LAAJ jaunais prezidijs Adelaidē

LAAJ valde (iztrūkst Mairita Antona)

Pievienots

Ik pēc trijiem gadiem, rotācijas kārtībā Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē maina savu mājas vietu. Pēdējos trīs gadus prezidijs atradās Sidnejā. Šajā laikā ir veikts liels darbs, kuru ietekmēja neparastie COVID-19 izraisītie apstākļi.

2020.g. 12. decembrī notika Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzelandē (LAAJ ) kopsanāksme, kuras vienā no darba kārtības punktiem bija apstiprināt jauno prezidiju uz nākamajiem trijiem gadiem, un LAAJ ieguva jaunas mājas –  Dienvidaustrālijā, Adelaidē!

Jaunais LAAJ prezidijs uzsāk savu darbu, laikā kurā pasaule mainās katru dienu, kas rada zināmu apjukumu un neizpratni: kā virzīt darbu, kā mudināt organizācijas darboties latviešu sabiedrības labā jaunajos apstākļos. Taču nekatoties uz šiem izaicinājumiem, jaunais prezidijs ir apņēmības pilns un gatavs darbam. LAAJ jaunais prezidijs kā galveno uzdevumu ir izvirzījis sadarbību ar pavalstu vice priekšsēžiem iesaistot viņus aktīvāk līdzdarboties. Veicināt sadarbību ar Jaunzēlandi, paplašināt sadarbību ar Latviju, veicināt un atbalstīt dažādus projektus un protams pildīt tiešos LAAJ pienākumus.

LAAJ prezidijs 2021-2023 gadam sastāv no gados jauniem cilvēkiem, kuri katrs atsevišķi un visi kopā ir jau devuši savu ieguldījumu latviešu sabiedrības darbā un arī turpina to darīt. Mazliet iepazīstināšu ar katru :

LAAJ Priekšsēde:    Skaidrīte Aguļēviča  (Agoulevitchs)

LAAJ Vice – pr.:      Reinis Dancis

Kasiere:                     Mairita Antona

Sekretāre, biedrzine: Ilga Vēvere 

Kultūras fonda, Kultūras nodaļas vadītāja: Ilze Lībeka

Lietvedība (saimniecības vad), informācija, mājas lapa: Mārīte Rumpe

Izgītības un skolu nozare: Iveta Leitase

Jaunzēlandes un Austrālijas paavalstu vice priekšsēži.

Mazliet par katru no jaunā prezidija, proti ko viņi dara patreiz:

Reinis Dancis, ir izveidojis Darvinā jaunu latviešu grupiņu no apm.25-30 cilvēkiem, kuriem ir svarīga latvietība. Viņš noorganizēja 18.novembra pasākumu un jau piesaistīja valdības pārstāvjus; opozīcijas partijas vadītāju (Mrs Lia Finocchiaro MLA) un tas viss tika izdarīts nepilna gada laikā. Pirms tam Reinis darbojās Adelaides latviešu skolā, kā skolas padomes priekšsēdis.

Mairita Antona, ar vīru Kārli nesen parcēlās uz Adelaidi no Amerikas, kur viņa ieguva savu izglītību. Mairitas meitas (2) apmeklē Adelaides latviešu bērnudārza grupu.  Vīrs, Kārlis ir Adelaides Latviešu kooperatīva valdes loceklis.

Ilga Vēvere, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas vadītāja.

Ilze Lībeka, Adelaides latviešu biedrības valdes locekle un Adelaides latviešu skolas padomes locekle.

Mārīte Rumpe, Adelaides latviešu skolas pārzine, ļoti aktīva latviešu sabiedrības darbā.

Iveta Leitase, LAAJ skolu nozares vadītāja, nesen pārcēlusies uz Kanberu un darbojas, lai atjaunotu Kamberas latviešu skolu. Kā arī ir iesaistījusies Kanberas latviešu biedrības valdes darbā.

Par sevi varu piebilst, esmu aktīvi darbojusies Adelaides sabiedriskajā dzīvē: vairāk kā 25 gadus vadu Adelaides latviešu radio programu “Latvju Balss”, desmit gadus esmu sastāvējusi DLOA valdē, kā kasiere, tad pildījusi  vice-priekšsēdes pienākumus un no 2017.gada esmu DLOA priekšsēde.

Paldies par atbalstu un izrādīto uzticību!

Skaidrīte Aguļēviča – Adelaide, 

LAAJ priekšsēde

e-pasts [email protected]

mob. 0403040076

Attēlā LAAJ valde 2021. – 2023. No kreisās Ilze Lībeka, Ilga Vēvere, Reinis Dancis, Skaidrīte Aguļēviča, Iveta Leitase un Mārīte Rumpe. Iztrūkst Mairita Antona.

Please subscribe to our newsletter