Koklētājas Laimas Jansones koncerti Austrālijā

Pievienots

Izcilā Latvijas koklētāja Laima Jansone atgriežas Austrālijā!

Koncerti notiks:

Adelaidē: svētdien, 25. martā, Latviešu ev. lut. baznīcā plkst. 14.00

Melburnā: sestdien, 31. martā, Latviešu namā plkst. 14.00

Brisbanē: svētdien, 8. aprīlī, Latviešu namā plkst. 14.00

Sidnējā: svētdien, 15. aprīlī, Latviešu namā plkst. 14.00

„Laima Jansone spēlē kokli ar flamenko ģitārista virtuozitāti un aizraušanos.“
Meistarklases „Koklējam Austrālijā!“ katrā pilsētā dienā pirms koncerta.

Informācija: Anita Andersone 0411 263 973, [email protected]

Please subscribe to our newsletter