News

List view

XXVI Vispārējie  latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.

The XXVI Latvian Song and XVI Dance Celebration 2018 The XXVI Latvian Song and XVI Dance Celebration will take place in Riga from 30 June to 8 July 2018 in the spirit of the Latvian Centenary. The Celebration week is the culmination of what the organisers—the Latvian National Center for Culture—and the amateur ensembles have been preparing for since the XXV Latvian Song and XV Dance Celebration. During Celebration week, Riga will host 40 000 participants from 118 Latvian municipalities, and from many other countries where Latvians continue to uphold and develop the traditions of the Song and Dance Celebration. For seven days they will take part in more than 54 events—choirs, dance ensembles, brass bands, kokle players, folk musicians, vocal ensembles, folklore ensembles, and others will perform in various events, the Latvian folk costume exhibition, the Latvian applied art exhibition, and amateur theatre performances. 500 000 celebration-goers (roughly ¼ of the Latvian population—1,96 million) will be able to attend (ticketed and free) events.   XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki 2018. gadā Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie  latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Svētku nedēļa ir kulminācija, kurai organizatori – Latvijas Nacionālais kultūras centrs – un amatierkolektīvi ir sākuši gatavoties uzreiz pēc iepriekšējiem – XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Svētku nedēļā Rīgā ieradīsies 40 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju. Septiņas dienās viņi piedalīsies vairāk nekā 54 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu u.c. koncertprogrammās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs. Svētkus klātienē (maksas un bezmaksas pasākumos) varēs vērot 500 000 apmeklētāju (Latvijas iedzīvotāju skaits – 1,96 mlj.).

Latvija un Lietuva paraksta īpašu baltiešu apbalvojuma izveidi

Latvia and Lithuania establish "Balts' Award" Baltic nations Latvia and Lithuania made a move to emphasize what they have in common on January 11 by setting up a new annual award. On the sidelines of the Snow Meeting, an annual talking shop on foreign affairs in Trakai, Lithuania, the Minister of Foreign Affairs of Latvia, Edgars Rinkēvičs, and the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, Linas Linkevičius, signed the "Statutes of the Balts’ Award" established jointly by their two ministries. "The award is to be presented for the first time this year with the aim of enhancing bilateral relations between Latvia and Lithuania, promoting research on tangible and intangible cultural or historical heritage, as well as motivating the teaching of Latvian and Lithuanian, and translations to and from those languages," said a release from the Latvia side. Rinkēvičs said the award would go to the best Latvian and Lithuanian linguists, historians, translators and journalists, though the release did not contain any information regarding what the award would actually consist of in terms of money or trophies. Latvija un Lietuva paraksta īpašu baltiešu apbalvojuma izveidi 11. janvārī Traķos, Lietuvā, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs starptautiskās ārlietu un drošības politikas ekspertu sanāksmes “Sniega tikšanās” (Snow Meeting) laikā tikās ar Lietuvas kolēģi, ārlietu ministru Linu Linkeviču (Linas Linkevičius) un parakstīja statūtus Latvijas un Lietuvas Ārlietu ministriju izveidotajai Baltu balvai. Tā pirmo reizi tiks pasniegta šogad ar mērķi pilnveidot Latvijas un Lietuvas divpusējās attiecības, sekmēt pētījumus par materiālo un nemateriālo kultūras un vēstures mantojumu, kā arī motivēt latviešu un lietuviešu valodas apmācību, un tekstu tulkojumus. E. Rinkēvičs uzsvēra balvas izveides nozīmi abu valstu divpusējās attiecībās un pauda pārliecību, ka balvu ik gadu saņems labākie Latvijas un Lietuvas valodnieki, vēsturnieki, tulkotāji un žurnālisti.

Ceļosiet uz LATVIJU? Jauna aplikācija, kas piedāvā iespēju iepazīties ar Rīgas arhitektūru

In December 2017, the Latvian Association of Architects released «Arhiguide», a mobile application that allows local people and tourists to explore Riga’s architecture: http://www.fold.lv/…/mobile-app-arhiguide-invites-to-explo…/ 2017. gada decembrī Latvijas Arhitektu savienība nāca klajā ar bezmaksas mobilo lietotni «Arhiguide», kas pilsētas iedzīvotājiem un visiem piedāvā iespēju iepazīt Rīgas arhitektūras interesantākos objektus: http://www.fold.lv/…/lietotne-arhiguide-iepazistina-ar-rig…/

Austrālijā turpinās latviskās izglītības dienas!

