AL56.KD Iepazīsimies ar Ilzi Švarcs lietišķās mākslas izstādes vadītāju.

Pievienots

Let’s get to know Ilze Švarcs- this year’s AL56.KD Craft exhibition coordinator.

Ilze Švarcs is a teacher and silver smith who has received her Masters Degree in Education and Advanced Diploma of Engineering Gold and Silversmithing. Ilze has further gained qualifications in Gem Setting and other jewellery specialties. Ilze crafts jewellery taking inspiration from Latvian ethnographic and archaeological jewellery pieces. Examples of her work can be seen on her company ‘Vasara Jewellery’ website, Vasara jewellery .

Ilze is well known in the Latvian community for her work in applied arts. This year at Annas Ziedares Summer High School’s newly renovated workshop, Ilze lead the teaching of 41 students who together created 51 pieces of jewellery.  The pieces were so popular with students that many refused to remove them for the final exhibition at Adelaide’s Latvian House! Ilze is also the Latvian Australian Artisans’ Guild chair, who organises exhibitions and regularly offers to teach at workshops, inviting new and not so new students. Weaving, jewellery making, woodwork and leadlighting can all be learnt at the workshops.

Unfortunately over the years applied arts has disappeared from the Australian Latvian Cultural Festival programme.  Thanks to Ilze’s enthusiasm, remarkable talent and many contacts we will once again be able to appreciate the historical, and for Latvians very important, arts.

The Craft exhibition will be opened at 11am. on the 28th of December, at the Melbourne Latvian Relief Society headquarters (Daugavas Vanagi), 87 Chetwynd St. North Melbourne.

 

Iepazīsimies ar Ilzi Švarcs – šī gada AL56.KD lietišķās mākslas izstādes vadītāju.

Ilze Švarcs ir skolotāja un rotkale. Saņēmusi Masters Degree Izglītībā un Advanced Diploma of “Engineering Gold and Silversmithing”. Ilze vēl ir ieguvusi apmācības “Gem Setting” un citās juvelieru specialitātēs. Ilze darina rotas ņemot iedvesmu no latviešu etnogrāfiskajām un arheoloģiskajām rotām. Ilzes darbu piemērus var apskatīt viņas firmas “Vasara Jewellery” mājas lapā www.vasara.com.au

Latviešu sabiedrībai Ilze ir pazīstama ar viņas darbu lietišķās mākslas jomā. Šogad AZVV Ilzes vadībā, jauni renovētā rotu kalvē mācījās 41 skolnieks, kopā izveidojot 51 rotas. Rotas bija tik populāras starp skolniekiem, ka vairāki atteicās tās novilkt, lai varētu izstādīt skolas beigu sarīkojuma izstādē Adelaides latviešu namā!  Ilze ir (LTMF) Latviešu tautas mākslas fonda vadītāja, kas rīko izstādes un regulāri piedāvā apmācību darbnīcas, piesaistot jaunus un arī ne tik jaunus skolniekus. Darbnīcās var apgūt aušanas pamatus, rotkalšanu, kokapstrādi un iemaņas vitrāžu veidošanā.

Diemžēl gadiem ejot  lietišķā māksla bija pazusdusi no Kultūras dienu programmām. Pateicoties Ilzes entuziasmam, izcilajām spējām un daudzajiem kontaktiem mēs atkal visi varēsim aplūkot un sumināt šo seno un latviešiem tik svarīgo mākslu.

Lietišķās mākslas izstāde tiks atklāta 28. decembrī,plkst. 11:00, Melburnas DV namā, 87 Chetwynd St, North Melbourne.

 

 

Please subscribe to our newsletter