Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

+16°C – Rīga

Abonēt apkārtrakstu

  • lv
  • en
Uzzini vairāk
LAAJ

LAAJ

Informācija par Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī par Latviju un latviešiem.

Organizācijas

Organizācijas

Interešu grupas, atbalsta organizācijas – Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu saimēs ir daudz un dažādas.

Kalendārs

Kalendārs

Visi notikumi Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrībā.

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Latvieši ir visur, ir noderīgi zināt, kur griezties, ja meklējam pakalpojumus. Atbalstīsim savējos!

Ziņas

Ziņas

Ziņas par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē darbību, audio un video ieraksti.

Ziedot

Ziedot

Ziedojiet atbalstot LAAJ darbu un projektus Austrālijas, Jaunzēlandes latviešu un Latvijas sabiedrības labā.

Kalendārs

Ziņas

Aicinam uz koncertu par godu Baltijas Brīvības ceļam

Baltic Way Freedom Concert Date and time: Sunday, August 27 at 2 PM - 4:30 PM Venue: Latvian Hall, 4 Clark Street, Wayville, South Australia Tickets: $10. Performers and children under 18 Free. For further information contact: balticcouncilofsa@gmail.com   Koncerts  par godu Baltijas Brīvības ceļam Datums un laiks: Svētdien, 27.augustā. plkst. 14:00 Koncerta vieta:  Latviešu nama zāle, 4 Clark Street, Wayville, South Australia. Biļetes: $10.00,  koristiem un bērniem ieeja brīva. Tuvāka informācija : balticcouncilofsa@gmail.com  

Aiziet! Kultūras dienu Rīcības komiteja atzīmē 500 dienas līdz KD sākumam!  

The Australian Latvian Cultural Festival Organising Committee celebrates 500 days to go before the opening concert! The organising committee in Adelaide began thinking of the program from the time they accepted the flag in December last year from the Latvians in Melbourne.  The chairman of the Organising Committee was not surprised that at the first official meeting the participants participated with enthusiasm, interesting ideas and smiles. No major changes are planned for the Cultural Festival; a folk dancing concert, combined choir concert and New Years Eve ball are all planned. But what will Adelaide organisers offer that will be different? You will have to come along to the Cultural Festival to see for yourselves! The Organising Committee are not inexperienced in organising events, and the chairman has assembled a group who are thinking of the future, with great communication skills and a deep knowledge of the Latvian community. The committee's enthusiasm following the first meeting was very refreshing. There is a strong belief that the Cultural Festival in Adelaide will be special and we ask all Latvians in Australia to join us so that no one feels that they have missed this special event. You will be able to celebrate the 100 years of Latvia's existence with powerful and important cultures full of days. The committee has many well-known people already known through newspapers: Lilita Daenke, Aldis Sils, and Daila Schmits. Joining them is Rasma Celinska, Karl Daenke, Ināra Kalniņa, Brita Līdma, Zinta Līduma, Ginta Orchard, Zinta Ozoliņa, Maris Ozols, Matīss Reinhards, Ēriks Strauts and Dr. Jānis Priedkalns. Perhaps less well-known is Imants Didrichsons, although Latvians in Adelaide know him as the great cook behind the barbeque for the Adelaide Latvian school, who will on this occassion help with organising sporting events. You will be able to find out more about the committee, the program, guests from Latvia and other news in future articles. The Committee celebrates 500 days before the beginning of the Cultural Days. We are planning a special and unique Cultural Festival! We will celebrate the 100th anniversary of Latvia! We hope to see you in Adelaide in 2018!   Rūdis Dancis, Chairman AL57KD.   Aiziet! Kultūras dienu Rīcības komiteja atzīmē 500 dienas līdz KD sākumam!   Autors : AL 57 KD priekšsēdis Rūdis Dancis Brīdī, kad Adelaides latvieši saņēma Kultūras dienu karogu no Melburnas latviešiem, komiteja sāka jau domāt par nākamo Kultūras dienu programmu. Adelaides Rīcības komitejas priekšsēdis nebrīnijās, ka pirmajā oficiālajā sēdē, dalībnieki piedalījās ar lielu sajūsmu, interesantām idejām un platiem smaidiem. Skaidrs, ka lielas maiņas Kultūras dienu norisē nenotiks; paredzētas tautas dejas, kora koncerts, un balle. Bet ko Adelaides rīkotāji vēl piedāvās? Būs jāpiedalās Kultūras dienās, lai paši varētu redzēt un baudīt! Rīcības komiteja nav nepieredzējuši uzvedumu rīkošanā un komitejas priekšsēdis ar pārliecību saaicināja darbiniekus, kas domā par nākotni, ar labām komunikācijas spējām un labi pārzina latviešu sabiedrību. Pēc pirmās sēdes, grupas entuziasms bija ļoti  atsvaidzinošs. Ir kopēja pārliecība, ka svētki Adelaidē būs vienreizēji un Austrālijas latviešu publikai ir ieteicami gatavoties piedalīties, lai nevienam nerastos  sajūta, ka ir nokavējis īpašu dzīves momentu. Būs  iespēja atzīmēt Latvijas 100 gadu pastāvēšanu ar varenām un nozīmīgām kultūru pilnām dienām. Komitejas sastāvā ir plaši pazīstamas personas, kas jau redzētas laikrakstos: Lilita Daenke, Aldis Sils, un Daila Šmita. Nāk klāt Rasma Celinska, Karl Daenke, Ināra Kalniņa, Brita Līduma, Zinta Līduma, Ģinta Orchard, Zinta Ozoliņa, Māris Ozols, Matīss Reinhards, Ēriks Strauts un Dr. Jānis Priedkalns.Varbūt mazāk pazīstams ir Imants Didrichsons, kaut Adelaides latvieši viņu labi pazīst, kā dūšīgo latviešu skolas desu cepēju, kas šoreiz palīdzēs ar sportu rīkošanu. Par komiteju, programmu, viesiem no Latvijas un vēl citiem jaunumiem uzzināsiet vairāk turpmākajos izdevumos. Komiteja atzīmē 500 dienas līdz Kultūras dienu sākumam. Mēs plānojam īpašas Kultūras dienas! Mēs svinam Latvijas 100 gadu jubileju! Mēs Jūs aicinām uz Adelaidi! Tiksimies Adelaidē!

Skatīt vairāk

Kontakti