Latviešu valodas prasmes pārbaudījums Austrālijā

Pievienots

Latviešu valodas prasmes pārbaudījumu laiks drīz klāt!
Pieteikšanās līdz 2019.gada 10.janvārim.

2019. gada janvāra beigās un februāra sākumā Austrāliju otro reizi apciemos Valsts izglītības satura centra (VISC) darbinieki. VISC pārstāvji šobrīd intensīvi strādā pie diasporas izglītības satura vadlīnijām, kā arī viņi iegūst un apkopo informāciju par to, vai ir iespējams panākt, ka latviešu (valsts) valodas prasmes pārbaudījuma rezultāts nākotnē tiktu iekļauts kā viens no rezultātiem vidusskolas beigšanas diplomā. Šajā sakarā VISC pārstāvjiem ir ieplānots apmeklēt ar valodas mācīšanu saistītas skolas Austrālijā, kā arī ieplānotas tikšanās ar valstisku organizāciju pārstāvjiem, tikšanās ar Austrālijas nedēļas nogales skolu skolotājiem.

Valsts valodas prasmju pārbaudījumu laiki un norises vietas:

Piektdien, 18. janvārī – A. Ziedares Vasaras vidusskolas skolēni un darbinieki AZVV telpās.
Svētdien, 20. janvārī 11:00 – Adelaides Latviešu skolā.
Piektdien, 25. janvārī (divi laiki) 16:00 vai 18:30 Sidnejas Latviešu biedrības namā.
Svētdien, 27.janvārī 10:00 Melburnas Latviešu ciemā.
Pirmdien, 28. janvārī (divi laiki) 16:00 vai 18:30 – Melburnas Latviešu biedrības namā.

Turpināt lasīt šeit: https://laaj.org.au/latviesu-valodas-prasmes-parbaudijums-australija/

Please subscribe to our newsletter