AZVV viesi no Latvijas turpina pārsteigt

Pievienots

Katru gadu pie sevis es klusiņām nodomāju, ka šī gada A.Ziedares vasaras vidusskolas (AZVV) skolotāju komanda ir lieliska un … tad atbrauc vēl kādi citi skolotāji, un es mainu savas domas atkal – laikam par šiem labākus vairs nevar atrast ! Un tā ik gadu, kā tajā Ziemassvētku dziesmā “Katru gad’ no jauna Ziemassvētki nāk …” Varbūt manas domas ir mainīgas, bet viena lieta gan ir neapšaubāma – AZVV ir ligzda, no kuras kā putnēni izšķiļas jaunie Austrālijas sabiedriskie darbinieki , kuri nākotnē darbosies gan dažādās latviešu organizācijās, gan latviešu skolās. Uz šo “ligzdu” sabrauc arī esošie skolotāji gūt jaunas zināšanas un apmainīties ar pieredzi.

Arī šogad Viesu dienā AZVV (5.janvārī), un neilgi pirms tam – Izglītības dienā Melburnā (30.decembrī), AZVV skolotāji no Latvijas – Dace Anstrate, Dace Konopecka, Samanta Kavrusa-Vecmane, Gunta Kļava, Edgars Bērziņš, Imants Kukuļs lasīja saturīgas lekcijas un iepazīstināja mūs ar jauno mācību pieeju Latvijas skolās. Programmu var skatīt šajā saitē : https://laaj.org.au/jaunatnes-dienas-melburna-izglitibas-diena/

Gribētos runāt par visu pamatīgi, kā es to parasti esmu pieradusi darīt, tomēr visu pārstāstīt tik un tā nebūs iespējams. Ieguvēji ir visi tie, kas ieradās, t.i., kopā abos pasākumos piedalījās 21 klausītājs. Tomēr nav jābēdājas arī tiem, kuri netika, abi pasākumi tika nofilmēti gandrīz pilnībā un, atrisinot dažas tehniskas problēmas, mēģināsim rast iespēju tos noskatīties arī citiem interesentiem. Kamēr rakstīju šo rakstu, saņēmu informāciju, ka Viesu dienas seminārs jau atrodams vasaras vidusskolas FaceBook.

Vērtīgākais šajās lekcijās ir praktiskā daļa, jo cilvēks vislabāk atceras to, ko izdarījis pats. Un, protams, sarunas – “prāta vētras”, kuru rezultātā AZVV “ligzdā” dzimst lieliskas idejas, jauni sasniedzami mērķi un veidojas vīzija par nākotni, par to, kas mums vēl jāmaina, par to, kāds atbalsts mums ir vajadzīgs. Ja visi mēs redzam skaidru mērķi, uz to ir vieglāk virzīties kopā !

Pierādījums tam, ka viss ir sasniedzams, ir kaut vai Ginta Ceplenieka pagājušā gadā izteiktā (toreiz vēl likās -neiespējamā) doma, ka AZVV koris varētu braukt uz Skolu jaunates dziesmu un deju svētkiem, ir sākusi materializēties. Melburnā notika un tagad AZVV turpinās intensīvs darbs pie Dziesmu svētku repertuāra apguves. Protams, lai viss izdotos, “Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet.” /Rainis/ Paldies Gintam par ideju un par jauniešu muzikalitātes kopšanu pagājušā gadā un šogad.

Paldies LR IZM ministrijai par sagādāto iespēju AZVV saimi papildināt ar tik radošiem, enerģiskiem un talantīgiem skolotājiem.

Gaidīsim jūs AZVV koncertā 18.janvārī Adelaidē “Tālavas” lielajā zālē!

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Please subscribe to our newsletter