Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

+2°C – Rīga

Abonēt apkārtrakstu

  • lv
  • en
Uzzini vairāk
LAAJ

LAAJ

Informācija par Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī par Latviju un latviešiem.

Organizācijas

Organizācijas

Interešu grupas, atbalsta organizācijas – Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu saimēs ir daudz un dažādas.

Kalendārs

Kalendārs

Visi notikumi Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrībā.

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Latvieši ir visur, ir noderīgi zināt, kur griezties, ja meklējam pakalpojumus. Atbalstīsim savējos!

Ziņas

Ziņas

Ziņas par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē darbību, audio un video ieraksti.

Ziedot

Ziedot

Ziedojiet atbalstot LAAJ darbu un projektus Austrālijas, Jaunzēlandes latviešu un Latvijas sabiedrības labā.

Kalendārs

Ziņas

Latvijai un mūsu tautas nākotnei. Valsts svētku runātājs Austrālijā 2017. gada novembrī

“For Latvia, and the future of our people” Valdis Zatlers, who served as the seventh President of the Republic of Latvia (from 2007 to 2011), will be visiting Latvian communities around Australia this November, as guest of honour for Latvian Independence Day commemorations. Before entering politics, Valdis Zatlers was a medical doctor, specialising in traumatology and orthopaedics. Whilst working as Head of the Traumatology Department at the City of Rīga Number 2 Hospital, he was also part of the 1986 Chernobyl nuclear disaster response team despatched to Ukraine, where he served as Medical Services Officer, immediately following the catastrophe. From 1988 to 1989 Zatlers was active in renewing the Latvian Physicians Association, a body for which he later served as Board member. He was also a founding member of the Latvian Arthroscopy Association in 1990, and served as their President until 1993. In 1990/1991, Zatlers completed further studies in orthopaedics at Yale and Syracuse Universities in the United States of America, following which, he introduced the use of arthroscopy in the clinical practice of joint disease diagnosis and treatment in Latvia. From 1994 until his election as President of the Republic of Latvia in 2007, Zatlers served as Director, and later, Chairman of the Board of the Traumatology and Orthopaedics Hospital in Riga. Additionally, from 2003 until 2008, Zatlers was head of the Latvian Traumatologist and Orthopaedic Surgeon Association. During the period of Soviet occupation, Zatlers was never a member of the Communist Party. He became actively involved in politics with the formation of the Popular Front of Latvia (LTF), and served as a committee member for the LTF from 1988 to 1989. Following this, he only re-entered active political life with his election as President of the Republic of Latvia. Perhaps the most noteworthy political legacy of Valdis Zatlers is his stand against corruption and political manipulation at the hands of oligarchs. In 2011, he became the first (and only) Latvian President to invoke the constitutional power for a president to trigger a referendum on the dissolution of parliament, following the refusal by parliament to allow corruption investigations into the activities of a parliamentary member. It is significant to note that Zatlers continues to be one of the most vocal and active advocates against corruption and manipulation by oligarchs, warning against public apathy in prosecuting this important cause. Mr.Zatler’s Australian visit will provide a great opportunity, not only for Latvian community members in eight cities to hear his insights, but also for a broader discussion on the