LAAJ Skolu nozarei jauns vadītājs

Pievienots

Paldies par ceļojumu!

Visiem priecīgiem ceļojumiem kādreiz pienāk arī beigas. Dažreiz cilvēki nonāk krustcelēs savā ceļojumā, kad viņiem jāizlemj uz kuru pusi iet. Visiem brīvprātīgajiem ir ģimenes, darbs un veselība, kuri spēlē lomu šajās izvēlēs. Esmu darbojusies kā brīvprātīgais gandrīz trīs gadus LAAJ Skolu nozares un arī divus gadus amatu apvienošanas kārtībā kā Ārpusskolu nozares vadītāja. Domāju, ka šajos trijos gados šis tas ir paveikts. Esmu gandarīta par to, kas notiek skolās – skolas mainās līdzi laikam. Esmu priecīga par lielāku Latvijas valdības atbalstu un par dažādiem interesantiem projektiem, kurus realizējām. Visvairāk esmu pateicīga visiem sastaptajiem cilvēkiem manā ceļā, jo pārstāvēt LAAJ man bija liels pagodinājums. Paldies par neaizmirstamo ceļojumu jums visiem un katram atsevisķi!

Un tātad – no 2020.gada 1.februāra LAAJ Skolu nozarei ir jauna vadītāja un tā ir Iveta Leitase. Par Ivetu nebūtu daudz jāstāsta, jo viņu iepazinuši jau daudzi cilvēki Austrālijas latviešu sabiedrībā. Ivetas bērni Adelaides latviešu skolu ir apmeklējuši kopš spēļu grupas, un šogad viņas vecākais bērns jau pabeidza A.Ziedares Vasaras vidusskolas 4.klasi. Latviešu skolu vajadzības un specifiku Iveta zina no augšas līdz apakšai, jo pati ir darbojusies vairāk nekā 10 gadus gan Adelaides skolā par skolotāju un pārzini, gan par AZVV skolotāju. Ivetai ir lieliskas organizatora spējas, tehnoloģiju zināšanas un liela enerģija. Cerot, ka kādreiz atvērsies vēstniecība Kanberā, Iveta nākotnē pat izvietojuma ziņā varētu būt pašu notikumu centrā, vienmēr informēta un vienmēr gatava palīdzēt ! Lai viņai veicas! Būsim pretimnākoši un saprotoši!

Apsveicu Ivetu Leitasi ar jauno amatu!

Ļena Rumpe

Foto: P.Strazds

Please subscribe to our newsletter