Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

+18°C – Rīga

Abonēt apkārtrakstu

  • lv
  • en
Uzzini vairāk
LAAJ

LAAJ

Informācija par Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī par Latviju un latviešiem.

Organizācijas

Organizācijas

Interešu grupas, atbalsta organizācijas – Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu saimēs ir daudz un dažādas.

Kalendārs

Kalendārs

Visi notikumi Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrībā.

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Latvieši ir visur, ir noderīgi zināt, kur griezties, ja meklējam pakalpojumus. Atbalstīsim savējos!

Ziņas

Ziņas

Ziņas par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē darbību, audio un video ieraksti.

Ziedot

Ziedot

Ziedojiet atbalstot LAAJ darbu un projektus Austrālijas, Jaunzēlandes latviešu un Latvijas sabiedrības labā.

Kalendārs

Ziņas

Latvija ierindojas Eiropas Savienības ātrāko, jauno izgudrotāju vidū

Latvia becomes fastest growing innovator in EU. Latvia has become the fastest growing country in the European Union in terms of innovation. In the overall innovation scoreboard, however, Latvia is ranked 23rd among the 28 EU member states. Sweden is once again the EU innovation leader, followed by Denmark, Finland, Germany and the Netherlands. Overall, the key driver of becoming an innovation leader is to adopt a balanced innovation system which combines an appropriate level of public and private investment, effective innovation partnerships among companies and with academia, as well as a strong educational basis and excellent research, the Commission said. Latvija ierindojas Eiropas Savienības ātrāko jauno izgudrotāju vidū. Kopējo, 28 Eiropas Savienības valstu vidū, Latvija ieņem 23 vietu, tomēr, tā tiek uzskatīta par vienu no visātrāk augošajām jauno izgudrotāju zemēm. Priekšgalā kārtējo reizi ir ierindojusies Zviedrija, tālāk Dānija, Somija, Vācija un Holande.Kopumā vērtēšana notiek izvērtējot ieguldījumu starp privātuzņēmumiem un valdības atbalstītām iestādēm. Kritērijā liela vērība tiek pieškirta arī akadēmiskajam, izglītojošajam un pētniecības viedoklim.

Aicinam uz sarīkojumu. Daugavas Vanagi Melburnā atskatās uz 67 pastāvēšanas gadiem

On Sunday, July 31 the Daugavas Vanagi Melbourne branch will look back on 67 years of operation. The branch was founded on 29 July 1949 and is the oldest existing Daugavas Vanagi branch in Australia and one of the oldest Latvian organizations in Melbourne. The Daugavas Vanagi Melbourne branch board has decided to mark this important occasion  on July 31 at 14:00 at the Daugavas Vanagi headquarters in North Melbourne. During the afternoon the branch board chairman, Janis Karklins, will briefly remember the founding of the branch and reminisce about three public properties in North Melbourne, Elwood and Monbulk. The afternoon will be enriched by the mixed choir "Daina" and actresses Mara Kazins and Valda Rubis. Mara and Valda will delight us with Biruta Neilandes’ sketch about he misuse of the Latvian language both in Australia and contemporary Latvia. We shall end the afternoon with a tasty Daugavas Vanadzes prepared lunch. Daugavas Vanagi Melbourne invites everyone  to come and join us to celebrate this important occasion and spend a pleasant afternoon among friends. Everyone is most welcome. See you on Sunday, July 31 at. 14:00 at Daugavas Vanagi house, 87 Chetwynd St, North Melbourne. Daugavas Vanagi Melbourne branch board.   Svētdien, 31.jūlijā Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa atskatīsies uz 67 darbības gadiem. Nodaļa tika dibināta 1949. gada 29. jūlijā un ir vecākā pastāvošā Daugavas Vanagu nodaļa Austrālijā un viena no vecākām latviešu organizācijām Melburnā. Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valde ir nolēmusi atzīmēt šo nozīmīgo dienu 31.jūlijā plkst. 14.00 Daugavas Vanagu mītnē. Svinīgajā aktā nodaļas valdes priekšsēdis, Jānis Kārkliņš, īsumā patāstīs par nodaļas dibināšanu un atgriezīsies savās atmiņās par nodaļas trim sabiedriskajiem īpašumiem, Ziemeļmelburnā, Elvudā un Monbalkā. Pēcpusdienu kuplinās jauktais koris „Daina” ar vairākām skaistām dziesmām, kā arī  aktrises Māra Kaziņa un Valda Rube mūs iepriecinās ar Birutas Neilandes skici par latviešu valodas kropļošanu, gan pie mums Austrālijā gan mūsdienu Latvijā.  Pēcpusdienu nobeigsim ar garšīgām Daugavas vanadžu gatavotām pusdienām. Daugavas Vanagi Melburnā aicina katru tautieti ierasties mūsu nodaļas gada svētkos lai atcerētos Daugavas Vanagus un pavadītu jauku pēcpusdienu draugu vidū. Visi būsit mīļi gaidīti. Uz redzēšanos svētdien, 31.jūlija plkst. 14.00 Daugavas Vanagu mītnē, 87 Chetwynd St., North Melbourne. Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valde.    

Skatīt vairāk

Kontakti