coming parliamentary elections scheduled for next year, presentations to Latvian organisations, meetings with Australian politicians, city mayors, etc. This year’s guest of honour will participate in Latvian Independence Day ceremonies in Perth, Hobart, Brisbane, Cairns, Adelaide, Sydney, Melbourne and Canberra. You can find details of your local Latvian Independence Day ceremonies at the LAAJ homepage:  www.laaj.org.au, Australian Latvian newspapers, Latvian broadcasts or social media. Thank you to the local organisers, Honorary Consuls of the Republic of Latvia, Latvian Association leaders and all individuals who have contributed to the development of this rich itinerary for Mr.Zatlers. Let us work as one to proudly promote our unique Latvian culture and the homeland that it represents! The visit of the guest of honour for the Latvian Independence Day commemorations has been arranged with financial assistance from the Culture Ministry of the Republic of Latvia.   Valdis Zatlers ir latviešu politiķis, kādreizējais Latvijas Valsts prezidents (2007. - 2011). Līdz tam viņš bija ārsts, traumatologs ortopēds, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas valdes priekšsēdētājs un kā medicīniskā dienesta virsnieks tika nosūtīts uz Ukrainu, lai piedalītos Černobiļas AES katastrofas likvidācijas darbos. No 1988. līdz 1989. gadam V. Zatlers bija Latvijas ārstu biedrības atjaunošanas grupas aktīvists un vēlāk šīs biedrības domes loceklis. 1990. gadā dibināja Latvijas artroskopijas asociāciju, līdz 1993. gadam bija arī tās prezidents. No 1990. līdz 1991. gadam V. Zatlers 6 mēnešus papildināja zināšanas ortopēdijā Yale universitātē un Syracuse universitātē ASV, pēc atgriešanās Latvijā viņš sekmīgi ieviesa klīniskajā praksē locītavu slimību diagnostiku un ārstēšanu ar artroskopijas metodēm No 1994. līdz kļūšanai par Valsts prezidentu 2007. gadā V. Zatlers vadīja Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, būdams tās direktors, no 2004. gada arī valdes priekšsēdētājs. Līdztekus viņš no 2003. līdz 2008. gadam vadīja Latvijas Traumatologu ortopēdu asociāciju. Latvijas okupācijas gados V. Zatlers nebija PSKP biedrs.Trešās atmodas laikā viņš aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontē, no 1988. līdz 1989. gadam bija tās Domes loceklis. Vēlāk politikā nav darbojies līdz ievēlēšanai par Valsts prezidentu. Tomēr, iespējams kā vispaliešokākais fakts ir tas, ka Valdis Zatlers savā prezidentūras laikā  2011. gadā, ierosināja referendumu par 10. Saeimas atlaišanu. Nozīmīgi ir pieminēt, ka      V. Zatlers arī šobrīd ir visvairāk izteicies un aicinājis Latvijas iedzivotājiem nebūt vienaldzīgiem un atajunot izskatīt “oligarhu” lietu. Zatlera kunga vizīte Austrālijā būs bagāta – uzrunājot tautiešus astoņās Austrālijas pilsētās, Valsts svētku ietvaros, piedaloties debatēs par nākošā gada vēlēšanām, uzrunājot baltiešu kopienas, tiekoties ar Austrālijas politķiem, pilsētas galvām utt. Šogad svētku viesis apmeklēs un piedalīsies svētku svinībās Pertā, Adelaidē, Melburnā, Hobartā, Brisbanē, Kērnsā, Sidnejā un Kanberā. Lūdzu sekojiet līdzi savai pilsētai par svētku notikumiem – dienu un laiku. Informāciju par to, kas ir plānots variet arī apskatīt LAAJ mājas lapā www.laaj.org.au, Austrālijas latviešu laikrastos, latviešu raidījumos un sociālajos tīklos. Paldies organizāciju vadītājiem, LR Goda konsuliem, biedrību vadītājiem un visiem tautiešiem, kuri ir iesaistījušies visā plašajā programmas izveidē. Vienosimies sadarbībā, stāstīsim par mūsu tautu un cildināsim Latviju!   LAAJ priekšsēde Kristīne Saulīte Valsts svētku viesa vizīte notiek sadarbībā ar Latvijas Kultūras Ministrijas atbalstu.

