Latviešu skolas Melburnā rīko gadskārtējo sarīkojumu

Pievienots

Melbourne Latvian Society ‘Daugava’ school and Melbourne Latvian High School annual concert will be held this Saturday, 16th of September, midday at Melbourne Latvian House.

Student performances from Daugava school will include theatrical skits as well as songs led by new singing teacher, Anna Raita. The Melbourne Latvian High School students performance will be a film about the big amber heist! High school students are also preparing a musical performance led by Ivars Stubis.

This concert is the main fundraiser for the schools. This year funds raised will go towards landscaping the school gardens. Concertgoers will be able to purchase lottery tickets on the day and a warm lunch following the concert.

 

 

MLB Daugavas skolas un Melburnas Latviešu vidusskolas (MLV) gadskārtējais sarīkojums, notiks sestdien, 16. septembrī, plkst. 12.00, Melburnas Latviešu namā.

Daugavas skolas audzēkņi uzstāsies ar pasniegumiem, tai starpā ar klases teātriem, un dziesmām ko vadīs jaunā dziedāšanas skolotāja, Anna Raita. MLV audzēkņu pasniegums būs filma par liela dzintara zādzību! Vidusskolas audzēkņi arī gatavo muzikālo priekšnesumu Ivara Štuba vadībā.

Skolu sarīkojums ir galvenā šī gada līdzekļu vākšanas akcija. Šogad līdzekļi tiks veltīti skolas nama dārza pārbūvei. Sarīkojuma apmeklētaji varēs iegādāties loterijas biļetes un siltas pusdienas.

Please subscribe to our newsletter