Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

+21°C – Rīga

Abonēt apkārtrakstu

  • lv
  • en
Uzzini vairāk
LAAJ

LAAJ

Informācija par Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī par Latviju un latviešiem.

Organizācijas

Organizācijas

Interešu grupas, atbalsta organizācijas – Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu saimēs ir daudz un dažādas.

Kalendārs

Kalendārs

Visi notikumi Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrībā.

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Latvieši ir visur, ir noderīgi zināt, kur griezties, ja meklējam pakalpojumus. Atbalstīsim savējos!

Ziņas

Ziņas

Ziņas par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē darbību, audio un video ieraksti.

Ziedot

Ziedot

Ziedojiet atbalstot LAAJ darbu un projektus Austrālijas, Jaunzēlandes latviešu un Latvijas sabiedrības labā.

Kalendārs

Ziņas

Jauns finansiālais gads. Aicinājums samaksāt LAAJ biedru naudu.

A timely reminder... The new Financial Year is upon us, and the Latvian Federation of Australia and New Zealand (LAAJ) wishes to take this opportunity to remind all of our members that the time has come to renew your annual memberships. As you probably know, there are two main sources of income to fund the LAAJ, namely: Annual membership fees, and Annual fundraising donation drive (in September) Your support is crucial to enable our continuing work in actively supporting Latvian communities and their interests throughout Australia and New Zealand. Individual membership of the LAAJ is still only $20 annually per person. We thank you for your previous support, and look forward to receiving your membership dues for the 2015/2016 financial year. Payments can be easily made by either: (1) Electronic Funds Transfer to: Latvian Federation of Australia & New Zealand BSB: 704 723 Account #: 188203 (Please ensure that you include your full name as the reference with the payment, and also send an e-mail notification of your payment to: info@laaj.org.au) (2) Send cheques made out to: Latvian Federation of Australia & New Zealand Post Office Box 2063 Rangeview   Victoria   3132 or (3) Credit Card or “PayPal” payments can be made using the following link to the LAAJ website: http://laaj.org.au/par-mums/ko-jus-varat-darit/ziedot/ Thank you for your positive response and ongoing support! Priekšlaicīgs atgādinājums... Jaunais finansiālais gads sākās arī Latviešu Apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), līdz ar to vēlamies visiem mūsu biedriem atgādināt, ka ir pienācis laiks nokārtot gadskārtējo biedra naudas maksu. Kā zinat, tad LAAJ atbalsti tiek pamatā finansēti no diviem ienākumiem. Tie ir: (1) Gadskārtējā biedru naudas maksa; (2) Gadskārtējā ziedojumu vākšanas akcija (septembrī). Lai mēs varam turpināt strādāt un atbalstīt Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrību un tās intereses tik pat rosīgi kā līdz šim ir nepieciešams Jūsu atbalsts! Individuālā biedru maksa vēl arvien ir tikai $20 gadā par personu, tātad mēs sakam paldies par Jūsu iepriekšējo atbalstu, un gaidām Jūsu biedru maksu 2015/2016 finansiālam gadam. Maksājumus var viegli nokārtot: (1) Elektroniski iemaksājot LAAJ kontā: Latvian Federation of Australia & New Zealand BSB: 704 723 Account #: 188203 (noteikti pievienojat Jūsu vārdu un uzvārdu kā maksājumu iemeslu un lūdzam Jums arī pa e-pastu nosūtīt maksājumu apstiprinājumu uz: info@laaj.org.au) (2) Čeku, izrakstītu “Latvian Federation of Australia & New Zealand” vārdā un nosūtīt uz: Post Office Box 2063 Rangeview   Victoria   3132 vai (3) Kredītkartu vai “PayPal”, sekojot zemāk minētajai saitei uz LAAJ mājaslapu: http://laaj.org.au/par-mums/ko-jus-varat-darit/ziedot/ Paldies par Jūsu atsaucību un atbalstu!    

Simtgades burtnieki

A new project, LV100.garamantas.lv , has begun on the digital platform, in which anyone can feel as though they are in Krišjānis Baronis skin and help transcribe folklore materials in the Latvian folklore collection, and in that way donate your time and language skills to Latvia's centenary. Approaching Latvia's centenary, many people have decided to donate their time on www.lv100.lv, so with their participation the celebrations can become enduring. Now the opportunity has come to realise their commitment. Latvian folklore collection (LFK) is one of the largest folklore archives in Europe. And only because thousands of Latvian residents for many decades have enthusiastically collected folklore and sent it to the LFK to keep. Together transcribing our folklore inheritance, we add it to our modern day values. If one hundred thousand people for half an hour become Simtgades burtnieki, our joint contribution to Latvian knowledge will be many 'Dainas skapjos' explains University of Latvia Literature, folklore and art institute researcher Sanita Reinsone. Head to lv100.garamantas.lv and help trasncribe the digital material. Start with one, and trasncribe all day!     Digitālajā platformā  LV100.garamantas.lv  uzsākts projekts „Simtgades burtnieks”, kurā ikviens varēs iejusties Krišjāņa Barona ādā un palīdzēt pārrakstīt Latviešu folkloras krātuvē glabātos folkloras materiālus, tādā veidā dāvinot laiku un valodu prasmes Latvijas valsts simtgadei. Tuvojoties Latvijas simtgadei, liels cilvēku skaits vietnē www.lv100.lv ir nolēmuši dāvināt savu laiku, lai ar savu iesaisti svētkus padarītu labākus un paliekošākus. Tagad radusies izdevība savu apņemšanos īstenot. „Latviešu folkloras krātuve (LFK) ir viens no lielākajiem folkloras arhīviem Eiropā. Un tikai tāpēc, ka tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji daudzas desmitgades entuziastiski vākuši folkloru un to iesūtījuši glabāšanai LFK. Kopīgiem spēkiem pārrakstot mūsu folkloras mantojumu, mēs tam piešķirsim mūsdienīgu papildu vērtību. Ja 100 tūkstoši cilvēku uz pusstundu kļūtu par aktīviem Simtgades burtniekiem, kopīgais devums Latvijai apjoma ziņā būtu mērāms vairākos "Dainu skapjos", uzsver LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Sanita Reinsone. Dodies uz lv100.garamantas.lv un palīdzi pierakstīt digitalizētos materiālus! Sāc ar vienu, pārraksti visu dienu! Latvijas simtgades burtnieks

Skatīt vairāk

Kontakti