Austrālijā turpinās latviskās izglītības dienas!

Pievienots

Representatives of the „Latvian educational syllabus centre“ (VISC) will be visiting Australia in late January, 2018 to provide the opportunity to be officially tested in your proficiency of the Latvian language. Aira Semjonova, Ineta Upeniece, Anta Lazareva are fully qualified to provide Latvian government language testing, and invite anyone who is interested in determining their proficiency to register their interest to attend.

Scheduled dates for the tests:

Duration of testing session is approximately 90 minutes. For further information, please write to: [email protected]

Don’t let this opportunity pass you by, you may be pleasantly surprised by your test results!

LATVISKĀS IZGLĪTĪBAS DIENAS TURPINĀS JANVĀRĪ UN FEBRUĀRA SĀKUMĀ

Atzīmē šos datumus savā jaunā gada kalendārā: 7.janvāris Ciemiņu diena AZVV “Dzintaros”;  20.,21.janvāris Adelaidē ; 27.-28.janvāris Melburnā, 3.-4. februāris Sidnejā.

Latviešu maģiskais skaitlis trīs! Gandrīz aiz muguras ir nometne 3×3 Grīnhilā pie Kanberas , taču nākamie “trīs” mūs jau gaida. Trīs eksaminētājas no Valsts izglītības satura centra (VISC) trijās Austrālijas pilsētās , trīs skolotājas no Latvijas  – ar lekcijām un meistardarbnīcām.Vairāk informācijas un paskaidrojumu izvērstā programmā. Lasiet arī papildus informāciju par Latvijā akreditēto latviešu valodas eksāmenu: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/ 

Neskaidrību gadījumā rakstiet: [email protected]

LAAJ Skolu nozares vadītāja

Ļena Rumpe

7.janvāris  11:00

 Ciemiņu diena AZVV

“Dzintaros”

 

Lekcijas: 15:30

Pieteikšanās: [email protected]

Šīs dienas ietvaros ciemiņi tiks iepazīstināti ar A.Ziedares vasaras vidusskolu (AZVV), un pēcpusdienā skolotājas no Latvijas lasīs lekcijas gan AZVV skolotājiem, gan ieinteresētajiem darbiniekiem, gan ciemiņiem.

Santa Iesmiņa/Ilze Jēgere iesaistīs pārrunās par tēmām “CLIL metodika latviešu valodas apguvē un tolerance klasē”. (Content and Language Integrated Learning) Teorija un prakse. Idejas stundu plānu veidošanai integrētai valodas mācībai. Dalīšanās pieredzē un idejās konfliktsituāciju, sociāli neērtu jautājumu risināšanai.

Ilze Gaigala dalīsies ar pieredzi par tēmu “No rotaļas uz latviešu valodu”.

Ilze Jēgere dos ieskatu virtuālā raidījuma “Lodziņš uz Latviju” tapšanas procesā. Raidījumu radīja Garezerā strādājošu skolotāju komanda, lai ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem (un ne tikai) būtu regulāra saikne ar Latviju un latviešu valodu. Kā to padarīt interesantu Austrālijas diasporas latviešiem?

 

18.,19. janvāris

“Dzintaros”

Iespēja likt Latvijā akreditētu latviešu valodas pārbaudījumu

 

Pieteikšanās, informācija: [email protected]

AZVV pēdējās dienās viesosies Valsts izglītības satura centra (VISC) eksaminētājas. Vidusskolēni un darbinieki ir aicināti likt latviešu valodas pārbaudījumu. Pārbaudījums ir idividuāls, orientējoši izdarāms 90 minūtēs. Jāmaksā LR valsts nodeva, aptuveni 23 AUD.

 

20.janvāris rīts

 Adelaidē, ALB zālē

turpinās Latvijā akreditētu latviešu valodas pārbaudījumu likšanas iespējas plašākai sabiedrībai

15:00 AZVV izlaidums Tālavas lielajā zālē

 

Eksaminētājas būs Adelaidē sākot ar 20.janvāri līdz 23.janvārim, iespējami papildus laiki. Sestdienas rītā  – ALB, bet sākot no pirmdienas, eksāmenu varēs nolikt Adelaides latviešu skolas telpās. (Papildus informāciju skatīt iepriekš un lasīt rakstā: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/   )

Rakstīt: [email protected] LAAJ Skolu nozares vadītājai Ļena Rumpei

 

 

AZVV Izlaidums un koncerts.

21.janvāris Adelaidē,

ALB zālē lekcijas par izglītības tēmām plašākai sabiedrībai

11:00

 

12: 00

 

13:00 

 

15:00

16:00

Pieteikšanās, informācija: [email protected]

Tiekat gaidīti gan uz jebkuru no lekcijām atsevišķi, gan uz visām kopā. Ieeja par ziedojumiem sākot no “zelta monētas” LAAJ Skolu nozares latviešu spēļu grupu atbalstam.

Valda Jefimova stāstīs par gūto pieredzi Latviešu valodas aģentūras 2017.gadā rīkotajos semināros diasporas latviešu skolu skolotājiem.

Anta Lazareva/Ineta Upeniece runās par tēmu “Diasporas izglītības satura vadlīnijas: koncepcija un īstenošana” .

Santa Iesmiņa/Ilze Jēgere iesaistīs jūs pārrunās par tēmu “CLIL metodika latviešu valodas apguvē” (lekcija papildināta ar noderīgu  informāciju arī bērnu vecākiem).

Ilze Gaigala dalīsies ar pieredzi par tēmu “No rotaļas uz latviešu valodu.”

Ilze Jēgere dos ieskatu virtuālā raidījuma “Lodziņš uz Latviju” tapšanas procesā.

 

27., 28.janvāris  Melburnā

Latviešu valodas pārbaudījumi

Latvijā akreditēto latviešu valodas pārbaudījumu būs iespējams likt sestdien Melburnas Latviešu namā vai svētdien Latviešu Ciemā (Lejasciema sabiedriskajā namā) laika posmā no 9:00-15:00. Laiki- individuāli. Reģistrēties pie eksaminētājām: [email protected]  .Kontaktpersona Melburnā ir Kristīne Saulīte, rakstīt uz epastu: saulitis.[email protected] 

 

3.,4.februāris Sidnejā

Latviešu valodas pārbaudījumi

Iespējas likt latviešu valodas pārbaudījumu arī Sidnejas latviešu nama 2.stāva zālē vai Sidnejas latviešu skolā. Reģistrēties pie eksaminētājām. Papildus informācija: [email protected] vai zvanīt Sidnejas skolas pārzinei Daivai Tuktēnai.

 

3.februāris lekcijas

Sidnejas latviešu nama 2.stāva zālē

13:00

 

14:00

 

15:30

Tiem, kas nevarēja noklausīties lekcijas Adelaidē, ir iespēja tās dzirdēt arī Sidnejā. Pieteikšanās: [email protected] vai zvanīt Sidnejas skolas pārzinei Daivai Tuktēnai.

Anta Lazareva/Ineta Upeniece. Tēma “Diasporas izglītības satura vadlīnijas: koncepcija un īstenošana”.

Ilze Jēgere/ Santa Iesmiņa. Tēma “CLIL metodika latviešu valodas apguvē” (lekcija papildināta ar noderīgu informāciju arī bērnu vecākiem).

Ilze Gaigala. Tēma “No rotaļas uz latviešu valodu”.

 

Please subscribe to our newsletter