Latvian Association of Australia and New Zealand

+8°C – Rīga

Subscribe to newsletter

  • lv
  • en
Learn more
LFANZ

LFANZ

Information about the Latvian Federation in Australia and New Zealand, including aims, history and who to contact.

Organisations

Organisations

Interest groups, support organisations – Australia and New Zealand Latvian communities encompass a wide variety.

Calendar

Calendar

All events in Australia and New Zealand Latvian communities.

Services

Services

Latvians can be found everywhere, and it is helpful to know where to turn to, looking for services. Let’s support our own!

News

News

News about the latest LFANZ activity, audio and video recordings.

Donate

Donate

Donate to LFANZ to support projects in Australian and New Zealand Latvian communities.

Calendar

News

Kanberas latviešu biedrība, godinot Latvijas simtgadi aicina izskriet/izstaigāt Latvijas kontūru.

The Canberra Latvian Society, in honour of Latvia's centenary, is organising a project begun by the Latvian Institute and the Virtual Runners Club - run /walk Latvia's outline. In Canberra the meeting and walking place will be the suburb of Dunlop, by the water. There is a young children's playground and place to park your cars. Latvia's outline is about 750 metres (short route, and easily walked by everyone) and all of it along a path. We will stop by Latvia's most import places and for a few minutes we will hear about the historical and political importance of them. Following the walk everyone is welcome to stay for a chat and to share a plate for afternoon tea. There are a couple of tables and benches here, but if possible bring along a chair. Start time: 23/9/2017 14:00 – 16:00 Place: James Harrison Street, Toft Street, Dunlop Organizer: Juris Jakovics (Canberra Latvian Society) E-mail: juris.66@gmail.com   Kanberas latviešu biedrība, godinot Latvijas simtgadi, rīko Latvijas Institūta (LI) un Virtuālā Skrējēju Kluba (VSK) “VSK Noskrien” ierosināto domu - izskriet/izstaigāt Latvijas kontūru. Kanberā, satikšanas un izstaigāšanas vieta ir priekšpilsētā, Dunlop, skaistā ūdensmalā. Tur ir mazs bērnu spēļu laukums un vieta kur novietot mašīnas. Latvijas kontūras garums ap 750 metri (īss ceļa gabals, visiem izstaigājams) un viss pa celiņiem. Latvijas svarīgākajās vietās apstāsimies un, pāris minūtes paklausīsimies par šīs vietas vēsturisko vai politisko nozīmi. Noslēgumā, visi kopīgi pakavēsimies sarunās un baudīsim pašu līdzpaņemtās uzkodas. Šajā vietā ir pāris galdi un soli, bet ieteicam, ja iespējams, līdz paņemt kādu sēdekli. Norises laiks: 23/9/2017 14:00 – 16:00 Norises vieta: James Harrison Street, Toft Street, Dunlop Organizators: Juris Jakovics (Kanberas Latviešu biedrība) E-pasts: juris.66@gmail.com

Starptautiskais Vizuālais Mākslas konkurss ‘Es dzīvoju pie jūras’

The Art school of Jurmala is organising the 17th International Visual Art competition 'I live by the sea'. The theme of the competition varies every year but the sea is always a focal point. Everyone can live by the sea, ocean, river or lake.  Everyone can also live by a sea of flowers, or a sand sea. We all have our sea of dreams, and we all share the pleasure of creative working- drawing, painting or creation of things. The motto of our school is 'It is an art to create Art'. We are inviting everyone to creat art. All children and young people from countries all around the world are invited to participate in this competition. Further information about the competition: Jurmala Art School: I live by the sea.   2018. gadā Jūrmalas Mākslas skola organizē XVII Starptautiskais Vizuālās Mākslas konkursu 'Es dzīvoju pie jūras'. XVII starptautiskā mākslas konkursa virsmērķis ir ar mākslas izteiksmes veidiem likt aizdomāties par ūdens eko sistēmu (strautiem, upēm, ezeriem, jūrā un okeāniem), tās lomu cilvēka dzīvē, kultūras un tradīciju attīstībā,  kā arī novērtēt ūdeni kā starpkultūru vienojošu elementu. Konkursa virstēma ir vienota – “Es dzīvoju pie jūra”, bet ik gadu tiek noteikta jauna konkursa apakštēma. 2018.gada tēma būs “Tilts”.  Tilts kā divu krastu, kultūru un tradīciju vienojošs elements. Kopš 2008.gada konkurss ik gadu saņem UNESCO LNK patronāžu. Konkursa starptautisko nozīmi akcentē arī starptautiskā darbu vērtēšanas žūrija. Papildus Konkurss ir viens no Latvijā organizētajiem konkursiem, kura uzvarētāji saņem arī Kultūras ministrijas pateicības par starptautiskajiem sasniegumiem. Konkursa tēma ik gada saistās ar jūru. Ikviens var dzīvot pie jūras, upes, okeāna vai ezera. Ikviens var arī dzīvot pie ziedu jūras un smilšu jūras. Mums katram ir sava sapņu jūra, un mūs visus vieno prieks radoši darboties-zīmēt, gleznot, radīt lietas. Mūsu skolas moto ir -'Māksla radīt mākslu'. Aicinām ikvienu radīt mākslu. Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens bērns un jaunietis no visas plašās pasaules. Informācija par šī gada konkursu ir pieejama mūsu skolas mājas lapā:Jūrmalas Mākslas skola: Es dzīvoju pie jūras  

View more

Contacts