Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

+13°C – Rīga

Abonēt apkārtrakstu

  • lv
  • en
Uzzini vairāk
LAAJ

LAAJ

Informācija par Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī par Latviju un latviešiem.

Organizācijas

Organizācijas

Interešu grupas, atbalsta organizācijas – Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu saimēs ir daudz un dažādas.

Kalendārs

Kalendārs

Visi notikumi Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrībā.

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Latvieši ir visur, ir noderīgi zināt, kur griezties, ja meklējam pakalpojumus. Atbalstīsim savējos!

Ziņas

Ziņas

Ziņas par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē darbību, audio un video ieraksti.

Ziedot

Ziedot

Ziedojiet atbalstot LAAJ darbu un projektus Austrālijas, Jaunzēlandes latviešu un Latvijas sabiedrības labā.

Kalendārs

Ziņas

Daiļamatnieku darbnīcas

On Saturday 21st and Sunday 22nd of May, the Latvian National Artisans Guild for the fourth year running organised a weekend of workshops with experts in various fields of Latvian craft teaching the public. A big thank you to Ilze Švarcs, and all the artisans who gave up their weekend to pass on their love and knowledge of their chosen craft. Funds raised through these workshops will go towards the Fine Arts exhibition during the 56th Australian Latvian Cultural Festival in December this year. Sestdien 21. un svētdien 22. maijā, Latviešu Tautas Mākslas Fonds jau ceturto reizi rīkoja gadskārtējās daiļamatnieku darbnīcas. Īpaši liels paldies Ilzei Švarcai un visiem amatniekiem, kas veltīja savu laiku, lai mācītu un dalītos ar savām senlatviešu mākslas zināšanām. Darbnīcas peļņa palīdzēs rīkot Lietišķās Mākslas izstādi šī gada decembrī, Kultūras Dienās Melburnā.               

Mācītāja Colvin MacPherson referāts Sv. Krusta baznīcā, Melburnā

Sunday May 29th we welcome Pastor Colvin MacPherson from the Sydney Latvian Ev. Lutheran Church. Pastor Colvin will be preaching in English and after the service he will present a talk “ From Fisherman to Apostle – a look into the life of Peter”. Peter is very inspiring and a study of his life and transformation can serve as a great boost to our faith as we see how Jesus turned a simple fisherman into a pillar of the Early Christian Church. Melbourne Latvian congregation   Svētdien, 29.maijā plkst.10.00, Sv. Krusta draudzē, Melburnā, viesosies Sidnejas ev.lut.latviešu draudzes mācītājs Colvin MacPherson. „No zvejnieka līdz apustulim Ieskats Pētera dzīvē ", viesu mācītāja Colvin MacPherson referāts. Priekšlasījums, kā arī svētruna dievkalpojumā,būs angļu valodā. No Apustuļa Pētera varam gūt daudz ko, kas stiprina mūsu ticību. Jēzus pārvērta viņu no vienkārša zvejnieka, par Kristīgas baznīcas pamata balstu. Melburnas latviešu draudze  

Skatīt vairāk

Kontakti