Ir iesākusies 31. “Tērvetes” bērnu vasaras nometne

Pievienots

The 1st of January was a beautiful sunny day when 38 children came together to spend a week to have fun learning about and celebrating Latvia’s centenary. Camp leaders at the opening thanked the many people who have worked hard for the camp to go ahead. The Australian Latvian Guide and Scout groups for allowing the camp to be held on their property, Vija and Ints Platacis, Henry Pacers for their work throughout the year in ensuring the camp site is safe to use, and Latvian organisations, LFANZ, Daugavas Vanagi and the Holy Cross church who financially support the camp. Camp leaders were especially pleased with the increased numbers of children attending.

 

Šogad, gada pirmā diena bija īpaši skaista un saulaina. Tā jau 31 gadu pēc kārtas sanāca kopā 38 latviešu izcelsmes bērni, skolotāji un palīgi, lai pavadītu nedēļu latviskā vidē – mācoties, draudzējoties un īpaši šogad, lai svinētu Latvijas 100 gadi! Nometnes vadība atklāšanā pateicās Austrālijas gaidu un skautu vienībām par iespēju lietot viņu īpašumu, Vijai un Intam Platacim, Henrij Pacerim par lielo darbu sagatavot nometnes vidi, organizācijām –  LAAJ, Daugavas Vanagiem Melburnā un Svētā Krusta baznīcai par finansiālo atbalstu. Vadītāji īpaši priecājās par šī gada lielo bērnu skaitu!

Please subscribe to our newsletter