Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

0°C – Rīga

Abonēt apkārtrakstu

  • lv
  • en
Uzzini vairāk
LAAJ

LAAJ

Informācija par Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī par Latviju un latviešiem.

Organizācijas

Organizācijas

Interešu grupas, atbalsta organizācijas – Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu saimēs ir daudz un dažādas.

Kalendārs

Kalendārs

Visi notikumi Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrībā.

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Latvieši ir visur, ir noderīgi zināt, kur griezties, ja meklējam pakalpojumus. Atbalstīsim savējos!

Ziņas

Ziņas

Ziņas par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē darbību, audio un video ieraksti.

Ziedot

Ziedot

Ziedojiet atbalstot LAAJ darbu un projektus Austrālijas, Jaunzēlandes latviešu un Latvijas sabiedrības labā.

Kalendārs

Ziņas

Kanberas latviešu biedrība nes Latvijas vārdu pasaulē

For the third year in a row, and thanks to the initiative and energy of Canberra’s Latvians, Latvia has again been represented at the Canberra Multicultural Festival. This event attracts close to 300,000 attendees, including parliamentary ministers, ambassadors and government representatives. This festival provides a unique opportunity to promote Latvian history, nature, achievements and opportunities to the broader community. And so it was that last weekend, in the heart of Canberra, we saw over 170 nations presenting 400 stands (both informative and culinary) with 150 cultural stage performances. The greatest thanks for this year’s Latvian stand go to Ilze Lapsa-Bales and her enthusiastic team who introduced so many people to the wonders of Latvia, Dace DeDeckker for artistic arrangement  of the stand, Sprigulītis folk dancing group led by Valdis Strazds as well as Vita and Egons Eversons, and the Foreign Ministry of Latvia, especially Andris Teikmanis, for their generous supply of presentation materials. Jau trešo gadu pēc kārtas, pateicoties Kanberas tautiešu iniciatīvai un apskaužamajai enerģijai tiek nodrošināta Latvijas līdzdalība Nacionālajā Daudzkultūru festivālā Kanberā, kas pie sevis pulcina  turpat kā trīs simti tūkstošus interesentus, tai skaitā ministrus, vēstniekus un citus valdības pārstāvjus. Festivāls rada īpašu iespēju nest Latvijas vārdu ārpus latviešu sabiedrības un informēt gan par mūsu vēsturi, dabu, sasniegumiem un iespējām to apmeklēt. Tā arī pagājušajā nedēļas nogalē Kanberas pilsētas centrā piedalījās pāri par 170 dažādām nācijām, 400 stendiem  (informatīviem un kulinārijas) un 150 dažādiem priekšnesumiem. Par Latvijas stendu šogad ir jāsaka visdziļākais paldies Ilzei Lapsai - Bales un viņas entuziastiskajai palīgu grupai, Vitai un Egonam Eversoniem,  Latvijas Ārlietu ministrijai un jo īpaši Andrim Teikmanim par atsaucību materiālu sagādē no Latvijas, Dacei DeDeckker par stenda iekārtojumu un tautas deju kopai "Sprigulītis" Valda Strazda vadībā par brīnišķīgo sniegumu festivālā!        

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki Latvijā, 2018. gadā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam

The Latvian Song and Dance Festival ( Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki) is one of the largest amateur choral  events in the world and an important event in Latvian culture and social life.  The All-Latvian Song and Dance Festival has been held since 1873, normally every five years. During the festivals exhibitions of photography, art and folk craft, orchestra concerts, and a festive parade  also take place. Events and competitions leading up to the event occur throughout the period between festivals. Approximately 30,000 performers altogether participate in the event. Although usually folk songs and classical choir songs are sung, with emphasis on acapella singing, recently modern popular songs have been incorporated into the repertoire. Next Song and Dance festival will be held in Latvia, Riga from 30th June till 8th July, 2018.      Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir  latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa, parasti tie notiek reizi 5 gados  Rīgā. Kopš 1873. gada šie svētki ir notikuši 25 reizes, tradicionāli tos sauca par Vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem, bet pēc Latvijas okupācijas  pārdēvēja par Padomju Latvijas dziesmu (un deju) svētkiem. Kopš 1990. gada tos atkal sauc par Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem un tajos piedalās aptuveni 30 000 dalībnieku, tostarp kori, deju grupas, pūtēju orķestri, folkloras grupas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, lauku kapelas, koklētāju ansambļi, lietišķās un tēlotājas mākslas studijas, vokālie ansambļi, amatierteātri.  Parasti pēdējās Dziesmu un Deju svētku dienas rītā notiek svētku gājiens, kurā piedalās visi to dalībnieki, savukārt vakarā Mežaparka estrādē  notiek noslēguma koncerts. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki 2018.gadā norisināsies Rīgā no 30. jūnija līdz 8.jūlijam.

Skatīt vairāk

Kontakti