Izsludināts Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Valodu balvas konkurss

Pievienots

The annual contest announced for the Joint Award for the Promotion of the Latvian and Estonian Languages

The Ministries of Foreign Affairs of Latvia and Estonia are pleased to announce the contest for the annual Latvian and Estonian Language Promotion Award (Languages Award). In accordance with the Award Regulations, a translation, a piece of research, or a Latvian language teacher in Estonia or an Estonian language teacher in Latvia can be nominated to receive the Languages Award for the promotion of the Latvian and Estonian languages in 2017. The Jury’s decision on a winner will be made in the spring of 2018. The winner will be announced by the Latvian and Estonian Foreign Ministers.

The aim of the Languages Award is to promote the knowledge and use of the Latvian and Estonian languages, to recognize the achievements of Latvian and Estonian translators, linguists and teachers in the promotion of the Latvian and Estonian languages. The Languages Award also contributes to strengthening Latvian and Estonian cultural cooperation, which is especially important this year when we celebrate the centenary of our countries.

The monetary value of the Award is 3,000 euros and the Award Fund receives equal contributions from the Ministries of Foreign Affairs of Latvia and Estonia. The Jury of the Award consists of representatives from the Latvian and Estonian Ministries of Foreign Affairs as well as language and literature experts from both countries.

In previous years, the award has been granted to Maima Grīnberga in 2009 and 2012, to Guntars Godiņš in 2010 and 2013, to Kalev Kalkun in 2011, to Margus Konnula (Contra) in 2014, and to Valts Ernštreits in 2015. In 2016, the award went to Livia Viitol for her translations of a poetry collection “Eyes of the Sea” by Astrīde Ivaska and a collection of stories “Breakfast at Midnight” by Valentīns Jākobsons.

Award candidates for 2017 can be nominated until 14 March 2018. The contest application and the Curriculum Vitae of the nominee can be submitted by e-mail to [email protected]or by post to the Ministry of Foreign Affairs, K. Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395 with reference to “Languages Award”.

Izsludināts Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Valodu balvas konkurss

Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministrijas izsludina pieteikšanos konkursā ikgadējai Latviešu un igauņu valodu popularizēšanas balvai (Valodu balva). Saskaņā ar nolikumu balvai var pieteikt daiļliteratūras vai dažādu jomu zinātniskā darba tulkojumus, pētījumus, kā arī latviešu valodas skolotājus Igaunijā un igauņu valodas skolotājus Latvijā par ieguldījumu valodu popularizēšanā 2017. gadā. Žūrijas lēmums par balvas ieguvēju tiks pieņemts 2018. gada pavasarī, bet balvas ieguvēju paziņos Latvijas un Igaunijas ārlietu ministri svinīgā ceremonijā Rīgā.

Valodu balvas mērķis ir abu valstu divpusējās sadarbības stiprināšana, lai veicinātu latviešu un igauņu valodas apguvi un izmantošanu, latviešu un igauņu, igauņu un latviešu tulkotāju aktivitāti daiļliteratūras, politisko, zinātnisko un citu tekstu tulkošanā un sekmētu latviešu un igauņu valodu pētnieku un valodas skolotāju ieguldījumu latviešu valodas popularizēšanā Igaunijā un igauņu valodas popularizēšanā Latvijā.

Valodu balvas vērtība ir 3000 eiro, un tās fondu veido vienlīdzīgi Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju ieguldījumi. Konkursa žūrijā ir Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju pārstāvji, kā arī abu valstu literatūras un valodu eksperti.

Balva šogad tiks pasniegta jau devīto reizi. Iepriekšējos gados Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju balvu ir saņēmuši tulkotāji Maima Grīnberga 2009. un 2012. gadā, Guntars Godiņš 2010. un 2013. gadā, Kalevs Kalkuns (Kalev Kalkun) 2011. gadā, Marguss Konnula (Margus Konnula) ar pseidonīmu Contra 2014. gadā un Valts Ernštreits 2015. gadā. Balvu par ieguldījumu 2016. gadā saņēma Igaunijas dzejniece, literatūras pētniece un tulkotāja Līvija Vītola (Livia Viitol) par Astrīdas Ivaskas un Valentīna Jākobsona darbu tulkojumiem.

Pieteikumus balvas konkursam un nominēto personu Curriculum Vitae (CV) var iesūtīt Ārlietu ministrijā elektroniski uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu: K. Valdemāra iela 3, Rīga LV-1395, ar norādi “Valodu balva” līdz 2018. gada 14. martam (ieskaitot).

Please subscribe to our newsletter