Atskats uz Austrālijas skolotāju konferenci Melburnā

Pievienots

13. un 14.oktobrī notika kārtējā Austrālijas latviešu nedēļas nogales skolu skolotāju konference. Šoreiz konferences dalībniekus viesmīlīgi uzņēma Melburnas Latviešu nama “Daugavas” skola. Kopumā konferenci apmeklēja 22 cilvēki, t.i., gandrīz puse no visiem nedēļas nogales skolotājiem Austrālijā. Lielākā daļa skolotāju piedalījās abas dienas, bet bija arī tādi dalībnieki, kas ieradās tikai uz pirmo dienu, bet citi – tikai uz otro.

Konferences galvenais viesis bija latviešu valodas skolotāja Dace Konopecka no Latvijas. Dace ir arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības projekta ClassFlow skolotāja. Viņa stāstīja gan par tālmācības programmu, gan arī par dažādām skolēnu darbu motivējošām stratēģijām. Dace vēroja stundas un pārrunāja ar skolotājiem, kas ir labs un ko varētu mainīt vai papildināt stundās.

Konferencē bija lektori arī no Adelaides – Daila Mora (Mohr), Ļena Rumpe, Iveta Leitase, kā arī no Melburnas – Māra Priedkalna un Māra Baumane. Konferences programmu skatīt laikrakstā “Latvietis” Nr.517. ( http://www.laikraksts.com/raksti/8295 )

Konferences dalībniekiem bija izdevība vērot ikdienas darbu skolā, dzirdēt skolu pārziņu ziņojumus, kā arī praktiski nelielās grupās apgūt dažādas valodas spēles un aktivitātes. Interesanta un diskusijām bagāta izvērtās arī stunda vidusskolas skolotājiem.

Paldies visiem dalībniekiem un palīgiem, kas bija iesaistīti konferences rīkošanā!

Pasākumu līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

Uz tikšanos Kultūras dienās Adelaidē šī gada decembrī!

Ļena Rumpe

LAAJ Skolu nozares vadītāja

Fotogrāfijā redzami dalībnieki pirmajā konferences dienā. Foto: N. Ronis

Please subscribe to our newsletter