Latvian Association of Australia and New Zealand

+19°C – Rīga

Subscribe to newsletter

  • lv
  • en
Learn more
LFANZ

LFANZ

Information about the Latvian Federation in Australia and New Zealand, including aims, history and who to contact.

Organisations

Organisations

Interest groups, support organisations – Australia and New Zealand Latvian communities encompass a wide variety.

Calendar

Calendar

All events in Australia and New Zealand Latvian communities.

Services

Services

Latvians can be found everywhere, and it is helpful to know where to turn to, looking for services. Let’s support our own!

News

News

News about the latest LFANZ activity, audio and video recordings.

Donate

Donate

Donate to LFANZ to support projects in Australian and New Zealand Latvian communities.

Calendar

News

Pirmais Eirovīzijas koru konkurss notiek Rīgā

Following on from the success of Eurovision, now for the first time ever, Eurovision Choir Of The Year has been held. The competition was held in Riga on Saturday 22nd of July. Nine countries from Europe competed in this competition for amateur choirs. Latvian girls choir 'Spīgo' from Jelgava represented Latvia. Sekojot vēl vienu veiksmīgu Eirovīzijas konkursu, pirmo reizi tika rīkots Eurovīzija konkursu amateiru koriem. Konkurss notika Rīgā, 22. jūlijā. Šajā konkursā piedalījās deviņas valstis no Eiropas. Meiteņu koris 'Spīgo' no Jelgavas pārstāvēja Latviju. https://www.youtube.com/watch?v=Ttk47ikd8ug

31. Tērvetes Bērnu Vasaras Nometne

Every year children from the 7 years of age gather for a week long camp in January at the Latvian guide and scout property, Tērvete, an hours drive from Melbourne. The aim of the camp is to educate children about all things Latvian and for them to make new friends. The theme in 2017 was Australian story. Thank you to all the helpers for a wonderful camp. The 31st Tervete Children's Summer Camp will begin on Monday 1st of January, 2018. The theme for the camp will be 'Folk songs - Latvia 100'. We invite children (and parent helpers) from all over Australia to the Latvian guide and scout property Tervete, close to Kilmore in Victoria. If anyone has great ideas or stories around the theme that they would like to share, camp leaders would love to hear from you. To complete your registration please follow the following link to TryBooking. For further information please write to either Erik Birzulis (erikbirzulis@gmail.com) or Zinta Walter-Bruns (juzinta@bigpond.com).   Nedēļu gara nomente bērniem (no 7. gadu vecuma) notiek katra gada janvārī latviešu Gaidu un Skautu īpašumā “Tērvete”, stundas braucienā no Melburnas. Nometnes mērķis ir audzināt bērnus latviskā garā, papildinot zināšanas un reizē iegūstot jaunus draugus. Tēma 2017.g. bija “Austrālijas stāsts”. Paldies visiem palīgiem par būrvīgu nometni. 31. Tērvetes Bērnu Vasaras Nometni atklās pirmdien 1. janvārī 2018 gadā. Tēma nometnei būs “Tautas dziesmas – Latvija 100”. Gaidam bērnus (un vecāku palīgus) no visas Austrālijas, latviešu gaidas un skautu īpašumā Tervetē, tuvu pie Kilmore, Viktorijā. Ja kādam būtu labas idejas vai labi stāsti, kas ieder šajā tēmā, vadība labprāt jūs uzklausītu. Lūdzam pieteikties sekojot šai saitei: TryBooking. Papildu informāciju var saņemt rakstot Ērikam Birzulim (erikbirzulis@gmail.com) vai Zintai Walter-Bruns (juzinta@bigpond.com).

View more

Contacts