Aicinam! Piedalīsimies Jaunatnes dienu tautas deju apkūlībās!

Pievienots

The Australian Latvian 35th Youth Festival organising committee invites everybody after the Folk Dancing concert to relax (and maybe live it up!) at the Folk Dancing after party.

The after party will be held at Sydney’s Daugavas Vanagu (Latvian Relief Society) hall in Bankstown. A light dinner will be served and drinks will be available at the bar. The musical ensemble ‘Četri kaķēni’ (four kittens) from Adelaide will perform – Lilita Daenke, Karlis Daenke, David Orchard and Matiss Reinharts.

Tickets to the Youth Festival can be bought online at the festival’s website: www.35aljd.weebly.com. People residing in Sydney can purchase tickets at Sydney Latvian House bookshop ‘Riga’. Tickets will also be available during the festival. Further information can be found at www.facebook.com/JDSAustralija or by writing to:[email protected]

We hope to see you for a great night at Daugavas Vanagu house!

Kaspar Walker

 

Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienu rīcibas komiteja aicina visus, pēc Tautas deju uzveduma atpūsties (vai uzdzīvot, kā nu kurš!) Tautas deju apkūlībās.

Apkūlības notiks Sidnejas Daugavas vanagu namā, Benkstaunā. Izbaudīsim vieglas vakariņas, un atspirdzināsimies pie Daugavas vanagu nama bāra. Uzstāsies mūzikālais ansamblis no Adelaides “Četri kaķēni” – Lilita Daenke, Kārlis Daenke, Dāvids Orchard un Matīss Reinharts.

Jaunatnes dienu biļetes var iegādāties elektroniski mūsu mājas lapā www.35aljd.weebly.com. Sidnejiešiem ir iespējams biļetes iegādāties SLB grāmatnīcā “Rīga”. Biļetes varēs arī iegādāties Latviešu namā Jaunatnes dienu laikā. Sīkāku informāciju par Jaunatnes dienām var arī atrast Facebook: @JDSAustralia, vai pa epastu: [email protected]

Ceram Jūs redzēt jautrajā vakarā Daugavas vanagu namā!

Kaspars Walker

Please subscribe to our newsletter