Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

+6°C – Rīga

Abonēt apkārtrakstu

  • lv
  • en
Uzzini vairāk
LAAJ

LAAJ

Informācija par Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī par Latviju un latviešiem.

Organizācijas

Organizācijas

Interešu grupas, atbalsta organizācijas – Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu saimēs ir daudz un dažādas.

Kalendārs

Kalendārs

Visi notikumi Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrībā.

Ziņas

Ziņas

Ziņas par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē darbību, audio un video ieraksti.

Ziedot

Ziedot

Ziedojiet atbalstot LAAJ darbu un projektus Austrālijas, Jaunzēlandes latviešu un Latvijas sabiedrības labā.

Kalendārs

Ziņas

Jauni materiāli pamatskolas vecāko klašu skolēniem

2018.gadā Melburnas Latviešu biedrības “Daugavas” skolā vecāku padomes un skolotāju iniciēts uzsākās projekts – sagatavot digitālus un estētiskus materiālus, lai skolēni mācību vielu varētu apgūt pēc 2012.gadā izstrādātās skolas mācību programmas un skolotājiem būtu vieglāk strādāt. Tika saņemtas gan Austrālijas valdības dotācijas (“grants”) tā izpildei, gan LAAJ atbalsts, gan privātpersonu ieguldījums šī projekta realizācijai. Šogad svarīgāko daļu no projekta ir izdevies pabeigt. Pateicoties bijušā skolas pārziņa un vecāko klašu skolotāja Alda Sveiļa brīvprātīgajam darbam ir tapis gramatikas skaidrojums un uzdevumi vecākajām (6.-8.) pamatskolas klasēm. Ir sagatavotas 179 darba lapas par dažādām tēmām (īpaši par darbības vārdu un teikumveidi). Par darba lapu estētisko sakārtojumu un to maketēšanu ir parūpējusies grafiskā dizainere Laila Grosa. L.Ziemeles mācību grāmatai, uz kā pamatota šo materiālu secība un izklāsts, ir nenoliedzama vērtība, bet vairāk nekā piecdesmit gados, kopš šī grāmata ir izdota, mūsdienu latviešu valodā lietojamo vārdu krājums ir mainījies, un ir mainījies mūsu un mūsu bērnu priekšstats par to, kā būtu jāizskatās skolas mācību materiāliem. Vecāko klašu skolēni varēs beidzot darboties ar pievilcīgiem un gaumīgiem materiāliem. Šis materiāls būs ieguvums visām latviešu skolām Austrālijā un citu valstu skolās, it īpaši tajās, kurās izvēlas sekot L.Ziemeles mācību metodikai. Izdarītais darbs ir vērtīgs un viegli izmantojams jebkurā klasē, kur mācās tajā brīdī gramatiku gan tiešajā, gan attālinātajā apmācībā. Nākotnē MLB “Daugavas” skolas plānos ir atjaunināt citus gadu gaitā krātos materiālus. Materiāli sākumā būs pieejami laaj.izglitiba google drive augstā un zemā izšķirtspējā, kā arī PowerPoint versijā. Tas nozīmē, ka skolotāji tos varēs izmainīt un pārveidot pēc savām vajadzībām. Iespējams, ka vēlāk, pēc redaktora apskates, tie tiks ievietoti LAAJ mājas lapā vispārējai lietošanai, tāpat kā L.Gēmutes mazgrāmatiņas. Vajadzība pēc digitāliem un izmaināmiem pēc savām vajadzībām materiāliem ir visā diasporā. Izteiksim pateicību A.Sveilim, L.Grosai, un Mārai Rumpei, kura atlasīja un šķiroja esošos materiālus, kā arī joprojām koordinē un vada šo projektu. Paldies visiem, kas velta savu brīvo laiku citiem! Paldies LAAJ, kā arī privātpersonām par šī projekta atbalstu un ziedojumiem. Pieeja šiem materiāliem tiks nosūtīta visiem Austrālijas nedēļas nogales skolotājiem elektroniski.   Ļena Rumpe