Representatives of the „Latvian educational syllabus centre“ (VISC) will be visiting Australia in late January, 2018 to provide the opportunity to be officially tested in your proficiency of the Latvian language. Aira Semjonova, Ineta Upeniece, Anta Lazareva are fully qualified to provide Latvian government language testing, and invite anyone who is interested in determining their proficiency to register their interest to attend. Scheduled dates for the tests: Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas (AZVV) students and other participants are invited to apply for testing, which is scheduled on-site at AZVV during the final week of AZVV; Attendees of the AZVV concert on the 20th January, 2018, are invited to sit their test in Adelaide either on this day (before the concert), or on the following day, 21st January, 2018; Testing will be available in Melbourne around 26th to 28th January, 2018; Testing will be available in Sydney around 2nd to 4th February, 2018. Duration of testing session is approximately 90 minutes. For further information, please write to: [email protected] Don’t let this opportunity pass you by, you may be pleasantly surprised by your test results! LATVISKĀS IZGLĪTĪBAS DIENAS TURPINĀS JANVĀRĪ UN FEBRUĀRA SĀKUMĀ Atzīmē šos datumus savā jaunā gada kalendārā: 7.janvāris Ciemiņu diena AZVV “Dzintaros”;  20.,21.janvāris Adelaidē ; 27.-28.janvāris Melburnā, 3.-4. februāris Sidnejā. Latviešu maģiskais skaitlis trīs! Gandrīz aiz muguras ir nometne 3x3 Grīnhilā pie Kanberas , taču nākamie “trīs” mūs jau gaida. Trīs eksaminētājas no Valsts izglītības satura centra (VISC) trijās Austrālijas pilsētās , trīs skolotājas no Latvijas  - ar lekcijām un meistardarbnīcām.Vairāk informācijas un paskaidrojumu izvērstā programmā. Lasiet arī papildus informāciju par Latvijā akreditēto latviešu valodas eksāmenu: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/  Neskaidrību gadījumā rakstiet: [email protected] LAAJ Skolu nozares vadītāja Ļena Rumpe 7.janvāris  11:00  Ciemiņu diena AZVV “Dzintaros”   Lekcijas: 15:30 Pieteikšanās: [email protected] Šīs dienas ietvaros ciemiņi tiks iepazīstināti ar A.Ziedares vasaras vidusskolu (AZVV), un pēcpusdienā skolotājas no Latvijas lasīs lekcijas gan AZVV skolotājiem, gan ieinteresētajiem darbiniekiem, gan ciemiņiem. Santa Iesmiņa/Ilze Jēgere iesaistīs pārrunās par tēmām “CLIL metodika latviešu valodas apguvē un tolerance klasē”. (Content and Language Integrated Learning) Teorija un prakse. Idejas stundu plānu veidošanai integrētai valodas mācībai. Dalīšanās pieredzē un idejās konfliktsituāciju, sociāli neērtu jautājumu risināšanai. Ilze Gaigala dalīsies ar pieredzi par tēmu “No rotaļas uz latviešu valodu”. Ilze Jēgere dos ieskatu virtuālā raidījuma “Lodziņš uz Latviju” tapšanas procesā. Raidījumu radīja Garezerā strādājošu skolotāju komanda, lai ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem (un ne tikai) būtu regulāra saikne ar Latviju un latviešu valodu. Kā to padarīt interesantu Austrālijas diasporas latviešiem?   18.,19. janvāris “Dzintaros” Iespēja likt Latvijā akreditētu latviešu valodas pārbaudījumu   Pieteikšanās, informācija: [email protected] AZVV pēdējās dienās viesosies Valsts izglītības satura centra (VISC) eksaminētājas. Vidusskolēni un darbinieki ir aicināti likt latviešu valodas pārbaudījumu. Pārbaudījums ir idividuāls, orientējoši izdarāms 90 minūtēs. Jāmaksā LR valsts nodeva, aptuveni 23 AUD.   20.janvāris rīts  Adelaidē, ALB zālē turpinās Latvijā akreditētu latviešu valodas pārbaudījumu likšanas iespējas plašākai sabiedrībai 15:00 AZVV izlaidums Tālavas lielajā zālē   Eksaminētājas būs Adelaidē sākot ar 20.janvāri līdz 23.janvārim, iespējami papildus laiki. Sestdienas rītā  - ALB, bet sākot no pirmdienas, eksāmenu varēs nolikt Adelaides latviešu skolas telpās. (Papildus informāciju skatīt iepriekš un lasīt rakstā: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/   ) Rakstīt: [email protected] LAAJ Skolu nozares vadītājai Ļena Rumpei     AZVV Izlaidums un koncerts. 21.janvāris Adelaidē, ALB zālē lekcijas par izglītības tēmām plašākai sabiedrībai 11:00   12: 00   13:00    15:00 16:00 Pieteikšanās, informācija: [email protected] Tiekat gaidīti gan uz jebkuru no lekcijām atsevišķi, gan uz visām kopā. Ieeja par ziedojumiem sākot no “zelta monētas” LAAJ Skolu nozares latviešu spēļu grupu atbalstam. Valda Jefimova stāstīs par gūto pieredzi Latviešu valodas aģentūras 2017.gadā rīkotajos semināros diasporas latviešu skolu skolotājiem. Anta Lazareva/Ineta Upeniece runās par tēmu “Diasporas izglītības satura vadlīnijas: koncepcija un īstenošana” . Santa Iesmiņa/Ilze Jēgere iesaistīs jūs pārrunās par tēmu “CLIL metodika latviešu valodas apguvē” (lekcija papildināta ar noderīgu  informāciju arī bērnu vecākiem). Ilze Gaigala dalīsies ar pieredzi par tēmu “No rotaļas uz latviešu valodu.” Ilze Jēgere dos ieskatu virtuālā raidījuma “Lodziņš uz Latviju” tapšanas procesā.   27., 28.janvāris  Melburnā Latviešu valodas pārbaudījumi Latvijā akreditēto latviešu valodas pārbaudījumu būs iespējams likt sestdien Melburnas Latviešu namā vai svētdien Latviešu Ciemā (Lejasciema sabiedriskajā namā) laika posmā no 9:00-15:00. Laiki- individuāli. Reģistrēties pie eksaminētājām: [email protected]  .Kontaktpersona Melburnā ir Kristīne Saulīte, rakstīt uz epastu: [email protected]    3.,4.februāris Sidnejā Latviešu valodas pārbaudījumi Iespējas likt latviešu valodas pārbaudījumu arī Sidnejas latviešu nama 2.stāva zālē vai Sidnejas latviešu skolā. Reģistrēties pie eksaminētājām. Papildus informācija: [email protected] vai zvanīt Sidnejas skolas pārzinei Daivai Tuktēnai.   3.februāris lekcijas Sidnejas latviešu nama 2.stāva zālē 13:00   14:00   15:30 Tiem, kas nevarēja noklausīties lekcijas Adelaidē, ir iespēja tās dzirdēt arī Sidnejā. Pieteikšanās: [email protected] vai zvanīt Sidnejas skolas pārzinei Daivai Tuktēnai. Anta Lazareva/Ineta Upeniece. Tēma “Diasporas izglītības satura vadlīnijas: koncepcija un īstenošana”. Ilze Jēgere/ Santa Iesmiņa. Tēma “CLIL metodika latviešu valodas apguvē” (lekcija papildināta ar noderīgu informāciju arī bērnu vecākiem). Ilze Gaigala. Tēma “No rotaļas uz latviešu valodu”.  

