Ar šo dienu iesākas Latvijas valsts simtgades gads!

Pievienots

Today marks commencement of Latvia’s Centenary year

In 2018, Latvia celebrates a hundred years since it became an independent state. With festivities at home and all around the world, Latvia will present the best it can offer in culture, lifestyle and innovation. We will explore, create and celebrate – for the prosperity of Latvia!

The Centenary celebrations will take place during the period of five years, from 2017 till 2021, year by year marking centenaries of different stages of Latvia’s path to statehood – from the historic decision of the Latgalians in 1917 to unite with the ethno-cultural regions of Kurzeme and Vidzeme to strive together for an independent Latvian state, to the actual proclamation of the Republic of Latvia in 1918, freedom fights of 1919, and up to Latvia’s international de iure and de facto recognition in 1921.

The official celebrations started on May 4, 2017 with the Embrace Latvia initiative when people around the country planted one hundred oaks along Latvia’s outer border, symbolically laying the foundation of strength for the next 100 years. It was followed by the White Tablecloth Celebration marking the anniversary of the Declaration on the Restoration of Independence on May 4, 1990, by the Supreme Council of the Latvian Soviet Socialist Republic. The vote allowed Latvia to democratically break off the Soviet rule that had lasted for 50 years.

The culmination of the Centenary celebrations will take place on November 18, 2018, the date marking Latvia’s 100th anniversary. However, a diverse cultural, educational, diplomatic and multi-disciplinary events programme will take place at home and abroad throughout all 5 years.

 

Ar šo dienu iesākas Latvijas valsts simtgades gads!

2018.gadā Latvija svin neatkarīgas valsts izveidošanas simtgadi. Plašā svinību programma pašu mājās un citur pasaulē ir apliecinājums mūsu kultūras izcilībām, dzīvesveida vērtībām un inovatīvajam garam. Mēs izzinām, radām un svinam – Latvijas nākotnei!

Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecus gadus, no 2017. līdz 2021. gadam. Katru gadu mēs atzīmējam pieturas punktus celā uz Latvijas valstiskumu, sākot ar 1917.gada Pirmā Latgales kongresa, kas iezīmēja Latgales apņemšanos apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz vienotas valsts izveidi, simtgadi, turpinot ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu 2018.gada 18.novembrī, cildinot Brīvības cīņu varoņus 2019.gadā, līdz pat Latvijas starptautiskās de iure un de facto atzīšanas simtgadei 2021.gadā.

LV100 svinības sākās 2017.gada 4.maijā ar projektu “Apskauj Latviju”, iestādot 100 ozolus ap Latvijas robežām. Šai akcijai sekoja Baltā Galdauta svētki par godu 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai, kad Latvijas PSR Augstākā Padome demokrātiski nobalsoja par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. Deklarācijas pieņemšana bija pirmais solis ceļā uz Latvijas brīvību no piecdesmit gadus ilgušās Padomju okupācijas.

Simtgades svinību kulminācija būs 2018. gada 18. novembrī, taču visu simtgades svinību periodu mūs priecēs daudzveidīgi kultūras, izglītības, publiskās diplomātijas un starpdisciplināri pasākumi un projektu Latvijas novados, galvaspilsētā un dažādās pasaules metropolēs.

Please subscribe to our newsletter