Austrālijas latviešiem: Noskaidro savu latviešu valodas līmeni

Pievienots

Representatives of the „Latvian educational syllabus centre“ (VISC) will be visiting Australia in late January, 2018 to provide the opportunity to be officially tested in your proficiency of the Latvian language. Aira Semjonova, Ineta Upeniece, Anta Lazareva are fully qualified to provide Latvian government language testing, and invite anyone who is interested in determining their proficiency to register their interest to attend.

Scheduled dates for the tests:

 

Austrālijas latviešiem: Noskaidro savu latviešu valodas līmeni – A (beginner), B (intermediate) vai C (advanced) – kārto valsts valodas eksāmenu! Izvēlies pats, kurš līmenis Tev atbilstu.
VVPP eksaminētājas no Latvijas pirmo reizi būs Austrālijā! Var noderēt strādājot, studējot Latvijā vai tāpat vien! Valodas eksāmenu var kārtot jebkurā vecumā!
Lūdzu pieteikties pie Antas Lazarevas: [email protected]
Adelaidē – 20., 21. un 22. janvārī, Melburnā – 27. un 28. janvārī un Sidnejā 3. un 4. februārī
Tuvāku informāciju par laikiem sniedz Ļena Rumpe: [email protected]

Please subscribe to our newsletter