SVARĪGA INFORMĀCIJA. Dziesmu un Deju svētku biļetes sāks pārdot sākot ar 3. martu

Usually tickets for the festival, held every five years, are in very high demand with people often not being able to obtain them, despite standing in line for hours and frantically monitoring the ticket sales website. People outside Latvia will be able to buy their passes at www.bilesuparadize.lv. The venues for the 2018 festival will have greatly increased capacity, with the Daugava Stadium adding 5,000 seats and the Mežaparks open-air stage a further 8,000 to bring its capacity to a whopping 30,000. Tickets will cost from €2 to €65 and people will be able to buy just four in a single session. The €65 ones are for the best seats in the two special performances. Children up to the age of seven, if they'll be sharing a seat with their guardians, will be able to attend for free. Participants will likewise be allowed to enter the closing concert for free. The 26th Song and Dance Festival coincides with Latvia's founding centenary, and it is expected to be a massive gathering that celebrates Latvia and its choral and dance tradition, with 63 separate events slated to take place. The Song and Dance Festival has been held since 1873. lsm.lv   XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Biļetes uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem sāks tirgot 3. martā. Biļešu tirdzniecība notiks SIA “Biļešu Paradīze” vairāk kā 50 tirdzniecības vietās visā Latvijā un interneta veikalā www.bilesuparadize.lv. Vienā pirkumā vienam pircējam uz katru pasākumu būs iespējams nopirkt līdz 4 biļetēm. Bērni līdz 7 gadu vecumam, ja viņiem nebūs nepieciešama atsevišķa sēdvieta, pasākumus varēs apmeklēt bez maksas. Arī visiem Svētku dalībniekiem, uzrādot dalībnieka karti, būs iespēja bez maksas vērot Noslēguma koncertu Mežaparka Lielajā estrādē. Pilna svētku programma atrodama – www.dziesmusvetki.lv Sīkāku informāciju: dziesmusvetki.lv