latviešu valodas skolotāja Inga Laizāne. Dabas spēki bija nolēmuši mainīt Ingas plānus. Inga 30.decembrī Izglītības dienā nolasīja informācijas bagātu lekciju par pieaugušo izglītošanās iespējām ārpus Latvijas un pieejamajiem materiāliem pieaugušo apmācībai, bet tā arī netika uz brīnišķīgo Folskrīka nometni. Pusceļā uz nometni atnāca paziņojums, ka lielā daļā Viktorijas Alpu teritorijas ceļi tiek bloķēti un nometnes vieta vairs nav pieejama. Nometnes vadība bija spiesta rīkot ārkārtas sēdi un mainīt visus plānus – braucēji no tālienes grieza apkārt savas mašīnas un brauca mājās, bet atlikušie cilvēki atrada mājvietas Melburnas Latviešu namā.

Trīs dienas Inga Melburnas Latviešu namā cītīgi vadīja latviešu valodas puduri “Spodrināsim latviešu valodu”, darbojās ar “3×3” nometnes bērniem un mācīja latviešu valodu kā svešvalodu. Lai arī visi puduri varēja notikt kā plānoti, “3×3” nometnes ģimeniskais gars, kur visi kopā ēd, kopā bauda dabu, kopj latvietību, bija pazudis. “3×3” nometni tās padome nolēma slēgt ātrāk un Ingas jauki iesākto darbību pārcelt uz “Tērveti”.

Tā nu “Tērvetes” nometnei, sakarā ar savu šī gada drošo izvietojumu, paveicās, un viņi ieguva papildu palīgu. Mārtiņam pienākumi bija zināmi jau kopš atbraukšanas – organizēt āra rotaļas un šķēršļu gājienu, mācīt tēmas par izdzīvošanu mežā, mezglu siešanu un nažu drošu lietošanu, kā arī piedalīties visā nometnes procesā, tomēr arī Inga ātri iejutās “Tērvetes” apstākļos.

Apbrīnoju “3×3” nometnes vadītāja Artūra Landsberga izturību un pacietību, šogad pirmo reizi uzņemoties “3×3” vadītāja lomu un strādājot īpaši sarežģītos apstākļos, tāpat esmu priecīga par Ērika Birzuļa vadīto “Tērvetes” komandu, kuri ieradās nometnē krietni ātrāk nekā citās reizēs, lai pārbaudītu ugunsdrošību un lai visu laiku būtu modri par mūsu bērniem. Priecājos, ka viņi varēja veiksmīgi pielāgoties jaunajiem apstākļiem, izmitinot papildu cilvēkus.

Paldies par sapratni Latvijas viesiem, kuriem šis gads iesākās ar negaidītiem pārsteigumiem ! Paldies LR IZM par doto iespēju šiem viesiem no Latvijas uzlabot mūsu latviešu valodas zināšanas!

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu / Ārpusskolas nozares vadītāja

M. Raģes un Ē. Bizuļa foto

Please subscribe to our newsletter