Austrālijas latviešu skolas jaunajos laikos

Durvis ir vaļā, nāciet iekšā (vai pareizāk būtu teikt - ejam ārā!) virtuālajā pasaulē! Vīruss mums ir aizvēris daudzas durvis, bet plaši atvēris vismaz vienas jaunas un pa tām brašā solī ienāk attālinātā mācīšanās Austrālijas latviešu skolās. Šīs durvis jau bija pavērušās senāk, mums ir bijuši labi aizsākumi, kā piemēram Adelaidē, kur mums pirms dažiem gadiem caur Skype pievienojās skolēns no Jaunzēlandes. LVA uzsāktais tālmācības projekts Classflow vidē, kur skolēnus māca Latvijas skolotāji attālināti. Classflow projektā piedalās skolēni arī no tādām vietām, kur nav skolas, piemēram, no Kanberas. Bet šodien, pirmo reizi Adelaides, un arī Austrālijas, vēsturē visa skola mācījās attālināti. Visas klases, sākot no četrgadniekiem līdz pat vidusskolai noturēja stundas attālināti. Uz skolu šosestdien 'atnāca' 95% bērni un, gribot negribot, viņiem līdzi arī vecāki. Spēļu grupai vadītāja Ļena Rumpe nosūtīja saites vecākiem, bērni palika mājās. Te ir labi padomi no Latviešu valodas aģentūras vecākiem, ko darīt ar bērniem mājās viņiem piemērotā laikā, to var lejuplādēt no šejienes. Paši skolotāji par to stāsta - Dace Freija (sagatavošanas klase), lietoja Zoom un Classflow: Mani mazulīši bija visu stundu! Ļoti labi sanāca!!! 💗 Iveta: Cik daudz vecākiem bija jāpiedalās? Dace Freija: Manas klases vecāki bija visu laiku, jo apguva visas jaunās lietas... bet uzmanība likās, ka bija diezgan laba. Tas ir skolotājas Daces datora ekrāns kur viņa ir kopā ar savu sagatavošanas klasi. Ievērojiet, kāds ir skolotājas darba istabas fons, ko bērni redz ekrānā. Ne tikai skolas dienā, bet arī attālinātā stundā skolotāja un skolēni ir gatavi darbam, pat skolas krekli mugurā. [caption id="attachment_7577" align="alignnone" width="908"] Kārla (4 gadi) foto: Linda Cott[/caption] [caption id="attachment_7581" align="alignnone" width="768"] Ēriks (9 gadi) klasē ar klasesbiedriem (foto: Dace Freija)[/caption] Un te Ēriks ir izgājis uz 'breakout room', lai lasītu kopā ar skolotāju Irēni. (foto: Dace Freija) Skolotāja Vizma Boag (5-7 klase), lietoja Zoom un Seesaw : Līga (10 gadi) teica, ka 60 minūšu garā stunda ātri pagāja. Jutās kā 10 minūtes. Skolniece Līva neļāva mammai piedalīties, jo viņai patīk būt patstāvīgai. Skolotāja Ilga Vasele (vidusskola) lietoja Skype; plkst 12:10 : Tagad tikai beidzām, sāku 9.00 divās grupās - pa valodas līmeņiem. Ļoti labi gāja- entuziasms bija 100% ar uzviju! 8.klases skolēniem patika rakstīt! Varēju jautāt jebko par šajā ceturksnī mācīto - viss tika entuziastiski, rakstiski atbildēts! Skolotāja Zinta Docherty (2.klase), lietoja Zoom un Edmodo: Mēs izmantojām gandrīz veselu stundu. Man pietrūka ko darīt, jo saīsināju formātu! Bija jāatkārto darbus! Praktiskā puse: Skolas pārzine Mārīte Rumpe: Nenoliedzami, attālināti mācoties, bērni vieglāk 'aizpeld' savā pasaulē - sevišķi mazie, tāpēc nebaidieties dot viņiem arī rakstīšanu, kaut vai 5 vārdus pa stundu, bet lai uzraksta. Es MS Word izmantoju kā tāfeli un bērni varēja pareizi ierakstīt burtnīcās to, ko pārrunājām. Jāpadomā, kā lietot 'screen sharing', un jāsagatavo iepriekš ieskanētas