Kultūras dienās – Izglītības diena

Pievienots

A. Ziedares Vasaras vidusskolas skolotāji no Latvijas dalās ar savām zināšanām.

Šī gada 28. decembrī Kultūras dienu ietvaros Izglītības diena! Izvēlies tevi interesējošu lekciju vai pavadi kopā ar mums visu 28. decembra rīta cēlienu Adelaides Latviešu biedrības zālē.

Programmā:

9:00 Latviešu valodas mācīšana un mācīšanās – dinamisks, priekpilns un izglītojošs piedzīvojums.
Latviešu valodas skolotāja un speciālais pedagogs, Latviešu valodas aģentūras speciāliste, pedagoģijas maģistre Dace Anstrate

10:00 Vai saproti mani? Integrēta ģeogrāfijas satura un latviešu valodas apguve ģeogrāfijas stundās. Teorētiskas atziņas un praktiski metodiski ieteikumi.
Salaspils 2. vidusskolas direktora vietniece mācību darbā, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja, ģeogrāfijas maģistre Anita Šaltāne

11:00 Integrētā latviešu valodas un literatūras kursa materiālu prezentācija.
5 gadu pieredze latviešu diasporas vasaras vidusskolās ASV un Austrālijā. Apmeklētājiem būs iespēja saņemt piekļuvi materiālu bāzei – vairāk nekā 40 detalizētiem stundu plāniem, aktivitāšu aprakstiem un vairāk nekā 120 failiem ar izdales materiāliem un pārbaudes darbiem.
Vasaras vidusskolu skolotājas Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere

12:00 Tālmācība un dažādu elektronisko resursu izmantošana un pielāgošana latviešu valodas stundai.
Latviešu valodas aģentūras skolotāja, valodniece, sociolingviste Gunta Kļava

13:00 Bērna ceļš uz Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Nacionālās Mākslu vidusskolas, Rīgas Doma kora skolas vadītājs, pedagoģijas maģistrs kordiriģēšanā, XXV un XXVI Dziesmu svētku virsdiriģents Gints Ceplenieks

Dalībnieku skaits ierobežots. Ja piedalīsies visās lekcijās, piesakies: [email protected] vai sūtot īsziņu ar informāciju (“jūsu vārds, uzvārds – visas lekcijas”) uz mobilo tālruni darba laikā vai zvanot pēc 18:00 uz tālruni: 0411 689 112.

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Pasākumu līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

Please subscribe to our newsletter