Adelaides Latviešu skolas sarīkojums

Adelaide Latvian school concert This year on the 23rd of September everybody was excited and nervous, will somebody trip, will somebody get confused, will it all work out? And what if something was forgotten or was more interesting when they were meant to be singing? In my opinion everything worked out well. The children were happy to put on their national costumes and parents were able to see that everything possible was being done to teach and inspire them. Their children were able to sing Latvian songs, dance Latvian dances, acted in a film of a Latvian story and the Year 7 girls even performed a play about their dream to go to Anna Ziedare Summer High School. This year's learning them was 'doing' or what to Latvians do? The children have understood that Latvians enjoy singing, dancing, playing sport, painting, weaving, acting and many other activities. As in every concert, it was the youngest that were first on stage- the playgroup and kindergarten and prep classes. A big thank you to teacher Dace Freija for her creativity and courage to teach the youngest new songs every year. In the beginning it all appears too difficult, but in the end it all does come together. Our school chairman, Reinis Dancis, spoke to the audience which included visitors from the local council and government: David Pisoni, Member for Unley, Bihn Nguyen, South Australian Ethnic Schools Association Chairman, Bob Schnell, Elected councillor for Goodwood Ward of the City of Unley and Alex Talanskas, Adelaide Lithuanian community chairman, about the school activities over the year. The concert continued with the older classes performances, where we heard new songs "Degunlāča reizrēķinu" and "Mēs neapstāsimies", as well as well known “Seši mazi bundzinieki”, “Div’dūjiņas gaisā skrēja” and “Maza, maza ābelīte”. Teachers Dace Freija and Lilita Daenke had prepared the students well. We are pleased that this year a new teacher, Daila Mohr, began. She was trusted with dancing as well as teaching the Latvian language.  At the concert it was apparent that Daila is not daunted by challenges and is prepared to help the children learn dances and is open to new ideas. The children danced Latvian folkdances "Vēderiņš burkšķ" ,"Latviešu pāru deju svīta" and "Vieglu polka". A young and courageous eight year old girl, Kristiāna Rumpe for the first time climbed onto the stage and performed Latvian folk song “Rīgā iešu es māmiņa”, thank you to Lilita Daenke who enriched the performance with her kokle accompaniment. We hope that next year more courageous performers will be heard. A big thanks goes to all the people who supported us, who shared their experience  and teachings with the children, who are wise and understand that Latvians do many good things. In the second half of the concert we said thank you, however to those that gave so much we would like to say thank you once again. Vizma Boag - Preparing quilt squares for "Stāstu sega", flower compositions Aija Windsor, swimming Ilze Lībeka and Līva Lībeka teniss, Juris Jaudzems football, Ļena Rumpe cycling, Reinis and Miķelis Dancis Basketball, Jānis Lindbergs novuss, Rasma Celinskis weaving, flower arranging, Margota Puķīte garland making and art, Simbelīna Puce garland making, Ēriks Strauts stage art. We have already organised with Daugavas Vanagi Ladies auxillary to bake piparkukas together and it is still hoped that more activities will follow. Thank you to everyone who participated, supported and remembered us on this exciting and joyous Saturday! Mārīte Rumpe “Klausies, kā sirsniņa pukst Un mīļus vārdiņus čukst. Paldies, lūdzu, Es ar Tevi draudzēšos, es Tevi mīlu!” (V.Vītolas vārdi) Ar šīs dziesmas