grāmatu lappuses. Mēs mēģinājām arī rādīt grāmatas kameras priekšā, bet kvalitāte nav pietiekoši laba. Jāpadomā par apgaismojumu, lai skolotāja seju var labi redzēt. Jāiedibina kārtība, ka skolēni paceļ roku, kad grib ko teikt un pagaida savu kārtu, lai visi nerunā vienlaicīgi. Kas pietrūkst: Skolotāja Ilga Vasele (vidusskola): Tomēr pietrūkst brīvstundas kafejnīcā ar pīrāgiem, smalkmaizītēm un kafiju. Skolotāja Dace Freija (Sagatavošanas klase): Pietrūka visas skolas kopīguma sajūta, kad mēs pulcējamies no rīta uz Tēvreizi un dziedam Latvijas himnu skolas noslēgumā. Iveta: Kā jums liekas kā vecākiem, kuriem ir vairāki bērni skolā - ka katram skolotājam ir cita tehnoloģija? Cik daudz tas traucē? Skolotāja Daila Mohr (4. klase): Netraucē. Tas arī notiek austrāļu skolā. Ieteikumi vecākiem: Bērniem būtu labi, ja ir austiņas, istaba bez trokšņiem, un, lai neviens nestaigā gar aizmuguri un nenovērš uzmanību. Ir labi, ka mazajiem bērniem līdz 3 klases vecumam klāt ir arī vecāki. Skolotājiem ir jābūt drošiem lietot to tehnoloģiju, ko viņi ir izvēlējušies, vai tas ir Zoom vai kas līdzīgs, vai tie ir e-pasti, vai darba lapas aizsūtītas pa parasto pastu, galvenais, lai kaut kas iet uz priekšu. Skolēnu viedokļi: Kristiāna (10 gadi) : Man patika, ka nevajadzēja celties agrāk uz skolu. Un ka stundas bija īsākas. Nepatika ka nebija draugi ar ko spēlēties starpbrīdī. Pīragus mājās cep mamma, šodien iztiku bez kafejnīcas pīrāgiem. Edijs (6 gadi) : Šodien mācījāmies Raiņa dzejoli 'Tracis” - “Mazs zaķītis, mazs kaķītis….” Man gan labāk patīk iet uz īsto skolu. Antra (7 gadi) : Patika, ka viss darbojās, kā vajadzēja. Nepatika - nekas! Zane (5 gadi) : Patika! Klausīties par burtiem un viss cits! Nepatika, ka stunda beidzās. Ēriks (9 gadi) nodziedāja himnu viens pats, jo citādi skolas diena nevar kārtīgi beigties. [video width="424" height="240" mp4="http://laaj.org.au/wp-content/uploads/2020/03/Eriks-dzied-himnu.mp4"][/video] Iveta: Kā gāja tēviem, ka bērni negāja uz latviešu skolu, bet palika mājās? Tēvi, kas parasti paliek mājās vieni paši sestdienas rītos: Pirmais tēvs: Pielāgojas situācijai, kā ir, tā jādzīvo. Otrais tēvs: Palika drusku skumīgs, kad es paziņoju ka mums būs vajadzīgi visi 4 datori/planšetes, un ka viņš nedrīkstēja nekādu 'streaming', ne Netflix, ne mūziku. Bet tad aizgāja uz garāžu pastrādāt kokudarbus. Māja bija aizņemtas arī visas istabas, citur jau viņam nebija kur palikt. Trešais tēvs: Ko citu padarīsi - es tīriju māju. Kas notiek citur pasaulē? Melburnas skolā šodien notika skolotāju sapulce, kā labāk turpināt strādāt un Sidnejas skola arī interesējas par attālināto mācīšanos. Interesanta pieredze ir Bostonas skolai Amerikā - viņu stundas notiek katru dienu, dienas vidū pa pusstundai. Kāds no skolotājiem tad lasa grāmatas kopā ar bērniem. Mēs neesam vieni - visā pasaulē diasporas skolas saskaras ar vieniem un tiem pašiem izaicinājumiem. Latvijas izglītības un zinātnes ministrija meklē jaunas iespējas un jautā skolām, kāds atbalsts būtu vajadzīgs. Lūdzu ziņojiet man, ja ir kādas konkrētas vajadzības vai idejas. LAAJ Izglītības nozares vadītāja Iveta Leitase

Skatīt vairāk

Kontakti