Būt latvietim-trešās paaudzes Austrālijas latvieši

Pievienots

Being Latvian – 3rd Gen Aussie Latvians. Research and Discussion : Thursday 28 December 1 pm at Sydney Latvian House.

What does it mean to be a third generation Latvian in Australia? What do third generation youth say about their identity? And what about the Latvian language? How have Latvians been able to maintain their identity over three generations?

These and many other questions are discussed in my doctoral research into the third generation of Australian Latvians who identify as being Latvian and speak the language. This third generation are those whose grandparents arrived in Australia, and I am particularly interested in the teens and twenties, as this is a period of intensive identity formation. My research was done through focus groups at the Latvian summer high school as well as subsequent individual interviews.

I’ll be sharing the results and I’m hoping for some lively discussion. The presentation and discussion will be in both Latvian and English. All ages are welcome – I’m keen to hear your views and include them in my research before I begin writing my dissertation.

 

Būt latvietim – trešās paaudzes Austrālijas latvieši.  Pētījums un pārrunas : Ceturtdien 28. decembrī plkst. 13.00, Sidnejas latviešu namā.

 Ko tas nozīmē – būt trešās paaudzes latvietim Austrālijā? Ko trešās paaudzes jaunieši paši saka par savu identitāti? Kas viņiem ir latvietība? Un kā ar latviešu valodu? Kā latvieši spējuši uzturēt savu identitāti trijās paaudzēs?

Šie un daudzi citi jautājumi tiek apskatīti manā doktorālā pētījumā par to Austrālijas latviešu trešo paaudzi kura identificējās kā latvieši un runā latviski. Trešā paaudze ir tā kam vecvecāki ieradās Austrālijā, un man īpaši interesē pusaudži un divdesmitgadīgie, jo šajā dzīves posmā jaunieši visstraujāk veido savu identitāti. Vasaras vidusskolā rīkoju fokusgrupas pārrunām un pēc tam veicu atsevišķas intervijas.

Pastāstīšu par sava pētījuma rezultātiem un ceru uz spraigām diskusijām. Viss notiks latviski un angliski. Jaunieši un vecāki nekautrējieties – gribu dzirdēt jūsu domas lai tās iekļautu pētījumā pirms rakstu disertāciju.

Linda Ozere

 

Please subscribe to our newsletter