vārdiem savu uzstāšanos ikgadējā skolas sarīkojumā sāka Adelaides latviešu skolas sākumskolas skolēni. Šā gada 23. septembrī nevienam vien bērniņam un vecākiem sirsniņa iepukstējās straujāk, jo liels bija uztraukums vai sanāks, vai nesajuks, vai nepaklups…. Un kas par to, ja kaut kas arī aizmirsās vai likās interesantāks tajā brīdī, kad bija jādzied. Manuprāt, viss izdevās. Bērni bija priecīgi atkal uzvilkt tautastērpus un vecāki varēja redzēt, ka viss notiek, darām, ko varam, lai mācītu vārdus un iedvesmotu. Viņu mīluļi dzied latviešu dziesmas, dejo latviešu dejas, filmējas latviešu pasaku filmā, un 7.klases meitenes pat spēlēja teātri ar sapni par AZVV. Šī mācību gada tēma ir “šanas” jeb ko dara latvieši? Bērni ir sapratuši, ka latviešiem patīk dziedāšana, dejošana, sportošana, zīmēšana un gleznošana, vainagu pīšana, aušana, novusa un teātra spēlēšana, ziedu kompozīciju veidošana un vēl daudz, kas cits. Kā jau katru sarīkojumu, pirmie uz skatuves kāpa paši mazākie - spēļu grupa ar bērnudārzu un sagatavošanas klasi. Liels paldies skolotājai Dacei Freijai par izdomu un uzdrīkstēšanos katru gadu mazuļiem mācīt jaunas dziesmas. Sākumā liekas par grūtu, bet beigās tomēr viss sanāk. Tad mūsu skolas priekšsēdis Reinis Dancis uzrunāja publiku un viesus no vietējās pašvaldības un valdības: Dāvids Pisoni (David Pisoni), dienvidaustrālijas parliamenta deputāts Unlijas pašvaldībā (Member for Unley), Bins Nuins (Bihn Nguyen), dienvidaustrālijas Etnisko Skolas Apvienības priekšnieks, Bobs Šnels (Bob Schnell), Unlijas pašvaldības Gudvudas rajona padomes loceklis (Elected councillor for Goodwood Ward of the City of Unley) un Aleksas Talanskas, Adelaides Lietuviešu sabiedrības priekšnieks. Un uzrunā pastāstīja, kā mums šogad ir gājis. Koncerts turpinājās ar vecāko klašu skolēnu priekšnesumiem, kur dzirdējām gan jaunas dziesmas “Degunlāča reizrēķinu” un “Mēs neapstāsimies”, kā arī labi zināmās “Seši mazi bundzinieki”, “Div’dūjiņas gaisā skrēja” un “Maza, maza ābelīte”. Skolotājas Dace Freija un Lilita Daenke bija labi pastrādājušas. Mēs esam priecīgi, ka šogad skolā sāka strādā jauna skolotāja Daila Mohr, viņai tika uzticēta dejošana un kā arī latviešu valodas mācīšana. Šajā koncertā varējām redzēt, ka Daila nebaidās no izaicinājumiem un ir gatava bērniem palīdzēt izdejot dejas un ir atvērta jaunām idejām. Bērni dejoja latviešu tautas deju popūriju, "Vēderiņš burkšķ" ,"Latviešu pāru deju svīta", "Vieglu polka". Bija arī jauna un drosmīga, astoņgadīgā meitene Kristiāna Rumpe, kura kāpa uz skatuves pirmo reizi ar latviešu tautas dziesmu “Rīgā iešu es māmiņa”, paldies skolotājai Lilitai Daenke, kas padarīja šo priekšnesumu vēl skanīgāku ar kokles pavadījumu.   Ceram, ka nākošgad būs vairāk drosminieku. Liels paldies visiem labajiem un pretim nākošajiem cilvēkiem, kuri dalījās savā pieredzē ar bērniem, kuri nu ir gudri un saprot, ka latvieši dara daudz labas lietas. Mēs jau teicām paldies koncerta otrajā daļā, tomēr daži naskākie un čaklākie bija devušies tālāk, tāpēc dubults neplīst un vēlreiz paldies mūsu palīgiem “… šanās” Vizma Boag - kvadrātiņu gatavošana “Stāstu segai”, ziedu kompozīcijas, Aija Windsor – peldēšana, Ilze Lībeka un Līva Lībeka – teniss, Juris Jaudzems – futbols, Ļena Rumpe – velobraukšana, Reinis un Miķelis Dancis – basketbols, Jānis Lindbergs – novuss, Rasma Celinskis - aušana, ziedu kārtošana, Margota Puķīte - vainagu vīšana un māksla, Simbelīna Pūce - vainagu vīšana, Ēriks Strauts - skatuves māksla. Mēs esam jau sarunājuši sadarbību ar Daugavas vanadzēm  piparkūku cepšanā un vēl līdz gada beigām ir ieceres dažām šanām. Paldies visiem, kuri piedalījās, atbalstīja un atcerējās mūs šajā priecīgajā sestdienā! Mārīte Rumpe

Skatīt vairāk

Kontakti