A.Ziedares Vasaras vidusskolas (AZVV) viesi no Latvijas

Pievienots

Iepazīsimies ar A.Ziedares Vasaras vidusskolas (AZVV) viesiem no Latvijas

Jau vairākas vasaras latviešu sabiedrība Austrālijā gaida AZVV viesu skolotājus no Latvijas. Prieks redzēt gan jaunas, gan iepriekš redzētas sejas. Pirms iepazīstamies, atgādināšu, ka viesu skolotāji lasīs lekcijas Izglītības dienā 2018.gada 28.decembrī Adelaides Latviešu biedrības zālē.

Dace Anstrate ir pedagogs ar 30 gadu darba pieredzi.  Sākumā ieguvusi latviešu valodas un literatūras skolotājas mazākumtautību skolās kvalifikāciju, tad aizstāvējusi maģistra grādu pedagoģijā, vēlāk ieguvusi otro diplomu- speciālās izglītības pedagogs. Tas nozīmē, ka ikdienā Dace strādā ļoti sarežģītu darbu ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Dace sadarbojas ar Latviešu valodas aģentūru dažādos projektos un piedalījusies diasporas skolotāju  semināros. Dace māca tālmācībā skolēnus no Austrālijas, Jaunzēlandes, Amerikas, Kanādas un vairākām Eiropas valstīm.  Dace savu sirdsmieru gūst dabā kopā ar sev mīļiem cilvēkiem.  Daces moto ir “Ticēt tam, ko daru! Darboties tā, lai man uzticētos!”

Gunta Kļava par sevi raksta tā: “ Esmu valodniece, sociolingviste, un manas intereses valodniecībā ir tieši valodas un sabiedrības mijiedarbība un savstarpējās attieksmes, valodu apguve, kā arī  lībiešu valoda kā viena no pasaules apdraudētajām valodām, tās saglabāšana un izpēte. Strādāju Latviešu valodas aģentūrā, kur manā pārziņā ir sociolingvistisko pētījumu veikšana. Tāpat arī pavisam nesen pievienojos Latvijas Universitātes jaundibinātā Lībiešu institūta pētniekiem, kuri strādā lībiešu valodas izpētes un attīstības laukā. Viens no emocijām bagātākajiem darbiem, kas man sagādā milzum daudz patīkamu brīžu un arī jaunu zināšanu, ir latviešu valodas mācīšana gan pieaugušajiem, gan bērniem.”

Anita Šaltāne ir Salaspils 2.vidusskolas direktora vietniece mācību darbā, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja un ģeogrāfijas maģistre. Anita Šaltāne ir arī bilingvālās izglītības (CLIL) speciāliste. Ir uzkrāta liela praktiskās darbības pieredze, mācot ģeogrāfiju skolēniem otrā, apgūstamajā, valodā. Ar savu pieredzi bilingvālajā metodikā ir dalījusies ar citiem Latvijas skolotājiem, vadot tālākizglītības kursus un seminārus.
Anita Šaltāne ir vairāku metodisko un mācību līdzekļu autore. Pirmie publicētie mācību materiāli parādījās jau 2000.gadā un nāk klāt arvien jauni. Nosaukšu dažus jaunākos materiālus, kuros A.Šaltāne ir viena no autorēm: „Elektroniskā vārdnīca ģeogrāfijā, vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, fizikā un matemātikā” (2015), LVA digitālais mācību līdzeklis diasporas skolām „Latvija laikā un telpā” (2016). 2016.gadā A.Šaltāne ir bijusi autore LVA izstrādātajam ģeogrāfijas saturam -digitālam integrētam mācību materiālam emigrantu un reemigrantu bērniem.
Anita ir vadījusi arī diasporās strādājošo skolotāju kursus Latvijā, kurus vasarās organizē Latviešu valodas aģentūra. Profesionāli atvērta visam jaunajam un interesantajam, kas mācību procesu padara saistošu skolēniem un radošu skolotājam.

Mūsu pagājušā gada AZVV viesskolotājas Ilze Jēgere un Santa Iesmiņa arī ir ciemiņu sarakstā. Abas jaunietes pēc profesijas ir angļu valodas skolotājas, taču sirds kvēlo par savu dzimto valodu.
Trīs vasaras viņas mācījušas jauniešus Garezera vidusskolā ASV. Šovasar Ilze un Santa Garezerā organizēja un veidoja scenāriju simtgades svētkiem – meistarklases un koncertu. Ilze ir raidījuma “Lodziņš uz Latviju” vadītāja.
Šogad jaunās skolotājas apkopoja savu darbošanās pieredzi diasporās ASV un Austrālijā, izveidojot mācību materiālu krājumu digitālā formatā un to prezentēs Izglītības dienā.
Ilze un Santa tikai otro gadu viesosies Austrālijā, bet jau ir pazīstamas ar savu pozitīvo attieksmi pret dzīvi un milzīgo enerģiju, kuru viņas spēj nodot ikvienam, ar kuru satiekas.
Pats galvenais – Santa un Ilze iedvesmo jauniešus mācīties latviešu valodu un mīlēt Latviju!

Izglītības dienā piedalīsies un AZVV jauniešiem dziedāšanu mācīs Austrālijā jau pazīstamais kordiriģents Gints Ceplenieks. Nosaukšu tikai dažus no Ginta Ceplenieka tituliem – Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skolas vadītājs, pedagoģijas maģistrs kordiriģēšanā, XXV un XXVI Dziesmu svētku virsdiriģents.Gints ir bijis vairāku koru vadītājs un joprojām darbojas kā Rīgas Tehniskās universitātes kora “Vivere” vadītājs. Gints Ceplenieks ir arī Latvijas zēnu kora saieta Zaļā bumba idejas autors un tā mākslinieciskais vadītājs. Mani personīgi uzrunāja vienā raidioraidījumā dzirdētā Ginta teiktā frāze: “Dari vairāk nekā spēj, un lidosi augstāk nekā esi sapņojis”.

A.Ziedares Vasaras vidusskolas mācībspēku vidū šovasar redzēsim arī Karīnu Jaunalksni, Māru Baumani, Valdi Krādziņu, Ivetu Leitasi, Guntaru Baikovu, Ilzi Švarcu, Viktoru Švarcu, Inesi Ceplenieci, Reini Vējiņu. Vasaras vidusskolu otro gadu vadīs Markus Dragūns.
Izglītības dienas programma skatāma http://laaj.org.au/kulturas-dienas-izglitibas-diena/
Izglītības dienas dalībnieku skaits ierobežots. Ja dalībnieks vēlas piedalīsies visās lekcijās, nepieciešams pieteikties: [email protected] vai sūtot īsziņu ar informāciju (“jūsu vārds, uzvārds – visas lekcijas”) uz mobilo tālruni darba laikā vai zvanot pēc 18:00 uz tālruni: 0411689112. Ieeja pret ziedojumiem.
Labā ziņa tiem kas nepaspēs noklausīties lekciju ciklu ALB – D.Anstrates, A.Šaltānes un I.Jēgeres/S.Iesmiņas prezentācijas varēs atkārtoti noklausīties AZVV Viesu dienā. Papildus informāciju par Viesu dienu varēs iegūt pa epastu: [email protected]
Izglītības dienas norisi un viesskolotāju klātbūtni AZVV nodrošina līdzfinansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

 

Please subscribe to our newsletter