Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

+12°C – Rīga

Abonēt apkārtrakstu

  • lv
  • en
Uzzini vairāk
LAAJ

LAAJ

Informācija par Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī par Latviju un latviešiem.

Organizācijas

Organizācijas

Interešu grupas, atbalsta organizācijas – Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu saimēs ir daudz un dažādas.

Kalendārs

Kalendārs

Visi notikumi Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrībā.

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Latvieši ir visur, ir noderīgi zināt, kur griezties, ja meklējam pakalpojumus. Atbalstīsim savējos!

Ziņas

Ziņas

Ziņas par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē darbību, audio un video ieraksti.

Ziedot

Ziedot

Ziedojiet atbalstot LAAJ darbu un projektus Austrālijas, Jaunzēlandes latviešu un Latvijas sabiedrības labā.

Kalendārs

Ziņas

Pirmā Pasaules kara karavīru apbedījuma vieta Pļaviņās.

In the Latvian countryside, at Pļaviņi, an unknown gravesite from World War One has been found. At present it is not known how many soldiers from more than 100 years ago were buried there. Volunteers, that work to find missing soldiers and rebury them have found remains of at least 6 soldiers. The soldiers are believed to be from the Tsar army, in which Latvians fought alongside Russians, Ukraines and other nationalities during the first world war.   Pļaviņu novadā atrasts nezināma Pirmā pasaules kara apbedījuma vieta. Pagaidām nav skaidrs, cik daudz karavīru pirms 100 gadiem tur ir apglabāti. Brīvprātīgie, kas nodarbojas ar bezvēsts pazudušo karavīru meklēšanu un pārapbedīšanu, līdz šim uzgājuši 6 karavīru mirstīgās atliekas. Darbi turpināsies rīt. Plašāk stāsta Judīte Čunka.     https://www.youtube.com/watch?v=ZJYWeFfbRiQ

Pirmais kopkora mēģinājums. Gatavojamies AL56KD

Traditionally, the combined choir concert has been one of the most popular and well attended events at previous Australian Latvian Cultural Festivals. With the exciting program that has been devised for this year’s event, we anticipate a similar result. The first combined rehearsals for this year’s Cultural Festival were held in Melbourne recently, with a great turnout by not only Melbourne choristers, but also attendees from Sydney and Adelaide. The rehearsals were led by renowned Latvian conductor, maestro Ivars Cinkuss, who has become a regular and very welcome visitor to our shores over the last few years. Concert director, Roberts Birze, provides the following insight in to what we can look forward to: “The combined choir program this year is both beautiful and uplifting. We have supplemented the essential and much loved traditional Latvian choir standards with a selection of songs that will also be on the program of the closing concert of the Latvian Song Festival in Rīga, as part of Latvia’s centenary celebrations in 2018. They are all songs that characterise and speak to the ingrained Latvian values of our love for God, fatherland and nature.” Viens no tradicionāli lielākajiem Austrālijas Kultūras dienu sarīkojumiem ir Kopkora koncerts. Pirmajā kopkora mēģinājumā piedalījās dziedātāji no šī gada KD māju pilsētas Melburnas, kā arī koristi no Adelaides un Sidnejas. Mēģinājumu vadīja mums visiem tik labi pazīstamais un jau ikgadējais viesis no Latvijas - maestro Ivars Cinkuss. "Šogad kopkora programma ir skaista un cēla - tās iedvesma smelta mūsu tautas iespaidīgajās un iemīļotajās kora dziesmās, papildināta ar vairākiem darbiem no gaidāmā Latvijas simtgades Dziesmu svētku noslēguma koncerta repertuāra. Tās visas ir dziesmas, kuras raksturo mūsu mīlestību Dievam, Tēvzemei un dabai", tā par konceru stāsta tā rīkotājs Roberts Birze.

Skatīt vairāk

Kontakti